Trnavské rybníky
reklama

RETRO: V budove dnešnej trnavskej knižnice založili Hospodársku banku

RELAX - Retro | 25.10.2021, 08.10, prispievatelia

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň od 25. do 31. októbra 2021.

RETRO: V budove dnešnej trnavskej knižnice založili Hospodársku banku

Bývalá Hospodárska banka, súčasná Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Foto: Ján Král

reklama

 

25. október 
1876
– Pred 145 rokmi sa v Martine narodil politik, právnik a publicista MILAN IVANKA, ktorý pôsobil ako advokát v Trnave, kde spoluzakladal Hospodársku banku (+1950). 


1981 – Pred 40 rokmi v Bratislave zomrel spisovateľ, básnik, prekladateľ a novinár ŠTEFAN KOCIAN, rodák z Malženíc a absolvent trnavského gymnázia. 


26. október 
1631
– Pred 390 rokmi sa v Komárne narodil bojovník proti Turkom, kardinál a ostrihomský arcibiskup sídliaci v Trnave LEOPOLD KOLONIČ (+1707). 

reklama


1941 – Pred 80 rokmi v Prahe zomrela trnavská rodáčka, spisovateľka, publicistka a učiteľka ELENA IVANKOVÁ. 

 


27. október 
1651
– Pred 370 rokmi podľa vzoru trnavských tkáčov vznikla slovensky písaná cechová listina tkáčov v Chtelnici. 


1696 – Pred 325 rokmi sa v Trnave narodil historik, geograf a kňaz JÁN KRSTITEĽ NAJMAR, autor historicko-geografického opisu slovenských krajov (+27. 10. 1776). 


1931 – Pred 90 rokmi sa narodil lekár, chirurg BOHUMIL PÍSEČNÝ, dlhoročný riaditeľ trnavskej nemocnice (+1986). 


1946 – Pred 75 rokmi sa v Hrnčiarovciach nad Parnou narodil v Trnave pôsobiaci stredoškolský učiteľ a hudobník ANTON ŠKREKO, spoluzakladateľ skupiny Pramene.


1981 – Pred 40 rokmi v Bratislave zomrel učiteľ, organizátor ochotníckeho bábkarstva na Slovensku, autor viacerých bábkových hier a príručky pre ochotníkov JÁN OZÁBAL, rodák z Radošoviec. 

 


28. október 
1866
– Pred 155 rokmi v Modre zomrel hudobný skladateľ a organista FRANTIŠEK PEREGRÍN HRDINA, ktorý predtým pôsobil ako učiteľ v Horných Orešanoch. 

 


29. október 
1996
– Pred 25 rokmi v Piešťanoch zomrel sttredoškolský profesor, publicista, prekladateľ a kňaz MICHAL POTOCKÝ,  ktorý pôsobil v Trnave, v Dolných Voderadoch a v Horných Zeleniciach a v 50. rokoch bol prenasledovaný a väznený.  

 


30. október 
1906
– Pred 115 rokmi v Trnave bola založená Hospodárska banka, ktorej zakladateľom a predsedom bol jeden z nestorov slovenského peňažníctva, lekár JÁN ZÁTURECKÝ. Banka sídlila v budove, kde je teraz Knižnica Juraja Fándlyho a celý objekt je od roku 2013 zapísaný v Zozname kultúrnych pamiatok SR.

 


31. október 
1926
– Pred 95 rokmi sa vo Valaskej Belej narodil saleziánsky kňaz, univerzitný profesor, spisovateľ, prekladateľ a publicista ANTON HLINKA, ktorý študoval na gymnáziu v Trnave. V rokoch 1951-91 pôsobil v emigrácii ako redaktor Hlasu Ameriky a Rádia Slobodná Európa. Po návrate prednášal v r. 1996 - 1999 na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (+2011). 


1981 – Pred 40 rokmi v Bratislave zomrel lekár-gynekológ, autor učebníc a odborný publicista AUREL HUDCOVIČ, rodák zo Šúroviec, ktorý študoval na gymnáziu v Trnave. 


1996 – Pred 25 rokmi v Bratislave zomrel archeológ, univerzitný profesor a odborný publicista BOHUSLAV NOVOTNÝ, ktorý sa podieľal na obnove Trnavskej univerzity a prednášal na nej staroveké dejiny i dejiny praveku. 

 

PETER RADVÁNYI

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda na splátky
reklama
Kúpele Smrdáky
reklama