Trnavské rybníky
reklama

Trnavská kultúra pred rokom utrpela, navždy odišiel Peter Horváth

RELAX - Retro | 3.1.2022, 09.55, prispievatelia

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň od 3. do 9. januára 2022.

Trnavská kultúra pred rokom utrpela, navždy odišiel Peter Horváth

Peter Horváth bol aj čestný občan Trnavy. Foto: Pavol Machovič

reklama

 

3. január  
1917
– Pred 105 rokmi sa v Spišskej Belej narodil lekár FRANTIŠEK VAVERČÁK, dlhoročný prednosta gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia trnavskej nemocnice, ktorému pri príležitosti nedožitého výročia 100 rokov udelili čestné občianstvo Trnavy in memoriam za rok 2017 (+1998). 

 


4. január   
1962
– Pred 60 rokmi v Holíči zomrel generál ANTON PULANICH, bývalý hlavný vojenský veliteľ slovenskej armády. 


1992 – Pred 30 rokmi v Poprade umrel agrochemik, učiteľ a odborný publicista ANTON LACKOVIČ, rodák z Trakovíc. 

reklama


1997 – Pred 25 rokmi v Taliansku zomrel saleziánsky pedagóg a maliar ŠTEFAN KRAJČOVIČ, rodák z Trakovíc, ktorý v rokoch 1939-43 učil prírodopis, zemepis a spev na trnavskom gymnáziu.  

 


5. január
1937
– Pred 85 rokmi sa v Zelenči narodil prvoligový futbalista ŠTEFAN SLEZÁK, v rokoch 1955-1962 hráč Spartaka Trnava (+2003).


2012 – Pred 10 rokmi v Topoľčanoch zomrel kňaz a pedagóg MILAN MEDEK, administrátor farnosti v Piešťanoch, kde mu roku 1997 udelili čestné občianstvo a v r. 1983-1990 riaditeľ Spolku sv. Vojtecha v Trnave.  


2017 – Pred 5 rokmi zomrel športovec - chodec, tréner a novinár JOZEF POLEŠENSKÝ.


2017 – Pred 5 rokmi v Ružomberku zomrela maliarka, textilná výtvarníčka a pedagogička EVA KRAUSE, ktorá pôsobila v Piešťanoch, kde jej udelili Cenu primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry za rok 2009.

 

 

6. január  
1642
– Pred 380 rokmi ostrihomský arcibiskup so sídlom v Trnave IMRICH LÓŠI testamentárne zanechal sumu 15 tisíc florénov na zriadenie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity.  


1932 – Pred 90 rokmi v Lančári zomrel regionálny historik, náboženský spisovateľ, prekladateľ, publicista a kňaz ALOJZ BEHÚNEK, funkcionár Spolku sv.Vojtecha v Trnave, ktorý pôsobil aj v Smoleniciach. 


1977 – Pred 45 rokmi v Bratislave zomrel hudobný skladateľ, akordeonista a pedagóg LADISLAV CASTIGLIONE, rodák z Hlohovca. 

 


7. január  
1612
– Pred 410 rokmi sa v Čechách narodil profesor Trnavskej univerzity, dekan jej filozofickej fakulty a rektor seminára VÁCLAV ZBOSKY (+1684). 


1922 – Pred 100 rokmi sa v obci Čertižné narodil literárny historik, editor, prekladateľ a autor učebníc JOZEF MINÁRIK, ktorý pôsobil ako profesor gymnázia v Galante (+2008). 


1927 – Pred 105 rokmi sa v Trnave narodil chemik, cukrovarnícky odborník a vynálezca VLADIMÍR TIBENSKÝ.

 


8. január  
2021
– Pred rokom v Trnave zomrel lekár, fyzioterapeut a pedagóg JAROSLAV ČAMBALÍK, ktorý učil aj na Strednej zdravotníckej škole, nositeľ Ceny mesta Trnavy za celoživotný prínos v oblasti liečebnej rehabilitácie.


2021 – Pred rokom v Trnave zomrel historik, múzejník, publicista a čestný občan mesta Trnava PETER HORVÁTH, spoluzakladateľ mesačníka Kultúra a život Trnavy, autor Malého slovára trnafsko-slovenského a zakladateľ Trnavských dní. 

 


9. január  
1952
– Pred 70 rokmi v Bratislave zomrel spisovateľ a publicista ELO ŠÁNDOR, rodák z Vrbového, ktorý v rokoch 1919-24 pôsobil v Trnave ako úradník vo Figare. 


PETER RADVÁNYI

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2023. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda 30 rokov na SR
reklama
Cisárky Sereď
reklama