Trnavské rybníky
reklama

Králi sa v Trnave dohodli na spojenectve a sobáši svojich detí

RELAX - Retro | 7.2.2022, 08.56, prispievatelia

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň od 7. do 13. februára 2022

Králi sa v Trnave dohodli na spojenectve a sobáši svojich detí

Ilustračné foto: pixabay.com

reklama

 

7. február
1992
– Pred 30 rokmi v Bratislave zomrel lekár-otorinolaryngológ, univerzitný profesor, autor učebníc a odborný publicista JÁN LAJDA, ktorý v rokoch 1938-42 pracoval ako  sekundárny lekár v nemocnici v Trnave.   

 


8. február 
1947
– Pred 75 rokmi v Trnave vyšlo prvé číslo novín s názvom Trnavský týždeň, ktorého výkonným redaktorom bol Ján Brezina, riaditeľ školy pod Mestskou vežou. 


1982 – Pred 40 rokmi v Nitre umrel divadelný a filmový herec ĽUDOVÍT GREŠŠO, ktorý v rokoch 1960-65 pôsobil v Krajovom divadle v Trnave ako jeho umelecký šéf. 

reklama

 


9. február
1802
– Pred 220 rokmi v Skalici zomrel historik,  prekladateľ a ev.farár MARTIN LAUČEK. 


1977 – Pred 45 rokmi v Bratislave zomrel operný spevák, sólista opery SND a pedagóg IMRICH GÁL, rodák z Hlohovca a absolvent Obchodnej akadémie v Trnave.

 


10. február 
1787
– Pred 235 rokmi v Pešti umrel bývalý profesor Trnavskej univerzity, historik a cirkevný hodnostár KAROL FRANTIŠEK PALMA, zakladateľ vedeckej heraldiky v Uhorsku a autor vysokoškolskej učebnice dejín a geografie Uhorska. 


1812 – Pred 210 rokmi v Trnave zomrel organár nemeckého pôvodu VALENTÍN ARNOLD, staviteľ chórového organu v dnešnej Bazilike sv. Mikuláša, ktorý je najstarším organom v Trnave. 


1917 – Pred 105 rokmi v Žiari nad Hronom sa narodil detský lekár a pedagóg KORNEL CHMELO, ktorý pôsobil v Piešťanoch, kde aj zomrel a kde mu roku 1999 bolo udelené Čestné občianstvo mesta Piešťany in memoriam (+1996). 

 


11. február
1212
– Pred 810 rokmi pápež INOCENT III. vydal listinu, ktorou potvrdil rozhodnutie ostrihomského arcibiskupa o darovaní časti príjmov trnavského Kostola sv. Mikuláša ostrihomskej kapitule. Táto listina sa považuje za najstaršiu zachovanú datovanú písomnú správu o Trnave. 


1882 – Pred 140 rokmi sa v Trnave narodil novinár, spisovateľ a básnik VIKTOR JESENSKÝ, ktorý používal pseudonym Viktor Trnavský (+1938). 


1982 – Pred  40 rokmi v Bratislave umrel básnik, spisovateľ, novinár a grafik RUDOLF FÁBRY, ktorý študoval v Trnave na gymnáziu. 

 


12. február
1917
– Pred 105 rokmi sa vo Viedni narodil v Anglicku pôsobiaci chemik a publicista MATEJ KAROL SCHWITZER, ktorý prežil mladosť v Maduniciach, kde mu roku 2013 udelili Čestné občianstvo obce Madunice (+2014).  


1922 – Pred 100 rokmi sa v Dolnej Krupej narodila scenáristka a novinárka ERNA ERNESTÍNA SUCHÁNOVÁ (+2015). 


1997 – Pred 25 rokmi v Galante umrel boxer a tréner LADISLAV  POROSZNYÁK, ktorý pôsobil v Galante i v Trnave.


2012 – Pred 10 rokmi v Bratislave umrela operná speváčka, sólistka Opery SND a národná umelkyňa ELENA  KITTNAROVÁ, rodáčka z Trnavy, ktorej mesto Trnava udelilo roku 1998 Čestné občianstvo. 

 


13. február
1327
– Pred 695 rokmi v Trnave sa uskutočnilo stretnutie uhorského kráľa KAROLA ROBERTA s českým kráľom JÁNOM LUXEMBURSKÝM, na ktorom uzavreli spojenectvo a túto dohodu spečatili sobášnou zmluvou svojich detí. 

 

PETER RADVÁNYI

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2023. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda 30 rokov
reklama
Cisárky Sereď
reklama