Trnavské rybníky
reklama

O čem to vlastne je?

BLOG - Dzetko Krúpik | 6.6.2011, 00.00, prispievatelia

Jako disciplinuvaný opčan som si prvnejší týden s pátka na sobotu narichtuval budzík na pólnoc, abych móhol vyplnit údaje Ščítaná obyvatelov, domov a bytov 2011, direkt jak to sce Štatistický úrad SR. Som zvedavý, jak to dopadne. Asnád lepší než majstrofstvá v hokeji, šak je to též akcija, kerá mosí tanguvat nás šeckých Slovákof. Akurát mi okolo teho chýbá porádná rekláma. Vedla mojého ščítací komisári by mali chodzit v drezoch z logom oného úradu, mávat s fanglú a spívat pri tem Hój vlast mojááá, tý zém drahá... A šadze mali byt bilbórdy s obrázky ščítacích komisárof. To by ste vidzeli tý výsletky!

Ale choda majú tú funkciju placenú, nezávidzím jím. Napríkat šak by mali zrechnuvat aj bezdomofcóf, ale jako ziscuvat, kerý na keréj lavičke drichmal z pátka na sobotu? To ešče ništ neni prociva temu, jako ščítat obyvatelóf nemenuvanéj osady alebo sídlišča, kerým sa slušno hovorí neprispósobiví. To asi moseli ščítací komisári zabezpečit, aby si každá rodzina f pátek večer umyla svojích faganóf gvóli identifikácije. Šak čo by nám povedal Európský parlament, kerý to narídzený pre šecky štáty EÚ vymyslel, že ausgerechnet Slovensko by dalo nejaké sfušuvané údaje. To by bola katastrofa, keby to ščítaní, keré má rozhoduvat o prognózách vývoja Európy, ziscilo, že zatát čo na Slovensku nemá 24 percent domácnoscí splachuvací záchod, v Rakúsku je to len devat a celoeurópsky prémer je 17. A takých super dóležitých údajov je f tých formulároch vácej. Možná je to len f tem slovenském dotazníku, ale čo my obyčajní ludé víme? Jako si s tým EÚ poradzí? Alebo taká kolónka súčasná ekonomická aktivita: S pátka na sobotu bol dotyčný respondent ešče zamestnaný jako vedúci koordinátor očiščuvacích prác ve firme XY, f pondzelek došól do roboty a na dverách bola z rajseky priheftuvaná cedula: Podnik v likvidáciji - majitel v base. To neni neskáj ništ vyjímečné. Tak ge čemu poslúží taká informácija?
Výsledky teho ščítaná majú byt známé v roku 2014 a na tem sa má buduvat princíp rozvoja Únije. No a na základe teho EÚ vydá pre členské štáty nejaké doporučená a normy. A ešče jedno ma porádno naondzilo: Négdo nám tu ide hongat hlavy, že tý získané údaje su anonymné! Šak ket sa na formulár má nalepit identifikátor s našíma osobnýma údajma, tak jaká anonymita? Choda sa to šecko bude ukládat do počítačóf, víme jako to u nás chodzí.
Gdo sce, ten sa do takéj databázy dostane. A nemyslím len hekeróf, kerí to berú jako šport. Jakosik mi to pripomína našu nedávnú históriju, ked jedna nemenuvaná organizácija potrebuvala o nás vedzet šecko. Žeby sa histórija opakuvala? Šak aj v biblických časoch néčo podobné zorganizuval král Herodes, a kerí ste chodzili na náboženstvo, pamatáte, čo s teho nakonec bolo.

reklama

Váš dzetko Krúpik

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2023. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda plug in hybrid
reklama
Cisárky Sereď
reklama