Trnavské rybníky
reklama

Súd zrušil rozhodnutie o exemplárnej pokute za čierne stavby na Sĺňave

AKTUALITY - Piešťany | 3.6.2021, 15.01, prispievatelia

Krajský súd v Trnave nespochybňuje, že spoločnosť Labonte pri stavbe plážového rezortu na brehu vodnej nádrže Sĺňava porušila stavebný zákon a stavala bez príslušných povolení. Okresný úrad v Trnave sa musí vysporiadať s procesnou chybou vo svojom rozhodnutí.

Súd zrušil rozhodnutie o exemplárnej pokute za čierne stavby na Sĺňave

Ilustračné foto: Sang Hyun Cho / Pixabay

Cukrovar Trnava
reklama

 

Krajský súd v Trnave dnes zrušil rozhodnutie Okresného úradu v Trnave, ktoré sa týka nepovolených stavieb v Ratnovskej zátoke v Piešťanoch a pokuty vo výške 145-tisíc eur pre spoločnosť Labonte.

 

Súd vrátil okresnému úradu vec na ďalšie konanie a žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v celom rozsahu.

 

Krajský súd v Trnave pritom nespochybňuje, že spoločnosť Labonte pri stavbe plážového rezortu na brehu vodnej nádrže Sĺňava porušila stavebný zákon a stavala bez príslušných povolení.

Dni zdravia
reklama

 

Problémom bol nesúlad rozhodnutia stavebného úradu mesta Piešťany a Okresného úradu v Trnave v prípade stavby vonkajšieho bazénu.

 

„Nešlo o chybu v právnom posúdení veci, ale o procesnú chybu,“ povedal v zdôvodnení rozsudku súd. Proti rozsudku správneho súdu je prípustná kasačná sťažnosť.

 

Stavebný úrad mesta Piešťany rozhodol o pokute 145-tisíc eur za viaceré objekty bez stavebného povolenia, vrátane vonkajšieho bazéna.

 

Druhostupňový správny orgán vo svojom rozhodnutí uviedol, že za vonkajší bazén nebol stavebník sankcionovaný, pričom pokutu ponechal v pôvodnej výške.

 

Okresný úrad v Trnave by sa mal teraz s týmto nesúladom, ktorý sa týka najväčšej čiernej stavby plážového rezortu, vysporiadať.

 

Súd si tiež všimol, že stavebný úrad mesta napísal, že zohľadnil všetky priťažujúce aj poľahčujúce okolnosti, pričom poľahčujúce neuviedol žiadne.

 

Spoločnosť Labonte postavila čierne stavby v Ratnovskej zátoke v roku 2019.

 

SITA

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy

reklama

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda balík výhod
reklama