Trnavské rybníky
reklama

O ďalšom smerovaní cykloturizmu

AKTUALITY - Trnava | 9.5.2011, 00.00, prispievatelia

Trnavský samosprávny kraj dňa 6. apríla 2011 zorganizoval odborný seminár k projektu Rozvoj spolupráce Juhomoravského kraja a Trnavského samosprávneho kraja v oblasti cyklistiky, ktorý je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013.

O ďalšom smerovaní cykloturizmu

Realizácia projektu je financovaná z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja.

Cukrovar Trnava
reklama

 


Program seminára, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja, Juhomoravského kraja, Bratislavského samosprávneho kraja, miest, obcí, inštitúcií a záujmových združení zo Slovenska a Čiech, bol venovaný prezentáciám projektov a aktivít súvisiacich s rozvojom cykloturistiky nielen na územiach partnerov projektu – Trnavského samosprávneho kraja a Juhomoravského kraja.
Aktívni účastníci seminára vo svojich príspevkoch a v plodnej diskusii zhodnotili s profesionálnym pohľadom súčasnú reálnu situáciu v oblasti cyklotrás na Slovensku, či už ide o ich budovanie, rekonštruovanie, značenie alebo publicitu. Taktiež vyslovili potrebu zamerať sa vo väčšej miere na využitie potenciálu regiónov a snahu správcov miestnych, regionálnych a medzinárodných cyklotrás EuroVelo o zabezpečenie finančných prostriedkov na ich údržbu a starostlivosť.

 

Dni zdravia
reklama

Po ukončení seminára tváre účastníkov prezrádzali, že i tento druh podujatia prispel nielen k prehĺbeniu a rozvoju spolupráce Trnavského samosprávneho kraja a Juhomoravského kraja, ale najmä k nasmerovaniu cesty, ktorá prispeje k zvýšeniu komfortu trávenia voľného času obyvateľov oboch partnerských regiónov.
 

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy

reklama

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda na splátky
reklama