Používaním stránok trnavskyhlas.sk súhlasíte s používaním cookies. Viac info OK

Trnavské rybníky

reklama

Sobota 29. 2., meniny má Radomír, zajtra Albín.Význam mien.

Trnavskí poslanci budú dnes riešiť petíciu o daniach, ale aj iné záležitosti

Vydané 11.2.2020 o 07.00, prispievatelia

Primátor Trnavy Peter Bročka zvolal 7. riadne zasadnutie poslaneckého zboru na 13:00 do konferenčnej sály vo dvore trnavskej radnice.

Trnavskí poslanci budú dnes riešiť petíciu o daniach, ale aj iné záležitosti

Ilustračné foto: archív trnavskyhlas.sk


reklama

 

Mestské zastupiteľstvo v Trnave sa bude dnes na svojom rokovaní zaoberať petíciou proti zvýšeniu dane z nehnuteľností v Trnave.

 

Primátor Peter Bročka zvolal zasadnutie poslaneckého zboru na 13:00 do konferenčnej sály trnavskej radnice.

 

Prerokovanie petície, ktorú podporilo viac ako 3000 ľudí, by malo byť prvým bodom programu. Vystúpi k nemu aj iniciátorka petície Milena Bobeková, o slovo však môže požiadať aj ktokoľvek z prítomných Trnavčanov.

 

Okrem tejto petície budú mať poslanci na stoloch okrem iného aj informatívnu správu o riešení petície v súvislosti so zmenou územného plánu v prípade skládky komunálnych odpadov na Zavarskej ceste.

 

 

Prinášame vám kompletný program program ich dnešného rokovania:

1. Prerokovanie petície proti zvýšeniu dane z nehnuteľnosti v Trnave


1.2 Informatívna správa o riešení petície proti Zmene Územného plánu mesta Trnava – Zariadenie odpadového hospodárstva Trnava


2.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava, na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava a na pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole a školskom klube detí na rok 2020


2.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o Územnom pláne zóny Trnava – Cukrovar, Zmena 01/2019


2.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenie


3.1 Povolenie na  spracovanie  Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) - Zmena ÚPN lokalita M, N, O a P


3.2 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej  zóny Trnava – Zmena ÚPN CMZ , lokalita A, B


4. Majetkové materiály


5.1 Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z nájomných zmlúv združenia CELIM Slovakia na spoločnosť GA Drilling, a. s.


5.2 Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z nájomnej zmluvy spoločnosti EkoWatt s. r. o. na spoločnosť GA Drilling, a. s.


6.1 Spolufinancovanie projektu „Obnova a revitalizácia Národnej kultúrnej pamiatky - meštiansky dom Pracháreň“


7.1 Zriadenie príspevkovej organizácie „Mestský zimný štadión, p. o.“


8.1 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mesta Trnava


9.1 Zámer na spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2021 – 2027


10.1 Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2020


10.2 Organizačné zabezpečenie akcie Májový kvet 2020


11.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 20. 11. 2019 do 28. 1. 2020


11.2 Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2019


12.1 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Trnava


13.1 Návrh na udelenie ocenení mesta Trnavy osobám a kolektívom v zmysle VZN č. 315 a VZN č. 354, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnavy


14.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 11. 2. 2020 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 14. 11. 2019 do 22. 1. 2020


15. R ô z n e


16.Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava


17. Rekapitulácia uznesení

 

(pm)

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Hlavné správy

V Trnavskej vodárenskej spoločnosti skončil generálny riaditeľ

V Trnavskej vodárenskej spoločnosti skončil generálny riaditeľ

Podľa predsedu dozornej rady a primátora Trnavy Petra Bročku išlo o vzájomnú dohodu. celý článok

Trnavčania majú k dispozícii informácie o doprave, ovzduší aj odpade

Trnavčania majú k dispozícii informácie o doprave, ovzduší aj odpade

Pre samosprávu sú podľa primátora Petra Bročku obzvlášť zaujímavé dáta týkajúce sa životného prostredia, podľa... celý článok

Patrícia s Marekom z Trnavy si v levickej hale vytancovali striebro v štandarde

Patrícia s Marekom z Trnavy si v levickej hale vytancovali striebro v štandarde

Blesákovi zverenci z trnavského TK Welcome zostali iba na štíte domáceho páru. celý článok

Victory Tip 2017

reklama

Synagóga Café Fiat Doblo Fiat Tanex Plošina Fragile Queen Gašparík Danubius Gastro Marell Bábence Remax

reklama

Aktuálne video

Novinka na Slovensku: Trnavská univerzita bude učiť posunkový jazyk

Novinka na Slovensku: Trnavská univerzita bude učiť posunkový jazyk

Absolventi nového študijného odboru pedagogickej fakulty budú profesionálni tlmočníci, ktorí budú môcť pomáhať... pozrieť video

AKTUÁLNE POČASIE

Trnava

Piešťany

Bratislava

Nepodarilo sa nadviazať spojenie zo serverom.

Nepodarilo sa nadviazať spojenie zo serverom.

Nepodarilo sa nadviazať spojenie zo serverom.

Nepodarilo sa nadviazať spojenie zo serverom.

aktualizácia: hod. / Predpoveď počasia - epocasie.eu

Facebook

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka spoločnosti WebHouse, s.r.o.
Copyright © 2010-2020 WebHouse, s. r. o. Všetky práva vyhradené
Právne informácie | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty

Pocitadlo.sk

Mazda zmrazené ceny

reklama