Trnavské rybníky
reklama

Bohdanovce obsadili hajdúsi, neskôr dedinu zapálili

RELAX - Retro | 11.7.2022, 07.00, prispievatelia

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň od 11. do 17. júla 2022.

Bohdanovce obsadili hajdúsi, neskôr dedinu zapálili

Ilustračné foto: pixabay.com

Nový Hlohovec
reklama

 

11. júl 
1872
– Pred 150 rokmi sa v Klčovanoch narodil cirkevný hodnostár, sociálny pracovník, publicista a kňaz JOZEF MINÁRIK, v rokoch 1928-35 vicerektor seminára v Trnave, ktorý na svojich pôsobiskách v Chtelnici, Smoleniciach a Horných Orešanoch viedol úverné a potravinové družstvá (+1959).  


1947 – Pred 75 rokmi sa v Modranke narodil stolný tenista, športový funkcionár a rozhodca VÍT DOBIŠ, ktorý hral za Sláviu Trnava a Drôtovňu Hlohovec.  

 


12. júl 
1812
– Pred 210 rokmi sa na hrade Červený Kameň narodil generál husárov a gróf MÓRIC PÁLFI, majiteľ panstva Smolenice, kde zriadil chemickú továreň. Okrem toho v Dechticiach a v Horných Orešanoch založil veľké rybníky a ako uhorský miestodržiteľ v roku 1862 povolil založenie Matice slovenskej (+1897). 

reklama


1907 – Pred 115 rokmi sa v Malackách narodil spisovateľ, autor prvej slovenskej rozhlasovej hry a prekladateľ ĽUDO ZÚBEK, ktorý pôsobil ako bankový úradník v Hlohovci, v Piešťanoch a v Skalici (+1969). 


1947 – Pred 75 rokmi sa v Trnave narodil turista, organizátor diaľkového pochodu Trnavská stovka a publicista PETER MINÁRIK (+2010). 

 


13. júl 
1557
– Pred 465 rokmi hajdúsi z Ostrého Kameňa obsadili Bohdanovce a o niekoľko dní neskôr ich podpálili. 


1732 – Pred 290 rokmi v Kyseku v dnešnom Maďarsku sa narodil prírodovedec a profesor Trnavskej univerzity JÁN KRSTITEĽ HORVÁTH, autor učebníc fyziky a matematiky, ktoré všetky vyšli v čase jeho pôsobenia v Trnave (+1800). 


1922 – Pred 100 rokmi zákonom o dočasnej úprave zriadenia obcí na Slovensku sa Trnava ako veľká obec zaradila do Trnavského okresu a okresný úrad sa stal prvostupňovým  dozorným úradom.  

 


14. júl 
1887
– Pred 135 rokmi sa v Smoleniciach narodil veterinárny lekár, parazitológ, autor učebníc a odborný publicista SÁNDOR KOTLÁN, univerzitný profesor v Budapešti a člen Maďarskej akadémie vied, ktorý študoval v Trnave na gymnáziu (+1967). 

 


15. júl 
1792
– Pred 230 rokmi v Skalici zomrel hudobný skladateľ, organista, autor hudobných zborníkov a učiteľ spevu JURAJ PAVLÍN BAJAN, člen františkánskeho rádu, ktorý pôsobil aj v Hlohovci. 


16. júl 
1927
– Pred 95 rokmi sa v Trnave narodil akademický maliar a grafik ERNEST ŠPITZ (+1960). 

 


17. júl
1617
– Pred 405 rokmi vodca protihabsburského povstania a sedmohradské knieža GABRIEL BETHLEN rokoval v Trnave s vyslancami kráľa MATEJA II.


1922 – Pred 100 rokmi sa v Igrame narodila učiteľka, vychovávateľka a provinciálna predstavená rádu uršulíniek ANNA ORLICKÁ, ktorá učila na meštianskej a neskôr na štátnej škole v Trnave, kde aj zomrela. V r. 2010 jej bolo udelené Čestné občianstvo TTSK za celoživotnú a obetavú prácu (+2015).  


1927 – Pred 95 rokmi sa v Trnave narodil básnik, prekladateľ, publicista a politik MIROSLAV VÁLEK, dlhoročný minister kultúry, ktorého pamiatku pripomína pamätná tabuľa vo vstupnej hale bývalej Obchodnej akadémie (dnes SPŠ dopravná), kde študoval. V r. 2008 mu bolo udelené Čestné občianstvo TTSK in memoriam (+1991).


1992 – Pred 30 rokmi Slovenská národná rada prijala Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky.


2007 – Pred 15 rokmi mesto Šaštín-Stráže a obce Borský Mikuláš, Čáry, Kuklov, Lakšárska Nová Ves a Smolinské podpísali zmluvu o združení obcí do Mikroregiónu Šaštínsko, ku ktorej sa neskôr pridali aj obce Borský Svätý Jur,  Kúty, Moravský Svätý Ján a Sekule.  


PETER RADVÁNYI

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda na splátky
reklama