Trnavské rybníky
reklama

Konec mojéj filmovéj kariéry

BLOG - Dzetko Krúpik | 5.7.2011, 00.00, prispievatelia

Posledne som písal, jak som ból z nékolkýma spolužáky angažuvaný do filmu Žiaci za teodolitom. Ráno pret školú zme nastúpili do filmárského aftóbusa. To zbudzilo velikú pozornost spolužáčék. Jejích pohlady vyjadruvali nélen závist, ale slubuvali do budúcnosci aj šeličo inšé. Šak zme sa aj ksichcili jako najvačé hvezdy sríberného plátna.

V aftóbuse už sedzel komplet filmový štáb. To sú ludé, kerí okolo filmuvačky šeličo zabespečujú, organizujú, vzájemne si zavadzajú a furt sa vadzá. Najdóležitejší ze štábu bude asi zástupca produkcije, lebo ten merkuje penáze, aby sa neprekročil rozpočet. Pokád vím, tak to sa ešče nikemu v dejinách filmu nepodarilo. Aj ten náš produkčný už ból asi zmírený z osudom, lebo celú filmuvačku predrichmal.
Do štábu patril ešče režisér ze svojím asistentom. Úlohu asistenta bolo pobehuvat za šéfom ze skladacú stoličku, otvírat mu pivo a nám názorne ukázat, jako sa otočit, postavit, nekukat do kamery, jag držat rovno také červeno-bílé palice, kerým hovoril trasírky. Vedla mojého to ból najvačí chudák, lebo mu šeci za šecko nadávali: Režisér, že pivo je teplé, kameraman, že zašlo slnko, že mu v zábere vadzí strom a treba odpiluvat haluze...
Dalšá dóležitá bola skriptka Zorka, kerá študuvala za režisérku. Než sa začlo filmuval, skontróluvala, jesliva máme oblečené to, čo ščéraj. Šecko si písala do zešita, čo vyzíral jako trídná kniha. Ráz som sa s nú vyvadzil, lebo som si zabudól šiltofku, v keréj som predešlý den obsluhuval ten oný, teodolit. Nescela pochopit, že ščéraj bol veter, a neskaj né. Z jedu som jéj otpapuluval, že aj trénky mám neskáj bílé, a né červené. Povedala, že moje trénky hu netangujú. Kameraman o néj hovoril, že je velice talentuvaná. O tem zme sa presvetčili, ked zme hu vyšpehuvali, jak sa opaluje za kríčky. Tá filmuvačka bola vlastne o tem, že zme jako vymerávali f teréne starý kamenolom, prístupuvé cesty k nemu a najblišé okolí. Ten teodolit ból taký dalekohlad na stojane, čo ukazuje šecko hore noháma. Já som mal do teho kukat a šibuvat figurantóf s trasírkáma, dze sa majú postavit. Jeden držal aj velký lineár z numeráma a já som tí číslá čítal cez teodolit a diktuvat dalšému hercovi.
Jako zme došli trecí den na filmovačku, pri kamenolome čekali ludé z blízkéj dzedziny a zdálky začli po nás vykrikuvat, že oni si záhumenky nedajú a nech si ideme vymerávat do... čertovéj matere. Ale povedali to ináč. Zástupca produkcie jím išól vysvetlit, že je to nedorozumení. Ket sa vrácil, mal pod okom modrinu a chýbali mu gombíky na košele. Moseli zme ícit na MNV, aby sa to vysvetlilo. Filmuvačka sa móhla f porátku dokončit. Já som ve svojéj kariére filmovéj hvezdy nepokračuval, ale za honorár som si kúpil v bazáre bicyglo s prehadzuvačku.

reklama

Váš dzetko Krúpik

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2023. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda
reklama
Cisárky Sereď
reklama