Trnavské rybníky
reklama

Výročie oslavuje trnavské divadlo, narodeniny by mala blahoslavená Slovenka

RELAX - Retro | 20.12.2021, 07.00, prispievatelia

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň od 20. do 26. decembra 2021.

Výročie oslavuje trnavské divadlo, narodeniny by mala blahoslavená Slovenka

Divadlo Jána Palárika v Trnave. Foto: archív trnavskyhlas.sk

reklama

 

20. december
1761
– Pred 260 rokmi sa v obci Ostrov pri Piešťanoch narodil člen Slovenského učeného tovarišstva a kňaz JURAJ MADUNICKÝ, absolvent gymnázia v Trnave (+1827).


1921 – Pred 100 rokmi v Trnave začal vychádzať odborový mesačník Záujmy zeme a lesných robotníkov na Slovensku. 


2016 – Pred 5 rokmi v Bratislave umrel lekár, epidemiológ a zakladateľ Národného onkologického registra SR  IVAN PLEŠKO, rodák zo Šelpíc. 

reklama

 


21. december
1801
– Pred 220 rokmi v Skalici umrel generál, básnik, spisovateľ a gróf JOZEF GVADÁNI, ktorý ako jeden z prvých opísal osudy Mórica Beňovského a vo veršoch ospieval piešťanské kúpele. 


1991 – Pred 30 rokmi v Bratislave umrel lekár IMRICH NYIULAS, primár chirurgie v trnavskej nemocnici a priekopník nových chirurgických postupov. 

 


22. december
1701
– Pred 320 rokmi v Trnave umrel ostrihomský kanonik, náboženský spisovateľ a prekladateľ JÁN ALOJZ ROBÍK, ktorý dal na vlastné náklady obnoviť oltár v Dóme sv. Mikuláša v Trnave. 


1901 – Pred 120 rokmi v Trnave umrel hudobný skladateľ, organista, spisovateľ a prekladateľ FRANTIŠEK OTTO MATZENAUER, profesor Učiteľského ústavu, arcibiskupského gymnázia a tajomník Spolku sv. Vojtecha.  


1901 – Pred 120 rokmi sa v Maďarsku narodil lekár, spisovateľ a dramatik GEJZA VÁMOŠ, ktorý pred emigráciou pôsobil v Piešťanoch ako kúpeľný lekár a redaktor časopisov Piešťany a okolie, Piešťanské správy (+1956). 

 


23. december
1931
– Pred 90 rokmi sa v Komárne narodil akademik SAV, odborník na zváranie, spoluzakladateľ čs. elektrónovej mikroskopie, pedagóg a publicista IVAN HRIVNÁK, kandidát na Nobelovu cenu, ktorý v rokoch 1994-2006 pôsobil na Materiálovotechnickej fakulte STU v Trnave. 


1936 – Pred 85 rokmi sa v Kátlovciach narodil matematik, kybernetik a odborný publicista EDUARD KOSTOLANSKÝ, absolvent trnavského gymnázia, ktorý pôsobil na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a v rokoch 2002- 2010 bol jej rektorom. 

 


24. december
1916
– Pred 105 rokmi sa v Krivej na Orave narodila rehoľná sestra ZDENKA SCHELLINGOVÁ, prvá Slovenka vyhlásená za blahoslavenú. V Trnave, kde zomrela a bola aj pôvodne pochovaná, jej pamiatku pripomína ulica nesúca jej meno a pamätná tabuľa. V roku 2008 jej bolo udelené Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam (+1955).  


1976 – Pred 45 rokmi v Trnave umrel telovýchovný funkcionár a tréner MIKULÁŠ ČORDÁŠ, absolvent trnavského gymnázia, ktorý bol roku 2000 ocenený Čestným občianstvom mesta Trnava in memoriam za celoživotnú prácu s mládežou v oblasti športu. 

 


25. december
1921
– Pred 100 rokmi v Trnave sa narodil právnik, hudobník a horolezec EUGEN NEMEŠ, zakladateľ a dlhoročný predseda Horolezeckého oddielu v Trnave, nositeľ Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy za celoživotnú činnosť v oblasti kultúry a športu (+2015).

 


26. december
1831
– Pred 190 rokmi v Trnave slávnostne otvorili Mestské divadlo, v ktorom dnes sídli Divadlo Jána Palárika. Je to najstaršia zachovaná a dodnes slúžiaca divadelná budova na Slovensku.   


PETER RADVÁNYI
 

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2023. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda 30 rokov na SR
reklama
Cisárky Sereď
reklama