Trnavské rybníky
reklama

Našla sa tajná chodba z Trnavy do Kamenáča! Mŕtvy mních s mešcom zlata!

RELAX - Fáma | 1.9.2011, 12.05, Benjamín Škreko

A je to! Tajná chodba z Trnavy do Kamenného mlyna existuje! Záhradný múr Západoslovenského múzea (kláštora klarisiek) na rohu Múzejnej a Kapitulskej sa nenaklonil náhodou. Povolila pod ním stáročná tehlová klenba podzemnej cesty zo stredovekého mesta až po Biely Kostol!

Našla sa tajná chodba z Trnavy do Kamenáča! Mŕtvy mních s mešcom zlata!

Archeologický prieskum tajných chodieb od Západoslovenského múzea do Kamenného mlyna a ďalej až pod kaštieľ v Bielom Kostole. FOTO: Michal Hlavatovič

Nový Hlohovec
reklama

Hovorí historik prof. PhDr. Claudius Prášek, DrSc., z Archeologického ústavu SAV v Nitre: „Trnavské podzemie primárne vzniklo ako sústava pivníc, ktoré boli postupne poprepájané. Tak ako má dnes Tom Cruiss v záhrade svoj slávny protiatómový bunker, v stredoveku sa aj v Trnave každá stavba povinne začínala budovaním úkrytov a únikových chodieb, v dnešnej terminológii tzv. panic rooms. Väčšina z nich dodnes nie je známa z jedoduchého dôvodu: Nenašli sa o nich žiadne záznamy ani plány preto, lebo boli a aj navždy mali ostať tajnými!“
Posledné sústredené výskumy a aj náhodné deštrukcie povrchových stavieb ako v prípade múzejného múra však už vniesli do trnavského podzemia hodne svetla. Hlavné chodby v hraniciach mesta slúžili na rýchle presuny obrancov na kritické miesta hradieb. Z nich odbočovali vedľajšie ramená za hradby za účelom jednak rýchlej evakuácie šľachty a ďalších vyvolených vrstiev, a jednak na prechod obranných jednotiek za hradby s cieľom obchvatného útoku na tylo nepriateľa.“
Podzemie Trnavy vyzerá ako ementál a tajné chodby sa križujú nielen navzájom, ale aj nad sebou vo dvoch až troch úrovniach. Známy je prípad z rekonštrukcie Zeleného domu v 70. rokoch minulého storočia, keď sa robotníci prepadli aj s miešačkou z jednej pivnice do druhej a aj v tejto sa ešte voda z prevrátenej miešačky okamžite stratila v pukline na podlahe. Pri výkopových prácach v cukrovare zas robotníci objavili vyše tri metre širokú a rovnako vysokú klenutú chodbu s vyjazdenými koľajami a ryhami v stenách od osí vozov pri vyhýbaní. Šli po nej asi šesťo metrov až po zával. Skoro umreli od hrôzy, keď našli spod neho trčať nohy kostry v mníšskom habite a ruku, ktorá zvierala kožený mešec so zlatými mincami. Keďže neboli peniaze na ďalší prieskum, archeológovia vstup do chodby zabetónovali.
„Práve toto je nepochybne hlavná tajná chodba od kláštora Klarisiek do Kamenného mlyna,“ hovorí prof. Prášek. „V roku 1534, keď už Ostrihomská kapitula po úteku pred Turkami sídlila v Trnave, bol mlyn strategickým objektom a jedinou zásobárňou múky pre mesto. Ako potvrdzujú účtovné záznamy v archíve, magistrát mlyn dokonca vyzbrojil delami na odrazenie prvého útoku. Medzitým mali byť všetky zásoby obilia a múky prevezené podzemím na konských povozoch buď do mesta, alebo ďalšou chodbou k jezuitom do opevneného bielokostolského kaštieľa.“
Aký bude ďalší osud hlavnej podzemnej cesty z Trnavy do Kamenného mlyna? V mestskom zastupiteľstve už padol návrh, aby sa tajná chodba po vyčistení, statickom zabezpečení a prerazení ventilačných šácht zmenila na bezpečnú mimoúrovňovú cyklotrasu, vhodnú najmä pre rodiny s deťmi. Výhoda je, že podľa vyhlášky musí byť každý bicykel vybavený lampou, takže sa ušetrí niekoľko miliónov eur na inštalácii osvetlenia.

 

Zemina zo závalu, do ktorého sa takmer prepadol múr múzea. Nový múr sa buduje na pilótoch, ktoré po otvorení tajnej chodby z Kapitulskej ulice budú tvoriť oporu na priečky miestností pre bufet, pokladnicu lístkov pre cykloturistov aj peších, hygienické zariadenia a predajňu bateriek, bicyklových lámp a suvenírov. FOTO: autor

reklama

 

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda balík výhod
reklama