Trnavské rybníky
reklama

Kemu je lepší jako dóchodcom

BLOG - Dzetko Krúpik | 17.5.2011, 00.00, prispievatelia

Skoro ma prekocilo! Jedna „celebrita“ f televízori, ked oslavuvala šedesátku, puscila hlášku, že jak sa teší do dóchodku, jak si bude užívat, cestuvat, že hu čekajú len samé milé, radostné povinnosci, nevím jaké, že bude mat čas na svoje koníčky, na stretnucá s práteli... A jaké má staroba výhody.

Néjde o to, že neskáj má šedesátku chodajaký soplák, ale čo móže henten oný vedzet o starobe? Som zvedavý, jak sa bude uškŕnat tá celebrita na obrazofke, ked jéj prinde dóchodkový výmer! Pokát teda oná persóna nebola za posledné roky prezidentom republiky alebo nesedzela ve vláde, prípadne f poslaneckých lavicách a dvoch - troch dozorných radách.
Čo já vím, tak ništ s teho. Z čeho sa potom vytešuje? Alebo to bola nejaká rekláma, kerú si objednala sociálna poiščovna? Keby si račí tá poiščovna objednala a zaplacila nejakého experta, kerý by vypracuval spravedlivý dóchodkový systém. Šak neskaj je to v móde: Místo aby na takéj úlohe robili tí, kerí za to berú plat, zaplacá sa milióne nejakéj Ošmek Grup. Tá vypracuje audity, štatistiky, expertízy, vymyslá ešče nejaký trecí a štvrtý dóchodkový pilír... Nakonec výsledek stojí aj tak za hrubé ho... ho... hodziny. Ošmek Grup vystaví faktúru a milióniky sa preženú skrz účet Schwindel bank ze sídlom na Cypre. No a hromada zainteresuvaných, jak sa poví, je za vodu. Akurát 90 procent neskajších a budúcich penzistóv bude každý den rozmýšlat, jesliva si na frištuk móžu dat dva rošky, alebo len jeden.
Pokát sa vóbec dóchodku dožijú. Ale o to už sa starajú naše zdravotné poiščovne a ministerstvo zdravotníctva. Já som napríklat placil minulý týden za stejnaké léky skoro o desat evrí vác, než loni. A jako je to s tyma dalšíma radoscáma penzistu? Ráno mosím vylézt z duchén tak, jak aj ket som chodzil do roboty, aby som scihól kúpit v hypermarkete pakel kuracích krídelek, lebo sú v akcije lacinšé o 15 procent. Potom idem na milé stretnucí s práteli, keré sa koná f čekárne u dochtora. Povyprávame sa o chorobách a dáme si rande u Smadného kominára pri malém pive. Tí, kerí sú na tem lepší, si dajú aj dve. Vyvadzíme sa a ščasní sa odšmachtleme dom. Doma dostaneme obed a vynadané, že dze zme žbrílali celé doobedzí. Já sa potom na hodzinu komótno vyvalím na otoman, abych nabral silu venuvat sa svojím koníčkom a dalším dóchodcofským aktivitám...
Pozbírám po zahrade psačince, trištvrce hodziny hledám okuláre, vymením žárofku f pivnice a rozeberem zašprajcuvanú kosačku na trávu. Potom si zapálim cigaretlu a špekulujem, gdze zebrat penáze na novú, lebo túto už nigdo nikedy nedá dohromady. Ešče dám psovi žrat a móžem sa ícit kultúrne vyžit. To znamená lofnút si k televízoru a kukat stodvacáte trecé pokračuvání nejakéj patagónskej telenovely alebo americký trajler. Teda aš po prvé reklámy, lebo pri ních zadrichmem. Ráno sa zebudzím plný optimiznu do dalšého dna, abych si mohól užívat na plné gule tý výhody a krásy staroby. No neni to nádherné?

reklama

 

Váš dzetko Krúpik

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda / TANEX
reklama