Používaním stránok trnavskyhlas.sk súhlasíte s používaním cookies. Viac info OK

Trnavské rybníky
reklama

Prieskum Nádvoria Kampus: Vysokoškoláci chcú od univerzít viac

AKTUALITY - Trnava | 10.9.2021, 11.18, prispievatelia

Až 95,7 percent vysokoškolákov by od školy chcelo viac ako titul. Študentom chýbajú prax a programy, ktoré by kopírovali skutočné pracovné prostredie.

Prieskum Nádvoria Kampus: Vysokoškoláci chcú od univerzít viac

Ilustračné foto: pixabay.com

reklama


Takmer tretina opýtaných študentov v prieskume uviedla, že je s výberom a úrovňou svojej vysokej školy celkom spokojná, má však zásadné výhrady.

 

Študentom chýba možnosť získavania praktických zručností aj pravidelné poradenstvo odborníkov z praxe. Prieskum na vzorke 607 študentov a absolventov slovenských vysokých škôl realizoval štipendijný program Nádvorie Kampus.


Prieskum bol cielený na študentov slovenských vysokých škôl a absolventov vysokých škôl do 2 rokov po ukončení štúdia.

reklama

 

„Aktívne sa zaujímame o potreby vysokoškolákov na Slovensku. Aj preto sme v posledných mesiacoch realizovali prieskum medzi študentmi a čerstvými absolventmi slovenských vysokých škôl a pýtali sme sa ich, ako sú spokojní s kvalitou vzdelávania. Zaujímalo nás, či má ich škola kvalitných pedagógov, študijné podklady, či im poskytuje dostatok praktických zručností, workshopy, mentorov a či ich dostatočne pripravuje pre trh práce. V skratke sme zisťovali, či slovenskí študenti chcú od školy viac ako titul. Zozbierali sme dáta od 558 študentov a 48 absolventov z 38 rôznych vysokých škôl,“  informuje koordinátorka programu Nádvorie Kampus Zuzana Fajta.


Najväčšie zastúpenie má v prieskume Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave a Stavebná Technická Univerzita v Bratislave.

 

Na prieskume sa zúčastnilo 93,7 percent študentov denného a 6,3 percent študentov externého štúdia. 


Až 95,7 percent všetkých opýtaných študentov a absolventov slovenských vysokých škôl by od školy chcelo viac ako len titul.

 

 

Vyše polovica respondentov (51 percent) je s nadobudnutým vzdelaním skôr spokojná, aj keď dodáva, že tu existuje priestor na zlepšenie.

 

Takmer tretina opýtaných uviedla, že je s výberom a úrovňou svojej vysokej školy celkom spokojná, má však viaceré výhrady.

 

Len 11 percent účastníkov prieskumu uvádza, že má voči svojmu vysokoškolskému vzdelaniu veľa výhrad a sú skôr nespokojní.

 

Veľmi spokojní študenti a absolventi predstavujú len necelé 4 percentá. Medzi veľmi nespokojnými respondentmi nájdeme necelé 3 percentá.

 

 

Žiadajú viac praxe

Študentom počas štúdia najviac chýba získavanie praktických zručností. Túto možnosť v prieskume označilo až 59,70 percent opýtaných.

 

Takmer polovica sa vyjadrila, že im počas štúdia chýba pridelený mentor alebo pravidelné poradenstvo od odborníka z praxe.

 

 

Podľa takmer polovice študentov a absolventov na vysokých školách absentuje kvalitný študijný plán (46,70 percent) a odborníci z praxe (44,30 percent).

 

Vyše tretina študentov a absolventov by počas štúdia privítala väčšie množstvo  projektov zameraných na dobrovoľnícku činnosť (36,30 percent).

 

Jedna štvrtina opýtaných respondentov by preferovala skupinové projekty (26,30 percent) a kvalitných pedagógov (23,50 percent).

 

Študenti by privítali aj viac online diskusií, workshopov, lepšie IT vybavenie, v odpovediach sa tiež objavili inovatívne metódy výučby, anglicky hovoriaci lektor, praktické cvičenia, aktuálnejšie študijné materiály, výučba zameraná na prax či lepšia voľba voliteľných predmetov. 

 


Takmer polovica respondentov (48 percent) si myslí, že vysoká škola im poskytuje viac ako len vysokoškolský titul, avšak k štúdiu majú zásadné výhrady a návrhy na zlepšenia.

 

Až 21,5 percent opýtaných uviedlo, že im vysokoškolské vzdelanie neposkytlo okrem titulu žiadne ďalšie výhody a 28 percent opýtaných zostalo nestranných.

 

V ďalších otázkach sme skúmali, čo študenti vnímajú ako najväčšiu pridanú hodnotu vysokoškolského vzdelania.

 

Až tri štvrtiny opýtaných by od svojej vysokej školy očakávalo väčšie možnosti získavania praktických zručností (75,20 percent) a uvítalo by intenzívnejšiu spoluprácu s odborníkmi z praxe (75,20 percent).

 

Takmer polovica opýtaných by uvítala možnosť pracovať vo väčších tímoch na projektoch, ktoré by hodnotili odborníci z praxe alebo ich pridelení mentori (42,20 percent).

