Používaním stránok trnavskyhlas.sk súhlasíte s používaním cookies. Viac info OK

Rybníky

reklama

Pondelok 17. 2., meniny má Miloslava, zajtra Jaromír.Význam mien.

Obec Šúrovce vyhlásila výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku základnej školy

Vydané 20.1.2020 o 11.36, inzercia

Oficiálny oznam obce Šúrovce.

 

OBEC ŠÚROVCE

Nová 174/5, 919 25 Šúrovce

 

v zmysle § 3 ods. 2 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje dňom 15.01.2020

 

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ riaditeľky

Základnej školy s materskou školou Šúrovce, so sídlom Školská 3, 919 25 Šúrovce,

 

s nástupom 01.07.2020.

 

 

A) Kvalifikačné predpoklady:

1) kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 9, § 10 ods. 1 a § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,

 

2) najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve, školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,

 

3) vykonanie 1. atestácie podľa § 30 ods. 1 alebo jej získanie podľa § 90 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

 

B) Iné kritériá a požiadavky:

1) znalosť príslušných legislatívnych noriem v oblasti školstva a rozpočtovníctva rozpočtových organizácií,

 

2) riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,

 

3) bezúhonnosť - § 9 ods.1 písm. b ) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.

 

4) zdravotná spôsobilosť - § 9 ods. 1 písm. c) a § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.

 

5) ovládanie štátneho jazyka - § 9 ods. 1 písm. d) a § 17zákona č. 138/2019 Z. z.

 

6) predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy

 

7) flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť a ochota riešiť prípadné problémy

 

8) znalosť práce s rozpočtom v rozpočtovej organizácii

 

 

C) Požadované doklady:

1) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

 

2) písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

3) úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach

 

4) úradne overený doklad o vykonaní 1. atestácie (absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa predpisov platných do 31.10.2009)

 

5) doklad o dĺžke pedagogickej praxe

 

6) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

 

7) štruktúrovaný profesijný životopis

 

8) písomný návrh koncepcie rozvoja školy

 

9) lekárske potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace)

 

10) čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods.7 písm. a) ,c) a e) a ods.8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.

 

11) čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a v požadovaných dokladoch

 

 

Doplňujúce informácie:

- platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 

Prihlášku do výberového konania s požadovanými overenými fotokópiami dokladov zasielajte na adresu: Obec Šúrovce, Nová 174/5, 919 25 Šúrovce.

 

Uzávierka prijímania prihlášok: 15. február 2020.

 

Obálku označte heslom: „NEOTVÁRAŤ -VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ/riaditeľka ZŠ s MŠ Šúrovce“.

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady.

 

Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo deň osobného doručenia do podateľne Obecného úradu v Šúrovciach.

 

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín, čas a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

V Šúrovciach 15.01.2020

 

Mgr. Ing. Žaneta Gogolová

starostka obce

Podeľte sa s nami o váš názor!

Hlavné správy

Inšpirácia zo Škandinávie: V trnavskom okrese vznikne Centrum cirkulárnej ekonomiky

Inšpirácia zo Škandinávie: V trnavskom okrese vznikne Centrum cirkulárnej ekonomiky

Centrum si kladie za cieľ vyriešiť problém so skládkovaním odpadu v Trnave a okolí. celý článok

V Bernolákovom parku zadržali policajti mladíkov s marihuanou

V  Bernolákovom parku zadržali policajti mladíkov s marihuanou

Za drogy pre vlastnú potrebu hrozia dvom mladým mužom z Nových Zámkov až tri roky väzenia. celý článok

V Divadle Jána Palárika sa predstavia ochotníci z Trakovíc

V Divadle Jána Palárika sa predstavia ochotníci z Trakovíc

Profesionálna scéna mieni v Roku slovenského divadla ponúkať priestor ochotníckym divadlám pravidelne. celý článok


reklama

Victory Tip 2017

reklama

Synagóga Café Fiat Doblo Fiat Tanex Plošina Gašparík Danubius Gastro Marell Bábence Remax

reklama

Aktuálne video

Posily Spartaka si pochvaľovali atmosféru, bod sa napokon proti Slovanu málil

Posily Spartaka si pochvaľovali atmosféru, bod sa napokon proti Slovanu málil

Futbalovú jar privítali v Trnave pozitívne. Derby zápasom s dobrým futbalom, výbornou diváckou kulisou... pozrieť video

AKTUÁLNE POČASIE

Trnava

Piešťany

Bratislava

Nepodarilo sa nadviazať spojenie zo serverom.

Nepodarilo sa nadviazať spojenie zo serverom.

Nepodarilo sa nadviazať spojenie zo serverom.

Nepodarilo sa nadviazať spojenie zo serverom.

aktualizácia: hod. / Predpoveď počasia - epocasie.eu

Facebook

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka spoločnosti WebHouse, s.r.o.
Copyright © 2010-2020 WebHouse, s. r. o. Všetky práva vyhradené
Právne informácie | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty

Pocitadlo.sk

Mazda zmrazené ceny

reklama