Trnavské rybníky
reklama

Miroslav Danaj má životné jubileum, výročie oslávi trnavská galéria

RELAX - Retro | 30.12.2020, 07.01, Ján Král

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň 28.  december 2020 – 3. január 2021.

Miroslav Danaj má životné jubileum, výročie oslávi trnavská galéria

Galéria Jána Koniareka v Trnave. Foto: archív trnavskyhlas.sk

reklama

 

28. december 
1930
– Pred 90 rokmi sa v Pečeňadoch narodil geograf, univerzitný profesor a odborný publicista OLIVER BAŠOVSKÝ, absolvent gymnázia v Piešťanoch,  spoluzakladateľ Katedry regionálnej geografie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (+2003). 

 


29. december  
1985
– Pred 35 rokmi v Trnave zomrel speleológ a publicista JÁN MAJKO, objaviteľ jaskyne Domica, ktorej najväčšia sieň nesie jeho meno.

 


30. december  
1760
– Pred 260 rokmi sa v Malženiciach narodil biskup ALEXANDER ALAGOVIČ, zakladajúci člen Slovenského učeného tovarišstva a jeho mecén, ktorý študoval na gymnáziu v Trnave (+1837). 

reklama

 


31. december  
1665
– Pred 355 rokmi arcibiskup JURAJ LIPPAI venoval testamentárne sumu 15 000 zlatých na otvorenie právnickej fakulty na Trnavskej univerzite.


1970 – Pred 50 rokmi Trnava mala 38 634 obyvateľov.


1980 – Pred 40 rokmi v Trnavskom okrese žilo 125 250 obyvateľov.


1985 – Pred 35 rokmi v Trnave bolo 6 poštových úradov, viac ako 9000 telefónnych účastníkov a 16000 televíznych koncesionárov. 

 

2010 – Pred 10 rokmi začalo svoje vysielanie regionálne Rádio Piešťany.

 

 

1. január 2021

1561– Pred 450 rokmi cisár FERDINAND I. potvrdil zakladajúcu listinu jezuitského kolégia v Trnave, ktoré bolo prvým na území vtedajšieho Uhorska. 

 

1621 – Pred 400 rokmi vodca protihabsburského povstania GABRIEL BETLEN zvolal do Trnavy snem uhorskej šľachty.  

 

1936 – Pred 85 rokmi sa v Trnave narodil básnik, prekladateľ, redaktor a lekár JÁN STACHO, absolvent trnavského gymnázia a člen tzv. Trnavskej básnickej skupiny konkretistov (+1995).

 

1946 – Pred 75 rokmi sa v Dolnej Strede nad Váhom narodil básnik, spisovateľ, lekár, pedagóg a odborný publicista MIROSLAV DANAJ, prednosta Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave, profesor Trnavskej univerzity a Čestný občan mesta Trnava.

 

1976 – Pred 45 rokmi v Trnave začala svoju činnosť Okresná galéria, ktorú neskôr premenovali na Galériu Jána Koniarka. 

 

1986 – Pred 35 rokmi nadobudlo účinnosť nariadenie vlády ČSSR, ktorým bola zriadená Strojársko-technologická fakulta SVŠT v Trnave. 


1993 – Pred 28 rokmi vznikla samostatná Slovenská republika. 


2016 – Pred 5 rokmi obec Gabčíkovo v okrese Dunajská Streda získalo štatút mesta.

 

 

2. január
1636
– Pred 385 rokmi sa začali prednášky na Teologickej fakulte pôvodnej Trnavskej univerzity. 


1921 – Pred 100 rokmi v Dolnom Lopašove zomrel historik, archeológ, publicista a kňaz FERDINAND  ŠÁNDORFI, ktorý študoval na gymnáziu v Trnave. 


1941 – Pred 80 rokmi v Smoleniciach zomrel vynálezca skladacieho leteckého padáka ŠTEFAN BANIČ, čestný člen letectva USA a čestný občan Trnavského samosprávneho kraja in memoriam, ktorého pamiatku pripomína pomník, pamätná tabuľa na rodnom dome a ulice v Smoleniciach, Trnave a ďalších mestách.

 


3. január
1471
– Pred 550 rokmi ostrihomský arcibiskup JÁN vydal listinu, ktorou  potvrdil v úrade trnavského farára magistra Václava zvoleného trnavskýmí mešťanmi. 


1821 – Pred 200 rokmi sa v Dunajskej Strede narodil kultúrny historik, stredoškolský pedagóg a člen piaristického rádu BENEDIKT ČAPLÁR, ktorý študoval na gymnáziu v Trnave a pôsobil vo Svätom Juri (+1906).


1901 – Pred 120 rokmi v Budapešti zomrel operný spevák a hudobný pedagóg RICHARD PAULI, vl. menom Paulikovič, rodák z Rakovíc. 

 

1941 – Pred 80 rokmi sa v Trnave narodil filmový a divadelný herec, bábkoherec a pedagóg ANTON VACULÍK, ktorý v rokoch 1982 - 89 účinkoval v Divadle pre deti a mládež v Trnave (+2020)


2016 – Pred 5 rokmi v Martine zomrel etnológ, muzeológ, vysokoškolský pedagóg, vedecký pracovník a odborný publicista ŠTEFAN MRUŠKOVIČ, rodák zo Smoleníc. 

 

PETER RADVÁNYI

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2023. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda
reklama