Trnavské rybníky
reklama

Všetko, čo musíte vedieť o Scrume

AKTUALITY - Firmy | 30.11.2022, 16.05, reklamný článok

Scrum predstavuje agilný rámec, ktorý pomáha manažovať komplexné projekty.

Všetko, čo musíte vedieť o Scrume

Veci, ktoré musíte vedieť o Scrume. Zdroj foto: unsplash.com/photos/DbLlKd8u2Rw

 

Agilný rámec Scrum umožňuje aplikovať rôzne techniky a procesy s cieľom vyriešiť komplexné adaptívne problémy a vytvoriť produkty s najvyššou možnou hodnotou v čo najkratšom čase. Taktiež vám môže pomôcť manažovať projekty, na ktorých pracujete.

 

Scrum funguje na princípe neustáleho reagovania a adaptovania sa na zmeny. Využiť ho môžete pri vývoji softvéru či aplikácií, riadení komplexných projektov alebo manažovaní všetkého, čo sa vyznačuje úrovňou neurčitosti.

 

To znamená, že pred začiatkom projektu nie sú známe všetky potrebné informácie a doba trvania rovnako ako podmienky sa môžu časom zmeniť. 

 


Pri Scrume je nevyhnutná komunikácia

Základom Scrumu je malý tím ľudí, ktorý spolu komunikuje z troch hlavných dôvodov. Prvým je získanie súhlasu a podpory zúčastnených strán, tzv. stakeholderov, teda všetkých osôb, ktoré nie sú súčasťou Scrum tímu a ktoré sa zaujímajú o produkt.

 

Stakeholderom môžu byť manažéri, ale aj samotní užívatelia či zákazníci. Ich súhlas a podporu budete potrebovať v prípade zmien vo vývoji produktu, spätnej väzby, odhadov dodania a nových prírastkov. 


Pod pojmom prírastok môžeme chápať sumu všetkých položiek z produktového backlogu dokončených počas šprintu a všetkých prírastkov z prechádzajúcich šprintov.

 

Produktový backlog reprezentuje priorizovaný zoznam položiek a zahŕňa všetko, čo má byť dodané na danom produkte. Šprint zas predstavuje časový rámec, väčšinou 1 až 4 týždne, v ktorom Scrum tím pracuje na výrobe nového prírastku produktu. 


Komunikáciu budete potrebovať i na to, aby ste mohli vybudovať Scrum tím a aby ste sa dohodli na tzv. definícii hotového.

 

Výsledkom každého šprintu by mal byť hotový prírastok produktu. Aby neprichádzalo k nedorozumeniam, Scrum tím a stakeholderi sa musia spoločne dohodnúť na definícii hotového, ktorá sa môže naprieč jednotlivými členmi líšiť.

 


Čo je Scrum tím a aké má roly

Scrum tím pozostáva z ľudí, ktorí nesú zodpovednosť za svoju prácu. Fungujú na princípe samoorganizácie a interdisciplíny, a teda sami rozhodujú o spôsobe a postupoch vykonávania svojej práce bez toho, aby boli závislí na niekom mimo ich tímu.

 

Súčasťou Scrum tímu sú Product Owner, development tím a Scrum master

 


Product Owner

Product Owner ako hlava celého tímu definuje, ako bude výsledný produkt vyzerať, jeho funkčné vlastnosti a priority v rámci projektu.

 

Zodpovedá za zabezpečenie čo najvyššej hodnoty produktu na základe komunikácie so stakeholdermi a za predávanie ich požiadaviek development tímu.

 

Ako jediný má na starosti správu produktového backlogu. O dôležitosti jednotlivých položiek produktového backlogu rozhoduje práve Product Owner v spolupráci so stakeholdermi a s Development tímom.

 

Čo musíte vedieť o Scrum tíme

Súčasťou Scrum tímu sú Product Owner, development tím a Scrum Master.

 


Development tím

Pozostáva z developerov, ktorí vyvíjajú produkt a prírastky. Sami rozhodujú o technológiách a spôsoboch, akými vytvoria prírastok z položiek produktového backlogu.

 

Keďže ide o samo organizačnú jednotku, tak Java programátor si sám vyberá prácu zo zoznamu úloh. Pri plánovaní šprintu berie Development tím postupne položky z vrchu produktového backlogu a zaraďuje ich do tzv. šprint backlogu.

 

Ten obsahuje všetky úlohy, na ktorých sa pracuje v aktuálnom šprinte.

 

Developeri navrhujú riešenia problémov, odhadujú položky produktového backlogu, poskytujú spätnú väzbu a implementujú tzv. user stories alebo používateľské príbehy.

 

User stories sú najčastejší spôsob zachytenia a formulovania požiadavky na zmenu vlastnosti produktu z pohľadu osoby, ktorá s ňou prišla.

 

V development tíme by mali byť ideálne zastúpení senior aj junior programátori pre čo najväčšiu efektivitu práce. Preto sa oplatí pravidelne pozerať najnovšie pracovné ponuky pre programátorov, ak sa chcete uplatniť ako developer práve v Scrum tíme.

 


Scrum Master

Ostatným pomáha pochopiť aktivity, pravidlá a hodnoty teórie Scrumu a slúži tímu. Ľudí vedie k tomu, aby dodržiavali termíny a poučuje ich o tom, ktoré aktivity sú užitočné a čo by mali zmeniť pre maximalizáciu hodnoty produktu.

 

Motivuje, pomáha riešiť problémy, podporuje a chráni svoj tím. Taktiež by mal mať skúsenosti s programovaním, aby danej oblasti sám rozumel.

 

Na rozdiel od Product Ownera, ktorý zodpovedá za procesnú stránku projektu, Scrum Master má na starosti tú technickú. Rolu Scrum Mastera a Product Ownera ale nemusia zastávať dvaja rôzni ľudia.

 

Môže ísť o tú istú osobu, no vzhľadom na možný konflikt záujmov sa to neodporúča.

 


Čo potrebujete na to, aby ste zvládli Scrum

Scrum artefakty, Scrum udalosti a kontrola procesu sú nevyhnutné pre efektívnu prácu. Rozlišujeme tri Scrum artefakty – produktový backlog, šprint backlog a prírastok.

 

Scrum udalosti, inak šprint udalosti, prebiehajú vnútri šprintov a majú ohraničené trvanie v závislosti od dĺžky šprintu.

 

V súvislosti s empirickou kontrolou procesu založenou na presvedčení, že poznanie pochádza zo skúseností, sa vyžaduje transparentnosť, kontrola artefaktov pomocou fyzickej alebo digitálnej Scrum nástenky so stĺpcami pre stav úloh, prípadne aj stĺpcom pre položky produktového backlogu, a s kartičkami pre položky šprint backlogu, a adaptácia produktu či procesu práce pre maximalizáciu jeho hodnoty.

 

Pre podporu transparentnosti a kontrolu sú navrhnuté 4 udalosti:

  • plánovanie šprintu – plán práce počas šprintu, 
  • denný Scrum – denná kontrola postupu a plán práce na ďalší deň, 
  • revízia šprintu – kontrola prírastku na konci šprintu,
  • retrospektíva šprintu – sebahodnotenie a tvorba plánu vylepšení. 

 

Hoci je technika Scrum ešte stále považovaná za nový spôsob práce, jej praktizovanie môže vám i vašej spoločnosti priniesť mnoho benefitov v oblasti manažovania komplexných projektov či procesov.

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy

reklama

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda na splátky
reklama