Trnavské rybníky
reklama

Od úmrtia trnavského kulturistu Antona Holiča uplynie rok

RELAX - Retro | 4.4.2022, 17.19, prispievatelia

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň od 4. do 10. apríla 2022.

Od úmrtia trnavského kulturistu Antona Holiča uplynie rok

Anton Holič. Foto: Facebook

reklama


4. apríl  
1867
– Pred 155 rokmi v Trnave zomrel právnik, historik a publicista DANIEL SONTÁG, sudca preddunajskej tabule v Trnave a zakladateľ Spoločnosti Čaplovičovej knižnice.


1932 – Pred 90 rokmi sa v Naháči narodil geodet, profesor na Stavebnej fakulte STU a odborný publicista JAROSLAV ABELOVIČ, prvý predseda Komory geodetov a kartografov (+1996). 


2002 – Pred 20 rokmi v Jablonici zomrel učiteľ, organista, ochotnícky divadelník a publicista FÉLIX RIMEŠ, rodák z Cífera a riaditeľ ZŠ v Jablonici, kde mu udelili čestné občianstvo. 

reklama

 


5. apríl 
1927
– Pred 95 rokmi v Trnave zomrel zvonolejár a kovolejár TEODOR FISCHER, spolumajiteľ továrne na stroje. 


1927 – Pred 95 rokmi sa v Hlohovci narodil v Čechách pôsobiaci divadelný a filmový herec OTTO LACKOVIČ, ktorému v r. 2008 udelili Pamätnú medailu predsedu TTSK in memoriam (+2008). 


1947 – Pred sa 75 rokmi v Trnave narodil lekár, biochemik, univerzitný profesor a odborný publicista GUSTÁV KOVÁČ.

 


6. apríl 
1747
– Pred 275 rokmi v dnešnom Maďarsku zomrel trnavský rodák FRANTIŠEK FAŠING, profesor Trnavskej univerzity, historik, matematik a náboženský spisovateľ. 


2012 – Pred 10 rokmi v Trnave zomrel jazykovedec JÁN ŠTIBRANÝ, rodák zo Smolenickej Novej Vsi, absolvent trnavského gymnázia a vysokoškolský učiteľ, ktorý pôsobil aj na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

 


7. apríl 
1852
– Pred 170 rokmi v Trnave vyšlo prvé číslo Hurbanových Slovenských pohľadov po presídlení ich redakcie zo Skalice do Trnavy. 


1927 – Pred 95 rokmi sa v Cerovej narodil odborník pre pôdoznalecstvo a publicista CYPRIÁN JURÁŇ, predseda Slovenského pozemkového fondu, ktorý v r. 1950-70 pôsobil ako vedecký pracovník vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch (+1997).    


2021 – Pred rokom v Trnave zomrel vo veku 68 rokov kulturista ANTON HOLIČ, trojnásobný majster Európy a dvojnásobný medailista z MS, ktorému mesto Trnava roku 1998 udelilo Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava. 

 


8. apríl 
1582
– Pred 440 rokmi sa v Galante narodil uhorský palatín, protiturecký bojovník a gróf MIKULÁŠ ESTERHÁZY, ktorý významne podporil založenie Trnavskej univerzity a dal postaviť univerzitný kostol v Trnave (+1645). 

 


9. apríl 
1792
– Pred 230 rokmi sa v Horných Lefantovciach narodil arcibiskup VOJTECH BARTAKOVIČ, podporovateľ Jána Hollého a bernolákovcov, ktorý v Trnave študoval a neskôr pôsobil ako profesor seminára (+1873). 


1897 – Pred 125 rokmi sa v Bánovciach nad Bebravou narodil lekár ALOJZ PECHÁŇ, riaditeľ a hlavný lekár Krajinskej nemocnice v Trnave, kde aj zomrel (+1954). 


1907 – Pred 115 rokmi sa v Šumiaci narodil lekár-otolaryngológ, vynálezca a konštruktér rozličných medicínskych nástrojov a operačných pomôcok JÚLIUS GOLDA, ktorý pôsobil ako primár krčného oddelenia nemocnice v Trnave, kde aj zomrel (+1993). 

 


10. apríl 
1997
– Pred 25 rokmi sa v Trnave začali práce na obnove kopuly Mestskej veže. 


PETER RADVÁNYI

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2023. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda 3
reklama
Cisárky Sereď
reklama