Trnavské rybníky
reklama

Niektoré volebné okrsky v Trnave zrušili, oznámenie doručia do 4. októbra

AKTUALITY - Voľby | 24.9.2022, 11.23, prispievatelia

Zoznamy kandidátov obce a mestá musia zverejniť, nebudú ich však doručovať do domácností.

Niektoré volebné okrsky v Trnave zrušili, oznámenie doručia do 4. októbra

Ilustračné foto: Ján Král

reklama

 

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí a krajov majú obce a mestá povinnosť doručiť najneskôr do utorka 4. októbra 2002 do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania spojených župných a komunálnych volieb.

 

V oznámení uvedú okrem času aj volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.

 

Voľby sa budú konať v sobotu 29. októbra od 7:00 do 20:00.

Trnava - Kamenáč
reklama

 

V Trnave bude zriadených 46 okrskov a volebných miestností. V jednom objekte môže byť volebných miestností aj viac, napríklad v ZŠ na Spartakovskej ulici 5 budú až štyri.

 

Desať volebných okrskov v Trnave zrušili a ulice zaradili do iných okrskov. 

 

Týka sa to bývalých volebných miestností, ktoré boli v Kalokagatii na Streleckej 1, SPŠ dopravnej na Študentskej, Spojenej škole na Lomonosovej, Materských škôl na uliciach Hodžova, Ľudová, Okružná, Teodora Tekela a Limbová, Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA na Koniarekovej ulici či na Trnavskej univerzite na Priemyselnej ulici.

 

Ulice zo zrušených okrskov zaradili nasledovne:

 

Najneskôr do 4. októbra obce zverenia aj zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov spôsobom v mieste obvyklým.

 

Voliči nájdu zoznamy na úradnej tabuli jednotlivých obcí, miest a mestských častí a na ich webovom sídle, ak ho majú zriadené.

 

Zoznam kandidátov na primátora a poslancov v Trnave sme zverejnili aj my TU.

 

Zoznam kandidátov na župana a krajských poslancov sme zverejnili TU.

 

„Volebné komisie mali lehotu na zaregistrovanie kandidátov do 14. septembra,“ vysvetlil minister vnútra SR Roman Mikulec.

 

Lehota na zverejnenie do 4. októbra je stanovená z dôvodu, že v prípade nezaregistrovania majú kandidáti právo podať návrh do 3 dní od prevzatia rozhodnutia na súd na ich doregistrovanie.

 

Súd má 3 dni lehotu na rozhodnutie, či návrhu vyhovie alebo nie. Ak volebná komisia zaregistrovala všetkých kandidátov, môže ich mená a zákonom ustanovené údaje o nich uverejniť ihneď.

 

(ts,pm)

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2023. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda 30 rokov
reklama
Cisárky Sereď
reklama