 

Zaujímavým zistením je, že ubytovanie zadarmo v rámci vysokoškolského štúdia nevnímajú ako prioritu.

 

 


Myslíte, že vám vaša škola poskytuje/poskytla viac ako titul?

Z množstva odpovedí vyberáme zopár, ktoré najlepšie reflektujú konkrétne potreby, ktoré študenti v prieskume uvádzali:


„Myslím si, že áno, ale....je tam veľa teórie, momentálne by sa univerzity mali zamerať na prax, programy, s ktorými robia firmy, lebo z tohto hľadiska mám pocit že neviem nič. Ak sa nenaučíš sám, nikto ťa nenaučí a čakala som viac z tejto oblasti.“ (odpoveď študentky v prieskume).


„Myslím si, že áno, hoci je to len malé percento z toho, s čím by sme reálne mali prísť na trh ako absolventi.“ (odpoveď študentky v prieskume).

 
„Medzi otvorenými odpoveďami sa nám podarilo zozbierať hodnotnú spätnú väzbu. Respondenti tvrdili, že získali množstvo skúseností, ale ich očakávania neboli v mnohom naplnené. Okrem titulu získali aj priateľstvá a záujem o veci verejné, politické dianie a celospoločenské témy. Niektorí sa vyjadrili, že študenti sa o svoj odbor musia zaujímať aj mimo školy, aby získali cennú prax. Vo všeobecnosti študentom chýba viac praxe a špeciálne programy, ktoré by kopírovali skutočné pracovné prostredie. Práve to sa usilujeme poskytnúť štipendistom v programe Nádvorie Kampus,“ vysvetľuje Zuzana Fajta.  

 


Dostatočne pripravení pre trh práce?

Až 37,8 percent opýtaných respondentov má pocit, že ich štúdium pre trh práce nepripravuje dostatočne. Opačný názor, a teda, že vysokoškolské štúdium im otvára dvere do kariérneho života, má 29,5 percent respondentov.

 

Rozhodnúť sa nevedela zhruba tretina respondentov. Len viac ako štvrtina absolventov vysokých škôl (27,10 percent) verí, že škola im dala potrebné vzdelanie a skúsenosti, aby sa vedeli uplatniť na pracovnom trhu.

 

Medzi otvorenými odpoveďami sa často vyskytoval názor, že absolventi si museli prácu aktívne hľadať sami a ich titul im v uplatnení výrazne nepomohol.

 

 

Úspešnejší boli absolventi, ktorí počas štúdia praxovali alebo mali iné pracovné skúsenosti. Viacerí uvádzajú, že už počas štúdia boli zamestnaní a najviac skúseností nadobudli práve vďaka práci popri škole.

 

Niektorí absolventi sa nikdy nezamestnali v odbore, ktorý študovali. Iní po ukončení vysokej školy pracovali v odvetviach, ktoré ani nepotrebujú vysokoškolský titul alebo odišli do zahraničia. 


Ukazuje sa, že študenti si úspešný nástup do pracovného života najviac spájajú s možnosťou absolvovania aspoň niekoľkomesačnej praxe počas štúdia (86,30 percent).

 

Veľmi dôležitým faktorom, ktorý dokáže absolventa vysokej školy diverzifikovať od konkurencie na trhu práce, je podľa opýtaných znalosť cudzieho jazyka (72,90 percent).

 

V odpovediach nasledujú komunikačné a prezentačné zručnosti (67,50 percent) a ukončené vysokoškolské vzdelanie (65,90 percent).

 

Zaujímavým ukazovateľom je dobrovoľnícka činnosť, ktorú ako podstatnú označilo len 12,5 percenta opýtaných respondentov.


 

O programe Nádvorie Kampus

Štipendijný rezidenčný program Nádvorie Kampus dáva mladým ľuďom príležitosť získať od školy viac ako titul. Každý akademický rok ponúka šiestim študentom trnavských vysokých škôl, ktorí uspejú vo výberovom konaní, rozvojový program s individuálnym mentoringom, tréningami, workshopmi, networkingovými aktivitami a k tomu nadštandardné bývanie v modernom internáte apartmánového typu v historickom centre Trnavy.

 

Úspešný program Nádvorie Kampus vznikol pred tromi rokmi s cieľom podporiť mladých aktívnych ľudí v ich úsilí zlepšiť svoje okolie alebo rozbehnúť svoj vlastný projekt.

 

Vďaka špeciálne navrhnutým aktivitám pomáha štipendistom pripraviť sa pre trh práce a rozvíjať ich kompetenčné zručnosti, najmä v oblasti komunikačných a manažérskych schopností.

 

Štipendistov navyše motivuje k väčšej angažovanosti a podporuje ich v dobrovoľníckych aktivitách týkajúcich sa životného prostredia či komunitného rozvoja. Viac TU.

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka spoločnosti WebHouse, s.r.o. Právne informácie | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty
Copyright © 2010-2021 WebHouse, s. r. o. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk

Pocitadlo.sk

Mazda leto
reklama