Používaním stránok trnavskyhlas.sk súhlasíte s používaním cookies. Viac info OK

Rybníky

reklama

Pondelok 28. 9., meniny má Václav, zajtra Michal, Michaela.Význam mien.

Obec Šúrovce vyhlásila výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku základnej školy

Vydané 20.1.2020 o 11.36, inzercia

Oficiálny oznam obce Šúrovce.

 

OBEC ŠÚROVCE

Nová 174/5, 919 25 Šúrovce

 

v zmysle § 3 ods. 2 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje dňom 15.01.2020

 

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ riaditeľky

Základnej školy s materskou školou Šúrovce, so sídlom Školská 3, 919 25 Šúrovce,

 

s nástupom 01.07.2020.

 

 

A) Kvalifikačné predpoklady:

1) kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 9, § 10 ods. 1 a § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,

 

2) najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve, školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,

 

3) vykonanie 1. atestácie podľa § 30 ods. 1 alebo jej získanie podľa § 90 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

 

B) Iné kritériá a požiadavky:

1) znalosť príslušných legislatívnych noriem v oblasti školstva a rozpočtovníctva rozpočtových organizácií,

 

2) riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,

 

3) bezúhonnosť - § 9 ods.1 písm. b ) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.

 

4) zdravotná spôsobilosť - § 9 ods. 1 písm. c) a § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.

 

5) ovládanie štátneho jazyka - § 9 ods. 1 písm. d) a § 17zákona č. 138/2019 Z. z.

 

6) predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy

 

7) flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť a ochota riešiť prípadné problémy

 

8) znalosť práce s rozpočtom v rozpočtovej organizácii

 

 

C) Požadované doklady:

1) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

 

2) písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

3) úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach

 

4) úradne overený doklad o vykonaní 1. atestácie (absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa predpisov platných do 31.10.2009)

 

5) doklad o dĺžke pedagogickej praxe

 

6) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

 

7) štruktúrovaný profesijný životopis

 

8) písomný návrh koncepcie rozvoja školy

 

9) lekárske potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace)

 

10) čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods.7 písm. a) ,c) a e) a ods.8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.

 

11) čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a v požadovaných dokladoch

 

 

Doplňujúce informácie:

- platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 

Prihlášku do výberového konania s požadovanými overenými fotokópiami dokladov zasielajte na adresu: Obec Šúrovce, Nová 174/5, 919 25 Šúrovce.

 

Uzávierka prijímania prihlášok: 15. február 2020.

 

Obálku označte heslom: „NEOTVÁRAŤ -VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ/riaditeľka ZŠ s MŠ Šúrovce“.

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady.

 

Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo deň osobného doručenia do podateľne Obecného úradu v Šúrovciach.

 

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín, čas a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

V Šúrovciach 15.01.2020

 

Mgr. Ing. Žaneta Gogolová

starostka obce

Podeľte sa s nami o váš názor!

Hlavné správy

Kravský pasienok na okraji Trnavy je už o 200-tisíc eur lacnejší

Kravský pasienok na okraji Trnavy je už o 200-tisíc eur lacnejší

Mestské zastupiteľstvo v Trnave sa po troch mesiacoch vráti ku kúpe Kravského pasienku, dohodnutá kúpna cena je... celý článok

Futbal, 8. ligy: Špačince v Bolerázi nedohrali, v Kľačanoch sa kopalo päť penált za polčas

Futbal, 8. ligy: Špačince v Bolerázi nedohrali, v Kľačanoch sa kopalo päť penált za polčas

Suchá nad Parnou pripravila Slovenskej Novej Vsi prvú prehru v súťaži. O výsledku zápasu rozhodol gólom do... celý článok

Futbal, 7. liga A: Hrnčiarovce zdolali aj Brestovany, Ružindol podľahol Dolným Orešanom

Futbal, 7. liga A: Hrnčiarovce zdolali aj Brestovany, Ružindol podľahol Dolným Orešanom

Ešte vo štvrtok dohrávali tretie kolo 7. ligy A na trnavskej Slávii, kam si pre body prišli Bohdanovce. Po víťazstve... celý článok


reklama

Synagóga Café Fiat Ducato Fiat Tanex El Gaučo 2020 Gašparík Danubius Gastro Plošina Grinaj Marell Bábence Remax

reklama

Aktuálne video

V Trnave po troch rokoch opäť horí areál sladovne Sessler

V Trnave po troch rokoch opäť horí areál sladovne Sessler

Oheň zasiahol aj novopostavenú časť objektu s pivnými kúpeľmi. pozrieť video

Facebook

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka spoločnosti WebHouse, s.r.o.
Copyright © 2010-2020 WebHouse, s. r. o. Všetky práva vyhradené
Právne informácie | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty

Pocitadlo.sk

Mazda elektricka

reklama