Trnavské rybníky
reklama

Futbalový štadión v Trnave nesie meno Antona Malatinského už štvrťstoročie

RELAX - Retro | 9.1.2023, 09.01, prispievatelia

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň od 9. do 15. januára 2023.

Futbalový štadión v Trnave nesie meno Antona Malatinského už štvrťstoročie

Štadión pomenovali po Antonovi Malatinskom ešte v jeho pôvodnej podobe. Dnes už je zmodernizovaný, záber pochádza z roku 2013. Foto: Ján Král

reklama

 

9. január 
1918
– Pred 105 rokmi sa v Bučanoch narodil cirkevný hodnostár, publicista, prekladateľ, pedagóg a kňaz RUDOLF BOŠNÁK, v rokoch 1950 - 1960 väznený, neskôr pracoval ako robotník a v r. 1990-96 pôsobil ako prvý rektor obnoveného Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre (+2009). 

 


10. január
1913
–  Pred 110 rokmi sa v Rohove narodil herec, režisér a riaditeľ Krajového divadla v Trnave DEZIDER JANDA, tvorca prvého slovenského divadelného slovníka (+1969). 

 


11. január 
1898
– Pred 125 rokmi sa v Dlhej narodil školský inšpektor, archeológ a  múzejník ERNEST OPLUŠTIL, absolvent trnavského gymnázia, ktorý pôsobil v Piešťanoch ako učiteľ, tajomník Piešťanskej muzeálnej spoločnosti a správca zbierok múzea (+1990).

reklama

 


12. január
1723
– Pred 300 rokmi sa v Novom Meste pod Šiatrom narodil profesor Trnavskej univerzity ANTON REVICKÝ, prírodovedec, fyzik, astronóm a autor učebníc (+1781). 

 


13. január 
2013
– Pred 10 rokmi zomrel odborník na zdravotnícku techniku, konštruktér a dlhoročný riaditeľ koncernu Chirana v Piešťanoch MIROSLAV NERÁD, ktorému bola roku 2010 udelená Cena primátora Piešťan.

 


14. január 
1568
– Pred 455 rokmi v Trnave zomrel ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas MIKULÁŠ OLÁH, autor historicko-topografického opisu Uhorska, v ktorom opísal aj niektoré mestá na území Slovenska vrátane Trnavy, kde založil prvý uhorský seminár pre výchovu kňazov. Jeho meno nesie renesančná budova, v ktorej dnes sídli Múzeum knižnej kultúry a pamiatku pripomína renesančný epitaf v Kostole sv. Mikuláša.


1883 – Pred 140 rokmi sa v Spišskom Podhradí narodil slepý hudobný skladateľ a organista ERNEST EMANUEL SCHUMERA, ktorý pôsobil v Trnave, kde aj zomrel. Jeho pamiatku pripomína pamätná tabuľa vo Františkánskom kostole a v r. 2002 mu bolo udelené Uznanie za zásluhy a reprezentáciu mesta Trnava in memoriam (+1962).


1943 – Pred 80 rokmi sa vo Zvolene narodil divadelný i filmový herec a  vysokoškolský pedagóg JURAJ SLEZÁČEK, ktorý vyrastal v Piešťanoch, kde mu v roku 2008 udelili Čestné občianstvo a kde aj zomrel (+2016). 


1998 – Pred 25 rokmi poslanci Mestského zastupiteľstva v Trnave na svojom zasadnutí rozhodli o premenovaní futbalového štadiónu FC Spartak na Štadión Antona Malatinského. 

 


15. január 
1813
– Pred 210 rokmi v Nových Zámkoch zomrel jazykovedec, prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny a kňaz ANTON BERNOLÁK, ktorý v Trnave, kde založil aj Slovenské učené tovarišstvo, pôsobil ako arcibiskupský tajomník, archivár a prísažný notár. Jeho pamiatku v Trnave pripomína známy pomník od Jána Koniarka a meno nesie ulica, brána a sad. 


1848 – Pred 175 rokmi ĽUDOVÍT ŠTÚR žiadal vo svojej reči na zasadnutí uhorského snemu v Bratislave o uzákonenie vyučovania v slovenskej reči. 


1923 – Pred 100 rokmi sa v Hlohovci narodil český básnik, prekladateľ a esejista JÁN VLADISLAV, vl. menom Ladislav Bambásek (+2009).  


2013 – Pred 10 rokmi v Bratislave zomrel lekár, zakladateľ odboru špeciálna stomatochirurgia, pedagóg a odborný publicista EUGEN KURILL, trnavský rodák, ktorému bolo roku 2014 udelené Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam. 


2022 – Pred rokom v Prešove vo veku 63 rokov nečakane zomrel cirkevný historik, profesor Trnavskej univerzity a dekan jej Teologickej fakulty JURAJ DOLINSKÝ SJ.


PETER RADVÁNYI

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2023. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda 3
reklama
Cisárky Sereď
reklama