Trnavské rybníky
reklama

Básnik a pedagóg Milan Jedlička by mal životné jubileum

RELAX - Retro | 26.9.2022, 16.53, prispievatelia

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň od 26. septembra do 2. októbra 2022.

Básnik a pedagóg Milan Jedlička by mal životné jubileum

Milana Jedličku pripomína aj kniha Reminiscencie, ktorú uviedli do života v roku 2017. Foto: Ján Král

reklama

 

26. september 
1997
– Pred 25 rokmi v Bratislave zomrel informatik, knižničný pracovník, prekladateľ a publicista DOMINIK MANCA, rodák z Dechtíc, absolvent gymnázia v Trnave a člen výboru Spolku sv. Vojtecha.  

 


27. september
1697
– Pred 325 rokmi sa narodil nemecký lekár, prírodovedec, geograf a cestovateľ FRANZ ERNST BRÜCKMANN, autor opisu svojich ciest po Európe, počas ktorých v marci 1724 navštívil aj Trnavu (+1753). 


1947 – Pred 75 rokmi sa v Zelenči narodil básnik, dramatik, vysokoškolský pedagóg a odborný publicista MILAN JEDLIČKA, ktorý pôsobil v Trnave, kde aj zomrel (+2008). 

reklama

 


28. september 
1637
– Pred 385 rokmi sa v Košolnej narodil humanistický vzdelanec, náboženský spisovateľ, prekladateľ, kazateľ a františkán GERALD  MICHAL POBJECKÝ, autor krátkych dejín Uhorského kráľovstva, ktorý pôsobil aj v Trnave (+1721). 


1857 – Pred 165 rokmi sa v Cíferi narodil orientalista, egyptológ, univerzitný profesor a odborný publicista EDUARD MAHLER, pracovník astronomického observatória vo Viedni a kustód Národného múzea v Budapešti (+1945). 


1967 – Pred 55 rokmi v Trnave slávnostne otvorili Okresný archív. 

 


29. september 
1817
– Pred 205 rokmi mestský protokol uvádza rozhodnutie trnavskej radnice o zbúraní Dolnej brány, aby sa umožnila výstavba domov v línii, čím sa vnútorné mesto spojí s predmestím. K zbúraniu Hornej i Dolnej brány a časti hradieb pri Hornej bráne prišlo až o tri roky neskôr.


1957 – Pred 65 rokmi v Čechách zomrel novinár, publicista, politik a kňaz JÁN VANÁK, rodák z Majcichova, absolvent trnavského gymnázia, správca SSV a  organizátor slovenských dobrovoľníkov v Trnave v boji proti maďarskému vojsku v novembri 1918. 


2012 – Pred 10 rokmi v Hlohovci pri príležitosti 650. výročia udelenia mestských trhových privilégií slávnostne odhalili pamätnú tabuľu. 

 


30. september 
1912
– Pred 110 rokmi sa v Podolí nad Dudváhom narodil spisovateľ, prekladateľ, rozhlasový redaktor a dramaturg MICHAL PRÍBUS, absolvent trnavského gymnázia, ktorý pôsobil ako učiteľ a školský inšpektor v Piešťanoch (+1995).

 


1. október 
1857
– Pred 165 rokmi v Trnave sa uskutočnilo zasadnutie prípravného výboru Spolku sv. Vojtecha, na ktorom sa prijal návrh stanov Andreja Radlinského, ktoré boli potom predložené na schválenie cirkevnej vrchnosti v Ostrihome.   


1877 – Pred 145 rokmi v Hlohovci začala svoju činnosť Štátna meštianska škola. 


1942 – Pred 80 rokmi sa v Piešťanoch narodil psychológ, pedagóg, publicista, karikaturista a výtvarník VOJTECH HARING, nositeľ Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry, ktorý učil na Strednej zdravotníckej škole v Trnave a neskôr bol vedúci katedry na Filozofickej fakulte UCM v Trnave (+2014). 


1977 – Pred 45 rokmi v Trnave zomrel stredoškolský pedagóg AUGUSTÍN VIRTH, rodák z Dobrej Vody, absolvent trnavského gymnázia a jeho neskorší profesor. 

 


2. október 
1847
– Pred 175 rokmi v Liptovskom sv. Mikuláši sa narodila osvetová pracovníčka, divadelná ochotníčka a členka dobročinných spolkov BOŽENA KUTLÍKOVÁ, ktorá po vydaji bývala v Trnave (+1936). 

 

PETER RADVÁNYI

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda balík výhod
reklama
Kúpele Smrdáky
reklama