Trnavské rybníky
reklama

Historický kalendár: Trnavskú univerzitu presťahovali do Budína

RELAX - Retro | 28.2.2022, 12.23, prispievatelia

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň 28. februára do 6. marca 2022.

Historický kalendár: Trnavskú univerzitu presťahovali do Budína

Ilustračné foto: TU

reklama


28. február
1927
– Pred 95 rokmi sa v Seredi narodila chemička,vysokoškolská profesorka a odborná publicistka ANNA SOPKOVÁ, absolventka trnavského gymnázia (+2003). 


1942 – Pred 80 rokmi sa v Ratnovciach, pri Piešťanoch narodil pedagóg, vysokoškolský profesor a odborný publicista ERICH PETLÁK, absolvent Pedagogického inštitútu v Trnave. 

 


1. marec
1807
– Pred 215 rokmi v Trnave zomrel osvietenský kňaz a člen Slovenského učeného tovarišstva GAŠPAR HELMUTH, zakladateľ viacerých dobročinných základín. 

reklama


1817 – Pred 205 rokmi sa narodil český sochár, reštaurátor a rezbár ANTON NORMAN BRANDL, ktorý v rokoch 1737-44 pôsobil v Trnave ako profesor kreslenia (+1893). 


2012 – Pred 10 rokmi v Trnave zomrel chemik, vysokoškolský profesor a odborný publicista JÁN MOCÁK, spoluzakladateľ chemometrie v bývalom Československu, ktorý pôsobil v Trnave ako vedúci Katedry chémie a predseda Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda. 

 


2. marec
1922
– Pred 100 rokmi v obci Nebojsa sa narodil dlhoročný riaditeľ Výskumného ústavu kukurice v Trnave ANTON PIRŠEL, poľnohospodársky odborník, šľachtiteľ a odborný publicista.  


1987 – Pred 35 rokmi v Bratislave zomrel architekt, urbanista, projektant a odborný publicista ERVÍN ŠLAPETA, rodák z Chtelnice, ktorý študoval v Piešťanoch na gymnáziu. 


2002 – Pred 20 rokmi v Trnave zomrel športový funkcionár a organizátor JOZEF STANKO, rodák zo Žlkoviec, v rokoch 1981-94 člen výboru plaveckého klubu VŠ Trnava a neskôr STU Trnava, ktorého meno nesie plavecký memoriál. 

 


3. marec 
2017
– Pred 5 rokmi v Ríme umrel pedagóg, odborný publicista, salezián a kňaz KLEMENT POLÁČEK, absolvent trnavského gymnázia a profesor psychológie na Saleziánskej pápežskej univerzite v Ríme.

 


4. marec
1787
– Pred 235 rokmi sa v Trakoviciach narodil gymnaziálny profesor, básnik, piarista a kňaz TADEÁŠ HUBERT, autor učebnice architektúry (+1825). 


1972 – Pred 50 rokmi v Čadci umrel matematik a pedagóg AUGUSTÍN PAŠTÉKA, rodák z Opoja. 

 


5. marec
1882
– Pred 140 rokmi v Budapešti umrel cirkevný hodnostár, mecén a záchranca umeleckých pamiatok JOZEF BERZÁK, trnavský rodák a organizátor sociálnej a zdravotníckej služby počas cholerovej epidémie v Trnave. 


1887 – Pred 135 rokmi sa v dnešnom Rumunsku narodil chirurg KAROL KRČMÉRY, ktorý dlhé roky pôsobil ako hlavný lekár a riaditeľ Župnej nemocnice v Trnave (+1934). 


2007 – Pred 15 rokmi v Nitre umrel herec MILAN KIŠ, ktorý v rokoch 1960 - 65 pôsobil v Krajovom divadle v Trnave.   

 


6. marec 
1777
– Pred 245 rokmi cisárovná MÁRIA TERÉZIA vydala dekrét o presťahovaní Trnavskej univerzity do Budína. 


1967 – Pred 55 rokmi v Budapešti umrel maďarský hudobný skladateľ, pedagóg a zberateľ hudobného folklóru ZOLTÁN KODÁLY, ktorý detstvo prežil v Galante a gymnaziálne štúdium absolvoval v Trnave, kde jeho pamiatku pripomína pamätná tabuľa. 


PETER RADVÁNYI

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2023. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda 30 rokov na SR
reklama
Cisárky Sereď
reklama