Trnavské rybníky
reklama

Kráľ nariadil, aby trnavských mešťanov zbavili cirkevnej kliatby

RELAX - Retro | 14.3.2022, 17.23, prispievatelia

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň 14. do 20. marca 2022

Kráľ nariadil, aby trnavských mešťanov zbavili cirkevnej kliatby

Ilustračné foto: pixabay.com

reklama

 

14. marec 
1692
– Pred 330 rokmi cisár LEOPOLD I. pozval do Viedne zástupcov mesta Trnava a Trnavskej univerzity, aby sa spoločne pokúsili rozriešiť dlhotrvajúci spor o súdnu moc nad univerzitnými študentmi. 


1927 – Pred 95 rokmi vo Viedni zomrel šachový majster, vo svojej dobe jeden z najlepších šachových hráčov na svete a autor šachových publikácií MAX WEISS, rodák zo Serede. 

 


15. marec  
1437
– Pred 585 rokmi kráľ ŽIGMUND nariadil Ostrihomskej kapitule, aby zbavila trnavských mešťanov cirkevnej kliatby pre nezaplatený dlh 400 zlatých. 

reklama

 


16. marec 
1717
– Pred 305 rokmi sa v Trnave narodil astronóm, matematik a univerzitný profesor FRANTIŠEK WEISS, riaditeľ univerzitnej hvezdárne a prvý volený rektor Trnavskej univerzity (+1785). 


1932 – Pred 90 rokmi v Trnave založili Klub turistov. 


1982 – Pred 40 rokmi v USA zomrel básnik, prekladateľ, publicista, lekár a univerzitný profesor ANDREJ ŽARNOV, vl. menom František Šubík, absolvent trnavského gymnázia, ktorý krátko pred svojim útekom do zahraničia pôsobil v Trnave ako patológ. Počas vojny bol členom medzinárodnej komisie Červeného kríža vyšetrujúcej masové hroby tisícov poľských dôstojníkov zavraždených sovietskou tajnou službou a armádou v Katyňskom lese. Roku 2009 Mesto Trnava mu udelilo Čestné občianstvo in memoriam za celoživotné literárne dielo a osobnú statočnosť. Jeho pamiatku v Trnave pripomína po ňom pomenovaná ulica a dve pamätné tabule. 


1997 – Pred 25 rokmi vo Vlčkovciach zomrel dramaturg, autor televíznych scenárov, redaktor prekladateľ a publicista JAROSLAV MARUŠIAK.  

 


17. marec 
2021
– Pred rokom v Senici zomrela bývalá riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Trnave ANNA VALOVÁ, spoluzakladateľka mesačníka Kultúra a život Trnavy, Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-Trnavského i Trnavskej hudobnej jesene. 

 


18. marec  
1712
– Pred 310 rokmi sa v Dolných Lovčiciach narodil historik, filozof a univerzitný profesor VALENTÍN KÉRI, v rokoch 1763-64 rektor Trnavskej univerzity (+1764). 


1837 – Pred 185 rokmi v Záhrebe zomrel kultúrno-politický dejateľ a biskup ALEXANDER ALAGOVIČ, rodák z Malženíc, zakladajúci člen a mecén Slovenského učeného tovarišstva.


1947 – Pred 75 rokmi v Hlohovci zomrel redaktor a prekladateľ ŠTEFAN BALÁŽ. 


2021 – Pred rokom v Leopoldove zomrel športový funkcionár a organizátor ROLAND OSVALD, dlhoročný predseda TJ Lokomotíva Leopoldov a predseda Regionálnej asociácie telovýchovných jednôt v Trnave.

 


19. marec
1637
– Pred 385 rokmi v Bratislave zomrel ostrihomský arcibiskup so sídlom v Trnave, uhorský prímas a kardinál PETER PÁZMAŇ, zakladateľ Trnavskej univerzity, ktorého pamiatku v Trnave pripomína ulica a socha v budove novodobej Trnavskej univerzity. 


1722 – Pred 300 rokmi v Podhoranoch sa narodil profesor Trnavskej univerzity, JOZEF BARTAKOVIČ, autor školských hier pre mládež a veršovanej rozpravy o baniach na zlato a striebro, ktorá s pripojeným slovníčkom termínov z oblasti ťažby drahých kovov vyšla roku 1748 v Trnave (+1763). 

 


20. marec 
1997
– Pred 25 rokmi v Bratislave zomrel pôdoznalec, odborný publicista a člen Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied CYPRIÁN JURÁŇ, rodák z Cerovej, ktorý pôsobil ako vedecký pracovník vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch.  


PETER RADVÁNYI

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda / TANEX
reklama