Trnavské rybníky
reklama

Dobrá správa pred Vianocami: Televízni opravári budú v službe!

RELAX - Retro | 20.12.2010, 00.00, prispievatelia

Posledné vydanie Trnavského hlasu v roku 1990 sa na pultoch stánkov objavilo päť dní pred Vianocami, ako bývalo zvykom, v podobe dvojčísla. Vedľa sviatočných tém a silvestrovského humoru v ňom ale nechýbali ani „všedné“ informácie.

Dobrá správa pred Vianocami: Televízni opravári budú v službe!

Jasličky v betleheme patria neodmysliteľne k Vianociam. Je to prekrásny symbol narodenia Jezuliatka, ktorému sa veriaci cez Vianoce poklonia. V Hlohovci, v kaplnke sv. Anny, sa nám podarilo i fotografiou zvečniť jeden z nich. Vznikol približne začiatkom tohto storočia. Jeho autor nie je známy.

reklama

 

„Opäť sa končí jeden kalendárny rok. Rok plný politických a celospoločenských premien v našom novo sa formujúcom systéme. Rok, v ktorom sa rozhodovalo o bytí a nebytí nášho okresného týždenníka. V jeho závere sa nakoniec rozhodlo, že ostávame a naším novým vydavateľom od januára bude Okresný úrad v Trnave. Budeme teda vychádzať naďalej,“ prezradil čitateľom najnovšiu informáciu šéfredaktor Marián Pavlík vo svojiom úvodníku.
Niet pochýb, že redaktorom spadol kameň zo srdca, keď sa dozvedeli, že neprídu o prácu. To ale neznamenalo, že neprídu o čitateľov. Ako totiž šéfredaktor uviedol ďalej, „podobne ako iné periodiká v našej vlasti, ani náš okresný týždenník sa neubráni avízovaným opatreniam, ktoré podstatne zhoršia vydavateľské podmienky pre tlač“. Mal na mysli najmä zavedenie 22-percentnej dane, 200-percentné zvýšenie ceny novinového papiera, dvojnásobný nárast cien polygrafického materiálu a služieb a ďalšie skutočnosti, v dôsledku ktorých sa cena Trnavského hlasu mala od nového roka zvýšiť o sto percent. Bežné štvorstranové vydanie teda malo stáť korunu, rozšírené osemstranové dve koruny.

V minulých dňoch sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia žiakov 1. ročníkov SOU železničného a SOU obchodného v Trnave. Do rodiny budúcich obchodníkov bolo prijatých 250 žiakov, do železničného učilišťa 103. V kultúrnom programe sa prítomným predstavili členovia kultúrnych krúžkov z oboch SOU, záver patril diskotéke so súťažnými vstupmi. Snímka: D. Bohunický

reklama


Budú gazdovať po novom

O čosi lepšiu náladu mohol mať predseda ONV Arpád Matejka. Predstavitelia miest a obcí okresu mu totiž vyjadrili jednoznačnú podporu. Informácia o jeho kandidatúre na post prednostu novovzniknutého Okresného úradu bola hlavným bodom rokovania konferencie primátorov a starostov. Matejku do funkcie navrhla vláda.
Nezasadalo sa ale iba na úrovni okresu. Prvé rokovanie malo za sebou aj trnavské mestské zastupiteľstvo, ktoré vzišlo z nedávnych komunálnych volieb. „Metský národný výbor odišiel do histórie. Jeho nástupca? Meststký úrad. S neporovnateľne vyššou právomocou, než aká patrila predchodcovi. Vlastne, tak je to v každej vyspelej, demokratickej krajine. Aj my, pri prechode na decentralistický systém, si musíme zvykať, že mestá a obce si budú gazdovať samostatne,“ vysvetľoval Trnavský hlas.

