Trnavské rybníky
reklama

Mikuláša Dohnányho pripomína v Trnave ulica aj pamätná tabuľa

RELAX - Retro | 30.5.2022, 20.19, prispievatelia

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň od 30. mája do 5. júna 2022.

Mikuláša Dohnányho pripomína v Trnave ulica aj pamätná tabuľa

Mikuláš Dohnány. Foto: internet

reklama

 

30. máj 
1692
– Pred 330 rokmi sa vo Viedni uskutočnilo stretnutie zástupcov mesta Trnava s rektorom Trnavskej univerzity Martinom Szentivánim, na ktorom v Uhorskej kráľovskej kancelárii obe strany predniesli svoje argumenty v spore o právomoc nad univerzitnými študentmi v Trnave. 


1927 – Pred 95 rokmi sa v Košiciach narodil architekt a projektant JÁN GAŽI, ktorý pôsobil v Piešťanoch, kde aj zomrel (+1978). 


1972 – Pred 50 rokmi v Bratislave zomrel strojný inžinier, pedagóg a odborný publicista FERDINAND AMENA, rodák zo Šaštína-Stráží a absolvent trnavského gymnázia.  

reklama

 


31. máj 
2012
– Pred 10 rokmi v Galante zomrel učiteľ, publicista, priekopník a propagátor amatérskej astronómie na Slovensku IVAN MOLNÁR, zakladateľ a dlhoročný vedúci Okresného astronomického kabinetu v Galante.  

 


1. jún 
1907
– Pred 115 rokmi sa v Boleráze narodil hydrotechnik, projektant vodných diel a odborný publicista PETER DANIŠOVIČ, absolvent trnavského gymnázia, čestný občan Boleráza i Trnavského samosprávneho kraja (+2011). 


2012 – Pred 10 rokmi v Piešťanoch slávnostne udelili Čestné občianstvo mesta Piešťany herečke MÁRII KRÁĽOVIČOVEJ za jej vynikajúce tvorivé výsledky v oblasti divadelného a filmového umenia a šírenie dobrého mena Piešťan. 

 


2. jún 
1852
– Pred 170 rokmi v Trnave zomrel básnik a historik Slovenského povstania rokov meruôsmych MIKULÁŠ DOHNÁNY, redaktor Slovenských pohľadov sídliacich v tom čase v Trnave, kde jeho pamiatku pripomína ulica a pamätná tabuľa na cintoríne. 


1907 – Pred 115 rokmi rakúsky cisár a uhorský kráľ František Jozef I. podpísal tzv. Aponiho školské zákony, ktoré zaviedli používanie výlučne maďarského vyučovacieho jazyka v štátnych školách. 


1907 – Pred 115 rokmi v Bratislave zomrel právnik, predseda Advokátskej komory a publicista KAROL OTOČKA, rodák z Trnavy.   
1932 – Pred 90 rokmi sa v Leopoldove narodil poľnohospodársky odborník, genetik, šľachtiteľ kukurice a odborný publicista ALBÍN PIOVARČI, ktorý študoval na trnavskom gymnáziu a neskôr pôsobil vo Výskumnom ústave kukurice v Trnave, kde aj zomrel (+1983). 

 


3. jún 
1922
– Pred 100 rokmi bol neskorší biskup PAVOL JANTAUSCH uvedený do funkcie prvého trnavského apoštolského administrátora, povereného správou novozriadenej Trnavskej apoštolskej administratúry, ktorá zahŕňala slovenskú časť dovtedajšej ostrihomskej diecézy. 

 


4. jún 
1937
– Pred 85 rokmi sa v Dechticiach arodil elektrotechnik, zváračský odborník, vynálezca, učiteľ a odborný publicista VLADIMÍR MÁJEK (+1995). 


1952 – Pred 70 rokmi bola vládnym uznesením zriadená štvorročná Vyššia odborná poľnohospodárska škola s odborom chovateľským v Trnave, ktorú neskôr premenovali na Poľnohospodársku technickú školu. 

 


4. jún 
2002
– Pred 20 rokmi v Bratislave zomrela operná speváčka, prekladateľka a textárka DANIELA SURYOVÁ, rodáčka z Hlohovca, ktorá prekladala piesňové texty a operné árie do medzinárodného jazyka esperanta. 


1932 – Pred 90 rokmi v Trnave sa narodil letecký odborník, meteorológ, horolezec, publicista a fotograf OTO CHUDÝ (+2008). 

 


5. jún 
1942
– Pred 80 rokmi sa v Senici narodila akademická maliarka a výtvarná pedagogička LÝDIA ŠTOLCOVÁ.


PETER RADVÁNYI

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2023. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda
reklama