Trnavské rybníky
reklama

Trnava dostala právo skladu, univerzita spustila právnické prednášky

RELAX - Retro | 17.1.2022, 09.00, prispievatelia

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň od 17. do 23. januára 2022.

Trnava dostala právo skladu, univerzita spustila právnické prednášky

Ilustračné foto: archív trnavskyhlas.sk

reklama


17. január 
1667
– Pred 355 rokmi sa začali prednášky na novozriadenej Právnickej fakulte pôvodnej Trnavskej univerzity. 


1932 – Pred 90 rokmi sa v Trnave narodil divadelný kritik, historik a publicista LADISLAV ČAVOJSKÝ, prvý riaditeľ Ústavu divadla a filmu SAV, ktorému bolo udelené čestné občianstvo Trnavy za rok 2012 (+2014). 


2012 – Pred 10 rokmi v Bratislave zomrela operná dramaturgička, libretistka, spoluautorka a prekladateľka operných libriet ALEXANDRA BRAXATORISOVÁ, rodáčka zo Senice. 

reklama

 


18. január 
1932
– Pred 90 rokmi sa v Leopoldove narodil spoluzakladateľ moderného sklárskeho dizajnu na Slovensku a výtvarník JAROSLAV TARABA, tvorca vitráží a diel z dekoratívneho skla (+2020). 


1977 – Pred 45 rokmi v Bratislave zomrel historik, odborný publicista a riaditeľ Slovenského národného múzea JOZEF VLACHOVIČ, rodák z Trstína, ktorý študoval na gymnáziu v Trnave. 

 


19. január 
1922
– Pred 100 rokmi sa v Moravskej Ostrave narodila maliarka a grafička TAMARA KLIMOVÁ, ktorá prežila detské roky v Trnave (+2004). 


1942 – Pred 80 rokmi sa v Cíferi narodil lekár, vysokoškolský profesor a odborný publicista FERDINAND KRUTÝ, predseda Spoločnosti pracovného lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorý pôsobil aj na Katedre aplikovanej sociálnej práce Trnavskej univerzity. 


2017 – Pred 5 rokmi v Majcichove zomrel ľudový rozprávač a bývalý aktívny športovec VÍT MERCEL, dorastenecký majster Slovenska v stolnom tenise a spoluzakladateľ bežeckej Majcichovskej desiatky.   

 


20. január
1707
– Pred 315 rokmi vo Viedni zomrel kardinál, ostrihomský arcibiskup so sídlom v Trnave a prímas Uhorska LEOPOLD KOLONIČ, predseda viedenskej dvorskej komory i uhorskej komory a autor náboženských prác, ktoré vyšli tlačou väčšinou v Trnave. 


1917 – Pred 105 rokmi sa vo Veľkej Chocholnej narodil učiteľ a regionálny historik ŠTEFAN JASTRABÍK, ktorý pôsobil v Cíferi, Trstíne a v Smoleniciach, kde aj zomrel a kde jeho pamiatku pripomína pamätná tabuľa na budove obecného múzea (+1981). 


1957 – Pred 65 rokmi sa v Trnave narodil vysokoškolský profesor a odborný publicista FRANTIŠEK GAHÉR, v rokoch 2003 - 2011 rektor UK v Bratislave.

 


21. január
1942
– Pred 80 rokmi sa v Bratislave narodil lekár PAVOL CAUDT, primár urologického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Trnave. 

 


22. január 
1402
– Pred 620 rokmi kráľ ŽIGMUND udelil mestu Trnava právo skladu. 


1912 – Pred 110 rokmi v Slatinke nad Bebravou sa narodil lekár-internista a odborný publicista KOLOMAN PRÓNAY, ktorý pôsobil ako primár interného oddelenia Okresného ústavu národného zdravia v Trnave (+1981). 

 


23. január
1752
– Pred 270 rokmi zomrel bývalý profesor Trnavskej univerzity, filozof a teológ MICHAL SEGEDI, autor filozofických a historických prác, z ktorých viaceré vyšli tlačou v Trnave.


1937 – Pred 85 rokmi v Smoleniciach zomrel národný buditeľ, publicista, zakladateľ svojpomocných družstiev a kultúrnych spolkov a kňaz JÁN NOVÁK, rodák zo Skalice, ktorý študoval v Trnave teológiu a v r. 1900-1902 bol tajomníkom Spolku sv. Vojtecha. 


PETER RADVÁNYI

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2023. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda 30 rokov na SR
reklama
Cisárky Sereď
reklama