Trnavské rybníky
reklama

Nevím, lesci som len já taký sprostý gazda...

BLOG - Dzetko Krúpik | 24.8.2011, 00.00, prispievatelia

Sedzím na gánku a je mi naništ. Né že bych sa ščéraj bol kultúrno vyžit v našém šenku alebo ráno čítal noviny, ale kukám na našu zahradu. Furt je také psačé počasí, chvílu hice, chvílu prší.

Už len čekám, kedy mi začne f kúte mojého fundišča, dze ból chren, róst rýža jak f Číne. Kerí máte zahradu, víte, jak je taško sa chrenu zbavit. Roste jak prhlava a zadusí okolo seba šecko. Mne sa to povédlo. A tot som si objednal na obed chrenový sós s knedlu a žena mosela ícit kúpit frišký chren do keréhosik hypermarketu. Za taký korének, né vačí od mrkvy, vycáluvala dve evry. Onegdaj zme mali za humnom aj nejaký ten rádek cesneku a krumpél. To som též zlikviduval. Já sa budem na staré kolená hrbacit z motyku, abych si néčo dopestuval, ket si to móžem kúpit za lacný penáz v... Nebudem menuvat, abych nerobil reklámu. A čúleky si mosím kupuvat čínský cesnek a francúské krumple. Je to síce pekne zabalené, ale chuci to nemá. Gazdziné, probuvali ste už urobit lokše z francúských krumpél? Ked né, tak to ani neprobujte! Aj šalát z ních šmakuje, jako keby ste ho robili z helovínovej dzine. Mali zme konča zahrady starú hrušku. Vytal som hu, lebo sa mi tažilo furt stríkat proci šelijakéj hnilače, plesnám a červíkom a drápat sa na strom presvetluvat, a potom obírat. Zjednal som sa ze susedom. Ten pestuval šelijaké moderné sorty a predal mi na zaváraní desat kilov za dve evry. Druhý rok už pýtal tri a trecí išól šecký hrušky predat do Ostravy. Čúleky si hrušky kupujem v hypermarkete. Talijánské, bez chuci, tvrdé jak luteránska víra, ale pekne zabalené a v akcije. Direkt tak som dopadól aj z breskynáma. Tažilo sa mi jích pravidelne špricuvat proci kučeravosci, lebo mali každý rok brčkavé líscí jak cigánský primáš Pišta Fekete, kerý onegdaj hrával z jehovú bandú na Zochovéj chate. Vytal som šecký dve breskyne a čúl kupujem španihelské. Sú richtik také, jak aj tý hrušky. Takto som já dogazduval. Jak tak nad tým špekulujem, ze šelijakým masom a výrobkáma je to jednaké: Brandemburská griluvácá klbása, vídenský prezburšt, španihelské bujačé oné, alpské kvargle... Nékedy mi to tak prinde, že ket sa négdo nemóže nejakéj hnusoby zbavit, tak to exportuje ge nám. A čo zme my nejaké smeciščo Európy? Négdze som čítal, že sa temu hovorí agrárna politika EÚ. Asi začnem zaseky chovat zajácov a slépky. Aspom budem vedzte, čo jím. Asnád mi to v Bruseli odpuscá.

reklama

Váš dzetko Krúpik

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2023. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda 30 rokov na SR
reklama
Cisárky Sereď
reklama