Trnavské rybníky
reklama

VIDEO: Pozor na podvodníkov s hárkami. Drankajú peniaze!

AKTUALITY - Trnava | 27.4.2011, 15.24, Darina Kvetanová

TRNAVA – V Trnave sa pohybuje partia Rumunov, ktorá vyberá peniaze na základe nezákonnej zbierky. Nie sú označení preukazom, pri sebe nemajú povolenie od ministerstva vnútra ani účel, na aký je zbierka vypísaná. Napriek tomu sa našlo veľa ľudí, ktorí im s dôverou peniaze dali.

VIDEO: Pozor na podvodníkov s hárkami. Drankajú peniaze!

Tento Rumun vyberá v Trnave peniaze na neschválenú zbierku a bez preukazu už tri týždne. Policajti sú proti nemu bezbranní. Foto: Darina Kvetanová

Cukrovar
reklama

Jeden z partie údajne hluchonemých Rumunov vyberal  peniaze pri hradbách na začiatku lávky pre peších aj na pešej zóne.  Okoloidúcim ukazoval hárok papiera s pofidérnymi logami. Medzi nimi svietilo aj logo UNICEF, detského fondu Organizácie spojených národov. Na zdrape papiera stálo: Medzinárodný spolok bezdomovcov, detí bez domova, sirôt, beznohých a ináč postihnutých, Spolok hlucho-nemých. Napriek podobe hárku i tomu, že takéto spolky neexistujú, bol papier takmer celý zapísaný menami ľudí, ktorí na nezákonnú zbierku prispeli. Sumy pritom neboli malé. Niektorí mecenáši Rumunovi darovali až 40 eur.
 

Pred fotoaparátom ušiel
Boli však i ľudia, ktorí pokývali hlavou a mužovi peniaze odmietli dať. Ten sa úctivo poďakoval, prižmúril oči a striehol na ďalšie obete. Keď sme Rumuna začali fotografovať, vyľakal sa a utekal smerom na Družbu.
Náčelník mestskej polície Igor Keleši povedal, že o pohybe týchto osôb v Trnave vedia. Hliadka na oddelenie totiž predviedla troch rumunských občanov, aby vysvetlili, o akú zbierku ide. „Kontaktovali sme cudzineckú políciu, o osoby však nemali záujem. Uviedli, že voľným pohybom na území mesta sa priestupku nedopustili. Záleží vraj na ľuďoch a ich dôverčivosti, či im niečo dajú,“ objasnil Igor Keleši.

Skvelý zárobok. Muž od ľudí podľa tohto hárku vybral 350 eur. Vo štvrtok štátni policajti zaistili ďalší podobný papier. Foto: Darina Kvetanová

Dni zdravia
reklama

Žalovať ich nebudú
Podľa náčelníka ide v tomto prípade o novodobý fenomén žobrania. „Ťažko však toto počínanie definovať ako priestupok. Jediné, čo môže mestská polícia v tomto prípade urobiť, je vykázať ich po kontrole z mesta. Ak by nemali osobné doklady, mohli by sme ich predviesť na štátnu políciu za účelom zistenia totožnosti,“ dodal. Na margo zneužitia loga medzinárodnej nadácie sme sa opýtali tlačovej tajomníčky UNICEF-u Anny Beňovej. Trnavský hlas informovala, že rumunské rodiny, ktoré vyberajú peniaze s takýmito podpisovými hárkami, im už nahlásili viacerí ľudia, naposledy z Nových Zámkov. Napriek tomu vec v medziach zákona riešiť UNICEF nechce. „Naše logo je bežne prístupné na internete, zneužitiu nedokážeme zabrániť. Ide
o malé skupinky ľudí, a k tomu príslušníkov inej krajiny. Konanie by sme polícii nahlásili v prípade, že naše logo by zneužil veľký podnikateľský subjekt,“ uviedla Anna Beňová.

 

Úradníci potvrdili, že túto zbierku neschválili

Zbierku, z ktorej výnos sa má použiť na Slovensku, povoľujú obvodné úrady, ak sa koná v ich územnom obvode, alebo Ministerstvo vnútra SR po dohode s Ministerstvom financií SR, ak ide o celoštátnu zbierku.
Trnavský hlas zistil, že pre Medzinárodný spolok bezdomovcov, detí bez domova, sirôt, beznohých a ináč postihnutých, ako stálo na predmetnom hárku, ani jedna z týchto inštitúcií zbierku nepovolila. Je preto
nezákonná. Ak ľudia uvidia človeka, ktorý nie je označený preukazom, nemá pri sebe dokument o povolení a účele zbierky, mali by kontaktovať štátnu políciu. Obvodný úrad, ktorý má v týchto prípadoch právomoc
udeliť pokutu až do výšky 6638 eur, začne totiž konať len na základe relevantných podkladov. „Keďže
tieto osoby predviedla na oddelenie trnavská mestská polícia, vyžiadame si záznam od nich,“ uviedol prednosta Obvodného úradu v Trnave Jozef Klokner. „Ak sa potvrdí, že nejde o občanov našej republiky, skontaktujeme štátnu políciu i cudzineckú políciu.“ Podľa informácií, ktoré sa podarili zistiť Trnavskému hlasu, už vyberali falošní rumunskí dobrovoľníci peniaze aj v iných slovenských mestách a krajoch. „Nevylučujem, že skontaktujeme aj kolegov na obvodných úradoch,“ uviedol ďalej Jozef Klokner. Za úrad dodal, že podobný problém zatiaľ neriešili, nedostali ešte žiaden podnet o falošnej zbierke. „Aj upozornenie na tento konkrétny prípad nás nabáda, aby sme sa viac zaujímali o tento problém. Ľudia by nás tiež mali kontaktovať, ak sa s niečím takým v uliciach stretnú,“ dodal Klokner.

 

Rumunov už riešila aj štátna polícia

Podľa nej nie je zbierka falošná, je len nepovolená. Rumuni vraj nie sú znalí našich zákonov. Policajný tlmočník potvrdil, že Nicolea C., ktorý zbierku vyberal, je hluchonemý. Či však organizácia, pre ktorú peniaze vyberá existuje, sa im zistiť nepodarilo. Nie sú totiž kompetentní vec riešiť, len oznámiť Obvodnému úradu, ktorý môže za takéto konanie udeliť sankcie až do 6638 eur.
Prednosta Obvodného úradu v Trnave Jozef Klokner povedal, že budú teraz tieto osoby hľadať a predvolajú ich na úrad. Potom rozhodnú o priestupku. Či sa im však podarí zistiť, kde sa práve nachádzajú, nezaručil. „Isté je, že ide o občanov Európskej únie a aj na nich sa teda vzťahujú platné zákony,“ dodal na margo veci.

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy

reklama

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda balík výhod
reklama