Trnavské rybníky
reklama

Okrúhle jubileá oslávia prvý trnavský primátor aj viceprezident kolkárov

RELAX - Retro | 29.8.2022, 10.21, prispievatelia

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň 29. augusta do 3. septembra 2022.

Okrúhle jubileá oslávia prvý trnavský primátor aj viceprezident kolkárov

Vľavo Imrich Borbély, vpravo Jozef Kráľovič. Foto: archív trnavskyhlas.sk

reklama

 

29. august
1952
– Pred 70 rokmi sa v Trnave narodil hráč kolkov, tréner a športový funkcionár JOZEF KRÁĽOVIČ, dlhoročný viceprezident kolkárskeho oddielu ŠK Modranka, reprezentačný tréner juniorov ČSFR a v r. 1999-2007 generálny sekretár Slovenského kolkárskeho zväzu. 

 


30. august 
1637
– Pred 385 rokmi sa v Trnave uskutočnila slávnostná vysviacka Kostola sv. Jána Krstiteľa, ktorý je dnes katedrálnym chrámom Trnavskej arcidiecézy. 


1952 – Pred 70 rokmi sa v Trnave narodil prvý trnavský primátor po roku 1989 IMRICH BORBÉLY, čestný občan Trnavy a prvý prezident Klubu primátorov Slovenska, ktorý stál pri zakladaní novovzniknutej samosprávy mesta, zriadil Mestskú políciu a podieľal sa aj na vzniku Trnavskej univerzity.  

reklama


2012 – Pred 10 rokmi vyšiel týždenník Trnavský hlas naposledy v papierovej forme. Odvtedy funguje vo webovej verzii ako portál www.trnavskyhlas.sk, ktorý práve čítate.  

 


31. august 
1747
– Pred 275 rokmi sa v Chtelnici narodil františkán, botanik, bernolákovský kazateľ a mecén slovenskej tlače ADAM PRVÝ, ktorý pôsobil aj v Trnave (+1818). 


1872 – Pred 150 rokmi sa v Sotinej (dnes súčasť Senice) narodil akademický maliar, krajinár a portrétista KAROL PONGRÁC (+1930). 


1972 – Pred 50 rokmi v Revúcej umrel saleziánsky pedagóg, hudobník, zberateľ folklóru, básnik a regionálny historik ANTON MACÁK, ktorý pôsobil ako riaditeľ malého seminára a internátu pre študentov gymnázia v Trnave a predstavený kláštora a riaditeľ saleziánskeho ústavu v Galante - Hodoch.

 


1. september 
1922
– Pred 100 rokmi, v školskom roku 1922-23 bolo zapísaných na gymnázium Jána Hollého v Trnave 381 študentov, o desať rokov neskôr ich bolo už 755.


1942 – Pred 80 rokmi sa začalo vyučovanie v novej budove Štátnej odbornej školy hospodárskej v Trnave, ktorú ešte v tom istom roku premenovali na Roľnícku školu.  


1992 – Pred 30 rokmi poslanci SNR v Bratislave schválili požadovanou trojpätinovou väčšinou Ústavu Slovenskej republiky ako samostatného štátu.  


1992 – Pred 30 rokmi Akademický senát zriadil Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity. 

 


2. sepember 
1637
– Pred 385 rokmi sa v Trnave uskutočnila slávnostná promócia prvých bakalárov filozofickej fakulty pôvodnej Trnavskej univerzity. 


1827 – Pred 195 rokmi v Trnave umrel národný buditeľ, básnik, prekladateľ a kňaz VOJTECH ŠIMKO, spoluzakladateľ Slovenského učeného tovarišstva. 

 


3. september 
1917
– Pred 105 rokmi sa v obci Dubodiel narodil fyzik, vysokoškolský pedagóg, autor učebníc a prekladateľ PETER BALÁŽ, ktorý dlhé roky pôsobil na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, kde bol vedúcim Katedry fyziky a vykonával aj funkciu prodekana (+1998). 

 

1922 – Pred 100 rokmi sa v Čiernych Kľačanoch narodil cirkevný hodnostár, liturgista, vysokoškolský pedagóg, prekladateľ a kňaz VINCENT MALÝ, ktorý v rokoch 1959-69 pôsobil v Trnave na Kopánke a v roku 1997 mu Trnavská univerzita udelila čestný doktorát filozofických vied (+2008).


1927 – Pred 95 rokmi sa v Trnave narodil rozhlasový redaktor, dramaturg, libretista a textár populárnych piesní TIBOR GRÜNNER (+2016). 


1992 – Pred 30 rokmi v Bratislave zomrel literárny vedec, historik, archeológ, editor a výtvarník OSKÁR ČEPAN, rodák z Cífera a absolvent trnavského gymnázia, ktorému roku 2005 udelili Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam. 


PETER RADVÁNYI

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda na splátky
reklama
Kúpele Smrdáky
reklama