Trnavské rybníky
reklama

Erik Hrnčiarik pokračuje ako dekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity

AKTUALITY - Trnava | 7.12.2022, 07.00, prispievatelia

Okrem bohatej pedagogickej činnosti aktuálne vedie aj archeologický výskum katedry klasickej archeológie.

Erik Hrnčiarik pokračuje ako dekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity

Rektor René Bílik odovzdáva dekanskú reťaz Erikovi Hrnčiarikovi. Foto: TRUNI / Barbora Likavská

Cukrovar Trnava
reklama

 

Akademický senát Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 28. septembra 2022 zvolil za dekana Erika Hrnčiarika, ktorý pokračuje v druhom funkčnom období. Včera (6.12.) sa konala jeho inaugurácia. Súčasne fakulta oslávila 30 rokov svojej existencie.

 

Vo svojom slávnostnom príhovore si Erik Hrnčiarik zaspomínal na svoje študentské začiatky na Trnavskej univerzite v roku 1997:

 

„Nastupoval som na fakultu, o ktorej mi ešte aj môj gymnaziálny výchovný poradca hovoril, že je provinčná, bez odborníkov a s titulom z tejto školy ma nikam nezoberú. Opak bol pravdou! Fakultu si totiž v jej počiatkoch vzala pod patronát skupina uznávaných odborníkov, ktorí nehľadeli na svoje osobné pohodlie a vybudovali inštitúciu nadväzujúcu na tradíciu starobylej, jezuitskej Trnavskej univerzity, postavenej na princípoch demokracie a novo dosiahnutej slobody.“

Víno Tirnavia
reklama

 

Erik Hrnčiarik vyučuje na Trnavskej univerzite od roku 2006. Oceňuje tunajšiu rodinnú atmosféru. 

 

„To nás robilo a stále robí odlišných od množstva iných fakúlt. Zameriavame sa na jednotlivca, a tým pomáhame rozvíjať individuálne zručnosti poslucháčov a prispievame k ich osobnému rastu.“

 

Na katedre klasickej archeológie, kde pôsobí, sa venuje etruskému a rímskemu umeniu a architektúre. Ide o uznávaného odborníka na kostenú industriu a rímske importy na Slovensku.

 

Okrem bohatej pedagogickej činnosti aktuálne vedie aj archeologický výskum katedry klasickej archeológie.

 

Je interným členom vedeckej rady Trnavskej univerzity a vedúcim projektuElity doby rímskej u stredoeurópskych Svébov, ktorý beží v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV.

 

Aktuálne je tiež zapojený do grantu Kultúrny vývoj a ráz osídlenia od neolitu po vrcholný stredovek na príklade lokality Bratislava-Zlaté piesky. Venuje sa popularizácii archeológie a archeologickým nálezom (nielen) v Trnave a okolí.

 

„Mnohí z vás, ktorí ma poznajú, vedia, že sa aktívne venujem takému druhu športu, v ktorom čím viac kilometrov zabehnete a čím viac prekážok zdoláte, tým získate väčšiu a najmä ťažšiu medailu. Dnes, keď mi pán rektor zavesil na krk dekanskú reťaz, uvedomil som si, že je oveľa ťažšia ako pred štyrmi rokmi. Na jej pomyselnej váhe sa odrazili víťazstvá a prekážky, ktoré sme spoločne na fakulte zdolali. Najviac si cením fakt, že na fakulte zavládol pokoj. Došlo k zmene atmosféry a k vzájomnému porozumeniu medzi kolegami, dialógu, spolupráci jednotlivých pracovísk a k zlepšeniu inštitucionálneho chodu samotnej fakulty,“ vyhlásil.

 

V najbližších štyroch rokoch sa chce zamerať na dokončenie akreditačného procesu, otvoriť ďalšie študijné programy či získať oprávnenia habilitovať nových docentov a inaugurovať profesorov aj v ďalších študijných programoch.

 

„Ako veľký balvan z minulého funkčného obdobia si nesiem nesplnený záväzok väčšej internacionalizácie fakulty, či dôstojnejšieho a primeranejšieho finančného ohodnotenia jednotlivých pracovníkov,“ povedal E. Hrnčiarik.

 

(TS)

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy

reklama

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda
reklama
Kúpele Smrdáky
reklama