Sochárske portréty patria k osobitným dielam umelca Františka Hlavičku. Na snímke dotvára štúdiu busty, inšpirovanú vnučkou Zuzkou. Snímka TH: R. Selický


Nový primátor Trnavy Imrich Borbély a prítomní poslanci (zo 60 ich prišlo na zasadanie 57) najprv zložili sľub a po ňom zvolili zástupcu primátora a vymenovali prednostu Mestského úradu a členov mestskej rady. Viceprimátorom sa stal 43-ročný Štefan Bošnák a prednostom 41-ročný Juraj Tibenský. „Autor týchto riadkov chce veriť, že poslanci budú mať počas štvorročného volebného obdobia stále na mysli primátorovu vetu: Tí, čo prídu po nás, budú hodnotiť nie podľa toho, čo sme chceli, ale – čo sme urobili,“ dodal autor článku.

Jedným z darčekov pre obyvateľov Hlohovca, je výstava, ktorú inštalovalo Okresné múzeum v Hlohovci v priestoroch bývalého Robotníckeho domu a v budove Františkánskeho kláštora. Prezentuje vianočné sviatky našich predkov. Snímka: A. Psica


Boľačky sídliska Družba

Robiť veru bolo čo a o jednom z problémov písal vo vianočnom vydaní aj Trnavský hlas, či skôr jeho čitateľka A. Petríková. Ako uviedla, býva vyše desať rokov na Guskovovej ulici, čo je „na rozhraní sídliska a žírnych polí“. A čo ju trápilo? Niekoľko rokov sa vraj tunajší obyvatelia museli z okien pozerať na zdevastovanú časť úrodnej pôdy, na haldy polámaných panelov a kopu najrôznejšieho stavebného materiálu.

 

Vďaka Matici slovenskej je v Majcichove opäť pamätná izba J. Palárika. Jej otvorenia sa zúčastnili domáci občania i účastníci seminára Život a dielo J. Palárika. Exponáty približujú návštevníkom prácu a životné osudy tejto osobnosti našich dejín. Snímka: R. Selický

 
„Osobitná kapitola bola výstavba parovodu pod panelákmi. Chápali sme túto akciu ako prepotrebnú. I neporiadok sme trpezlivo prekračovali a dúfali, že stavbári zmenia naše životné prostredie k lepšiemu. Veľmi sme sa mýlili. Jeden rok si na nevyužívanej pôde obyvatelia ‚koncových‘ panelákov urobili malé záhradky. Úrody sa nedočkali. Keď zeleninka dozrievala prišiel traktor a hybaj... Rozrezaná mrkva, petržlen lietali od radlice a bolo po úrode,“ vysvetľovala. Nešvárov, ktoré pani Petríková v článku nazvanom Boľačky trnavského sídliska Družba spomínala bolo viac. Plot, ktorý stavali na dvakrát a napokon neohradzoval nič iba burinu, či všadeprítomnú špinu a neporiadok. „Dostatočne sa staráme o každú piaď úrodnej zeme? Je niekto zodpovedný za stav na sídlisku Družba?“ pýtala sa na záver.

Majcichovčania i pozvaní hostia si pripomenuli 120. výročie smrti rímskokatolíckeho kňaza, básnika, spisovateľa a buditeľa slovenského národa Jána Palárika. 
Snímka: R. Selický


Aby boli v pohode

V poslednom vydaní Trnavského hlasu v roku 1990 našli čitatelia aj niekoľko pozvánok na kultúrne či spoločnské podujatia počas sviatkov, mnohých ale určite veľmi potešila informácia, že televízni opravári nebudú cez Vianoce odpočívať. Nebolo totiž ničím výnimočným, že televízor sa zvykol pokaziť práve počas sviatkov či víkendov a nájsť narýchlo opravára bolo veľmi ťažké. „Aby občania – zákazníci prežívali blížiace sa Vianoce, Silvestra a Nový rok v pohode, o to sa chcú pričiniť aj pracovníci Elektrokovu, prevádzky opráv rádií a televízorov. Ako nás informoval vedúci strediska Peter Stano, budú prijímať a opravovať porúchané televízory aj v dňoch 24., 25. a 26. decembra, ako aj 31. decembra po celý deň. Televízory však treba priniesť do strediska na sídlisko Družba v Trnave (blok Z-3),“ upozorňoval autor článku. Skrátka, bez televízora už vtedy pre mnohých sviatky neboli „v pohode“.
SOŇA BERNARDOVÁ

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda na splátky
reklama
Kúpele Smrdáky
reklama