Trnavské rybníky
reklama

Okrúhle narodeniny oslávi trnavský hudobník Marián Mike Kramár

RELAX - Retro | 10.1.2022, 07.00, prispievatelia

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň od 10. do 16. januára 2022.

Okrúhle narodeniny oslávi trnavský hudobník Marián Mike Kramár

Marián Kramár. Foto - zdroj: Peter Radványi

reklama

 

10. január 
1982
– Pred 40 rokmi v Bratislave zomrel filozof, teológ, univerzitný profesor, publicista a cirkevný hodnostár CYRIL DUDÁŠ, rodák zo Zelenča, absolvent trnavského gymnázia a v rokoch 1953-63 dekan Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave. 


1997 – Pred 25 rokmi v Kútoch zomrel stredoškolský pedagóg, regionálny historik, archeológ a publicista JOZEF MIKUŠ. 


11. január 
1747
– Pred 275 rokmi v Nitre zomrel cirkevný historik ĽUDOVÍT ONDREJ KIRKAI, gvardián františkánskeho kláštora v Trnave a autor jeho kroniky.

reklama

 


1962 – Pred 60 rokmi v Piešťanoch zomrel maliar a reštaurátor ŠTEFAN ENHOFF. 

 


12. január 
1642
– Pred 380 rokmi cisár FERDINAND III. vymenoval komisiu, ktorá mala rozsúdiť dlhotrvajúce spory medzi mestom Trnava a Trnavskou univerzitou. 


1952 – Pred 70 rokmi sa v Trnave narodila divadelná i filmová herečka PETRONELA VALENTOVÁ, sestra Michala Dočolomanského, v rokoch 1974-78 členka súboru Divadla pre deti a mládež v Trnave. 


2007 – Pred 15 rokmi v Poprade zomrel akademický maliar a výtvarný pedagóg LADISLAV ČECH, člen tzv. Trnavskej päťky, ktorý pôsobil vyše 25 rokov v Trnave ako vedúci Katedry výtvarnej výchovy a prodekan PdFUK. 

 


13. január 
1702
– Pred 320 rokmi v Trnave zomrel právnik, teológ a pedagóg LADISLAV SENEI, profesor Trnavskej univerzity, jej trojnásobný rektor, dekan filozofickej i teologickej fakulty a prefekt univerzitnej tlačiarne. 


1922 – Pred 100 rokmi sa vo Veľkých  Brestovanoch narodil spisovateľ pre deti a mládež ARNOŠT DEÁK (+1997). 


1927 – Pred 95 rokmi sa v Červeníku narodila historička, pamiatkárka a odborná publicistka ĽUDMILA HROMADOVÁ, absolventka trnavského gymnázia (+1987). 


1997 – Pred 25 rokmi v Prahe zomrel lekár, odborník v rádiodiagnostike, univerzitný profesor a autor učebníc OSKÁR BLAŽEK, rodák z Banky pri Piešťanoch.

 


14. január 
1942
– Pred 80 rokmi sa v Cíferi narodil diplomat, novinár, zahraničný spravodajca a hudobník MARIÁN KRAMÁR, hráč na organ a člen známej trnavskej big beatovej skupiny The Breakers, ktorej udelili Cenu mesta Trnavy za rok 2015.


1992 – Pred 30 rokmi v Bratislave zomrel akademický maliar, ilustrátor a dlhoročný predseda Zväzu slovenských výtvarných umelcov JOZEF ŠTURDÍK, rodák z Križovian nad Dudváhom, ktorý študoval na trnavskom gymnáziu. 

 


15. január 
2017
– Pred 5 rokmi v Bratislave zomrela rozhlasová herečka HANA KOSTOLANSKÁ, rodáčka z Kátloviec a spoluzakladateľka recitačnej súťaže Kátlovce Pavla Ušáka Olivu.

 


16. január 
1667
– Pred 355 rokmi v Trnave slávnostne otvorili Právnickú fakultu Trnavskej univerzity. 


1847 – Pred 175 rokmi sa v Hlbokom narodil spisovateľ a novinár SVÄTOZÁR HURBAN-VAJANSKÝ, ktorý krátky čas pôsobil v Trnave ako advokátsky koncipient (+1916). 


1917 – Pred 105 rokmi v Sobranciach sa narodil astronóm a odborný publicista ELEMÍR CSERE, zakladateľ Krajskej hvezdárne v Hlohovci a v rokoch 1972-82 jej riaditeľ, podľa ktorého bola pomenovaná planétka 25778 Csere (+1992). 


2017 – Pred 5 rokmi v Trnave zomrel lekár PETER IVAN STYK, v období rokov 1986-1990 riaditeľ OÚNZ v Trnave. 


PETER RADVÁNYI

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2023. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda 30 rokov
reklama
Cisárky Sereď
reklama