Trnavské rybníky
reklama

RETRO: V Trnave urobili duchovné kroky proti epidémiám, hladu a vojnám

RELAX - Retro | 31.8.2020, 12.07, prispievatelia

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň.

RETRO: V Trnave urobili duchovné kroky proti epidémiám, hladu a vojnám

Bazilika sv. Mikuláša v Trnave. Foto: archív trnavskyhlas.sk

Nový Hlohovec
reklama


31. august
1935
– Pred 85 rokmi v Piešťanoch sa narodila operná speváčka JARMILA VAŠICOVÁ, sólistka spevohry Novej scény v Bratislave a Opery divadla J.G.Tajovského v Banskej Bystrici (+1996). 

 

2005 – Pred 15 rokmi vo Veľkom Krtíši umrel trnavský rodák VLADIMÍR SIVÁČEK, historik výtvarného umenia, publicista a v rokoch 1976-90 riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave.

 

 

1. september 
1710
– Pred 310 rokmi v Trnave predstavenstvo mesta založilo počas morovej epidémie základinu na votívne sväté omše vo farskom chráme sv. Mikuláša za zachovanie mesta a na odvrátenie moru, hladu a vojny. 

reklama


1715 – Pred 305 rokmi v obci Svinica sa narodil fyzik, absolvent Trnavskej univerzity a jej neskorší profesor ANDREJ  JASLINSKÝ, autor dvojzväzkovej učebnice fyziky (+1784). 


1890 – Pred 130 rokmi v Dechticiach sa narodil poľnohospodársky odborník, publicista a redaktor Hospodárskeho obzoru a Slovenského hospodára PAVOL HUTTA, absolvent trnavského gymnázia (+1960). 


1910 – Pred 110 rokmi vo Zvolene sa narodila ľudová umelkyňa-výšivkárka, autorka kníh o háčkovaní a lektorka kurzov ALŽBETA LICHNEROVÁ, ktorá pôsobila v Trnave, kde aj umrela (+2000). 

 

1950 – Pred 70 rokmi v Trnave začala svoju činnosť Pedagogická škola. 

 

1970 – Pred 50 rokmi Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Trnave znova premenovali na Gymnázium Jána Hollého. 

 

 

2. september 
1930
– Pred 90 rokmi v Seredi sa narodil geograf, vysokoškolský profesor a odborný publicista ZDENKO MOCKO, ktorý dlhé roky pôsobil v Trnave (+1997).


1950 – Pred 70 rokmi v Drahovciach sa narodil hudobný skladateľ a pedagóg STANISLAV HOCHEL, absolvent ZUŠ v Trnave, autor Hudby pre mesto Trnava a umelecký garant celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ „Schneidrova Trnava“. 


1995 – Pred 25 rokmi v Piešťanoch umrel múzejník, redaktor, odborný publicista  a stredoškolský učiteľ JÁN MULÍK, v rokoch 1956-70 riaditeľ Balenologického múzea v Piešťanoch. 


2010 – Pred 10 rokmi vo vestibule Strednej priemyselnej školy stavebnej v Trnave, ktorá od nového školského roku nesie čestný názov SPŠ
stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, slávnostne odhalili architektovi Jurkovičovi pamätnú tabuľu.

 


3. september 
1750
– Pred 270 rokmi v dnešnom Rumunsku sa narodil právnik, profesor Trnavskej univerzity a neskôr aj Kráľovskej akadémie v Trnave MICHAL HIRSCH (+1809). 

 

 

4. september 
1925
– Pred 95 rokmi v Trnave sa narodil športovec, futbalový tréner a funkcionár Spartaka Trnava MARTIN BLAŽO, nositeľ Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava (+2004). 

 

1995 – Pred 25 rokmi v Trnave na Kopánke biskup Dominik Hrušovský slávnostne vysvätil prvú cirkevnú školu v Trnavskom okrese. 

 

 

5. september 

1755 – Pred 265 rokmi v Trnave umrel spisovateľ, prekladateľ a kňaz JÁN KRSTITEĽ VRABĽANSKÝ, autor práce o zhubnej cholere v Trnave. 

 

1905 – Pred 115 rokmi v Uherskom Brode na Morave sa narodil pedagóg, autor učebníc a odborný publicista LADISLAV KUMPRECHT, ktorý od r. 1962 pôsobil ako odborný asistent na Katedre biológie Pedagogickej fakulty UK v Trnave a neskôr bol riaditeľom gymnázia v Piešťanoch, kde aj umrel (+1991). 

 

1925 – Pred 95 rokmi v Chynoranoch sa narodil literát, publicista a kňaz ŠTEFAN MAGDOLEN, redaktor vydavateľstva Spolku sv. Vojtecha v Trnave, kde aj umrel (+1997).

 

 

6. september 
1995
– Pred 25 rokmi v Trnave bola slávnostne odovzdaná do užívania nová budova Slovenskej poisťovne na Paulínskej ulici. 


PETER RADVÁNYI

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda na splátky
reklama