Trnavské rybníky
reklama

V Suchej strach z Poóra a asociálov

AKTUALITY - Región | 8.5.2011, 00.00, Gabriel Kopúnek

SUCHÁ NAD PARNOU – Nesúhlasnými podpismi v závere štvrtkového zastupiteľstva prejavili obyvatelia obce svoj postoj k zámeru spoločnosti ŽOS Agro vybudovať v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva vilovú štvrť. Obávajú sa, že namiesto manažmentu ŽOS-ky sa tam prisťahujú neprispôsobiví občania z Coburgovej ulice.

V Suchej strach z Poóra a asociálov

Starostka obce Daniela Balážová spoluobčanom ukázala, na ktoré pozemky ŽOS Agro požaduje zmenu územného plánu. Foto: autor 

Cukrovar bývanie
reklama

 

Časť družstva obec predala spoločnosti Dendraros v čase finančnej núdze, aby zaplatila pohľadávky za plynofikáciu obce s tým, že bude využitý na rekreačné účely. Takto je aj zahrnutý v územnom pláne obce. Na to, aby tam mohla spoločnosť ŽOS Agro stavať rodinné domy, potrebuje schváliť jeho zmenu. O tú spoločnosť požiadala Obec ešte v minulom volebnom období. Rokovať o nej sa malo vlani v decembri na ustanovujúcom zastupiteľstve, napokon však bývalý starosta tento bod stiahol z programu. Noví poslanci so starostkou sa chceli najskôr bližšie oboznámiť s projektom.
 

Zastrašovanie Rómami
Vedeniu spoločnosti sa však nechce čakať. „Prostredníctvom svojich právnikov nám naznačili, že ak so zmenou nebudeme súhlasiť, tak do areálu nasťahujú Cigánov z Coburgovej,“ uviedli pre Trnavský hlas začiatkom marca bývalí poslanci zastupiteľstva. Informácia sa onedlho rozšírila po celej obci a vyvolala paniku aj v neďalekom Zvončíne. Takmer dva mesiace sa nehovorí o ničom inom, len že Vladimír Poór chce do Suchej nasťahovať neprispôsobivých obyvateľov z Trnavy. Považujú to za hotovú vec. „Koncom marca, ako sme na zastupiteľstve odsúhlasili, že do 30. septembra môžu občania predkladať žiadosti na zmenu územného plánu, spoločnosť ŽOS Agro zaslala Obci list. V ňom uvádzajú, že ak nimi požadovanú zmenu neodsúhlasíme skôr, stiahnu svoj podnikateľský zámer a pozemok vymenia s Mestom Trnava. V tejto veci už začali rokovať,“ informovala takmer štyristo občanov na štvrtkovom zastupiteľstve starostka Daniela Balážová. „Určitý nátlak zo strany ŽOS pokračoval zaslaním výstrižku z novín faxom zo sekretariátu predstavenstva. V závere článku je poznámka autora: skúste zrušiť nelegálnu rómsku osadu. To už je rasizmus,“ pokračovala starostka obce. Ten istý článok odovzdali predstavitelia ŽOS Agro poslancom zastupiteľstva počas pracovného stretnutia iniciovaného Obcou 27. apríla. S predstavenstvom ŽOS-ky sa zástupcovia Suchej stretli 5. mája. „Keď som sa pána Poóra pýtala, čo zaslaním článku mienil, odpovedal, že konal impulzívne. Reagoval tak na nečinnosť predchádzajúceho vedenia obce,“ dodala starostka Balážová.

 

Dni zdravia
reklama

Spoločnosť ŽOS Agro už začala s búraním nepotrebných objektov v areáli družstva. Foto: autor


Po eufórii obavy
Na výmere areálu družstva viac ako 10 ha by malo vyrásť okolo 120 rodinných domov. ŽOS Agro chce vybudovať všetky inžinierske siete a cestné napojenia, potom pozemky predávať strednému a vrcholovému manažmentu ŽOS a iným záujemcom. Obyvatelia však tomuto zámeru neveria a chcú, aby spoločnosť realizovala pôvodný zámer – rekreačno-športové stredisko. Veď preto sa viacerí pred rokmi do obce prisťahovali. V eufórii zastupiteľstva napokon prinútili poslancov a starostku verejne deklarovať ich postoj. Všetci boli proti ŽOS-kou navrhovanej zmene územného plánu. Niektorí poslanci však zároveň vyslovili obavu, čo bude potom. „Poór s Náhlikom sú silní hráči, čo ak svoju hrozbu naplnia,“ pýtali sa spoluobčanov. Tí dôverujú v právny štát. „Ak neodsúhlasíte zmenu, nič nezmôžu,“ odpovedali poslancom. 
  

Sušania sa obávajú, že ak investorovi nevyhovejú, do dvoch bývalých maštalí nasťahuje neprispôsobivých obyvateľov Coburgovej ulice. Foto: autor

 

Obec má k dispozícii ŽOS-kou predloženú urbanistickú štúdiu, chýba však úplná žiadosť o zmenu v územnom pláne. Samospráva by sa nebránila vyjsť investorovi v ústrety. „Ak sa majú dve strany na niečom dohodnúť, musia sa k sebe správať korektne,“ poznamenala pred spoluobčanmi starostka Balážová. Je pravdepodobné, že si obe strany ešte za rokovací stôl sadnú, pretože zatiaľ poslanci obce o ničom nerozhodovali. Na zastupiteľstve sa snažili občanom vyvrátiť obavy zo vzniknutej fámy.
 

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy

reklama

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda balík výhod
reklama