Trnavské rybníky
reklama

Vymaluvat obyvačku, to sce volajakú prípravu!

BLOG - Dzetko Krúpik | 22.7.2011, 00.00, prispievatelia

Nech sa na mna nehnevajú pani redachtorka T. Č., ale mosím reaguvat na váš názor, kerý ste podla mna velice unáhlene prezentuvali f Trnafském hlase číslo 25 tehoto roku. Pri svojém fejtóne Sama za seba stojí aj vaša fodografia. Ale nélen vedla néj, ale hlavne vedla vaších názoróf som okamžite spoznal, že ste velice mladá osoba a váš pohlad na svet neni ešče dostatečne vyprofiluvaný.

Ale možná je to aj tým, že nekukáte f televízore serijále Slzy Bosporu, Doňa Barbara, V náručí diabla, Nespútaný anjel a dalšé, dze by ste obeznámili ze šelijakými peripetiámi predmanželského, manželského a pomanželského spolužicá.
Pri sústredzeném sleduvání takýchto užitečných programóv by ste pochopili aj to, že chlapi boli stvorení na to, aby ženám plnili šecky práná a želáná, keré im vidzá na očách. Aj tí, keré nevidzá. A to neni len tak!
Ve svojém fejetóne si stažujete že ten váš chlap s dvoma lavýma rukáma nedovédol vymaluvat obyvačku na zeleno direkt tak, jako bolo vaše želání. Ale to ste si neuvedomili fakt, že každý chlap dvacátého storočá má f sebe zakóduvaný odpor prociva zelenéj farbe. A kerý absolvuval povinnú vojenskú prezenčnú službu, tak ten dupluvane! Tak sa nečudujte, že hledal taký odscín, kerý by tú vojenskú zelenú pripomínal čo najmén.
Dalšá vec: Vymaluvat od takého domácého majstra obyvačku neni vóbec jednoduché, jak si to vy ženy predstavujete. To sce serijóznú, teoretickú prípravu. To sa musí preštuduvat odborná literatúra, vyhledat príslušné informácije na internete a gdo je dósledný, ten zájde aj do najbližšého šenku, gdze sa po fajronte hromadzá remeselníci a za pól deci a pivo dávajú dobré rady domácím údržbárom. Takýto zodpovedný prístup k realizácije vymaluváná obyvačky je dósledkom dlhoročích skúsenoscí s plnením požadavék a nárokov naších drahých polovičék. Ale jak g danému problému pristupujete vy ženy, manželky, milenky, družky, prátelky? Nekoncepčne, bez serijózneho vyhodnocená šeckých faktoróf spojených s danú úlohú. Vy sa proste neondzíte, veznete pixlu s farbu a štetec, vymalujete izbu a ešče pritem aj uvaríte obed a scihnete oprat f práčke lajntuchy! Je to férové?
Posúcte objektívno zniklú situáciju: Jako sa potom máme my páni tvorstva cícit?

reklama

Váš dzetko Krúpik

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2023. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda 30 rokov na SR
reklama
Cisárky Sereď
reklama