Trnavské rybníky
reklama

Autor monumentálnych diel v Trnave by oslavoval narodeniny

RELAX - Retro | 30.1.2023, 11.07, prispievatelia

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň od 30. januára do 5. februára 2023.

Autor monumentálnych diel v Trnave by oslavoval narodeniny

Pomník Antona Bernoláka v Trnave patrí k najznámejším dielam Jána Koniareka. Foto: Ján Král

reklama

 

30. január
1878
– Pred 145 rokmi sa vo Voderadoch narodil nestor slovenských sochárov, akademický sochár JÁN KONIAREK, ktorý od roku 1924 až do svojej smrti pôsobil v Trnave, kde nám ho pripomínajú tri monumentálne diela – Pomník generála M. R. Štefánika, Pomník Antona Bernoláka a Pomník padlým. Okrem toho jeho meno nesie aj galéria a jedna z mestských ulíc v Trnave (+1952).


1898 – Pred 125 rokmi v Trnave zomrel predstaviteľ druhej generácie bernolákovcov, cirkevný hodnostár, publicista a prekladateľ FRANTIŠEK AUGUSTÍN OČOVSKÝ, autor stručných dejín Trnavy, spoluzakladateľ Spolku sv. Vojtecha a člen jeho výboru.


1933 – Pred 90 rokmi sa v Spišskej Novej Vsi narodil lekár a pedagóg LADISLAV ŠOLTÉS, profesor a v rokoch 1997-2000 rektor novodobej Trnavskej univerzity v Trnave, kde aj zomrel.

reklama


1948 – Pred 75 rokmi sa v Piešťanoch narodil športový novinár a publicista ŠTEFAN GREGORIČKA, spoluzakladateľ a dlhoročný redaktor Piešťanského týždňa, nositeľ Ceny mesta Piešťany i Ceny TTSK.

 


31. január 
2013
– Pred 10 rokmi na ohlasovni pobytu Mestského úradu v Trnave registrovali 67156 obyvateľov, z toho 33773 žien a 33383 mužov.

 


1. február 
1858
– Pred 165 rokmi v Opoji sa narodila ľudová výšivkárka MÁRIA HOLLÓSSYOVÁ, vedúca cíferskej výšivkárskej školy, ktorá bola v r. 2008 ocenená Pamätnou medailou predsedu TTSK in memoriam (+1945). 


1938 – Pred 85 rokmi apoštolský administrátor PAVOL JANTAUSCH zriadil v Trnave Rímskokatolícke biskupské československé reálne gymnázium. 

 


2. február 
1918
– Pred 105 rokmi sa v Clevelande narodil športovec, maratónec ŠTEFAN ALKUS, ktorý po návrate z USA pôsobil v Hlohovci, kde aj zomrel a kde na jeho počesť organizujú bežecký memoriál (+1986). 


1943 – Pred 80 rokmi sa v Gbeloch narodil elektrotechnik a jadrový energetik MARIÁN DUGOVIČ, v r. 2001 - 2008 generálny riaditeľ VÚJE v Trnave (+2008). 


2003 – Pred 20 rokmi v Trnave zomrela absolventka Obchodnej akadémie a banková úradníčka MAGDALÉNA ŠRUTEKOVÁ, autorka poviedok písaných v trnavskom dialekte.

 


3. február 
1928
– Pred 95 rokmi v obci Lubina pri Starej Turej sa narodil bibliograf, historik, farmaceut a odborný publicista VOJTECH STRELKA, absolvent trnavského gymnázia, ktorý pôsobil ako knihovník Spolku sv. Vojtecha v Trnave, kde aj zomrel (+2007). 

 


4. február 
1573
– Pred 450 rokmi sa v Trnave narodil pedagóg, diplomat, náboženský spisovateľ a prekladateľ JURAJ KÁLDI, rektor jezuitského kolégia v Trnave a prefekt útulku pre chudobných študentov, ktorý pripravil prvý úplný preklad Svätého písma do maďarského jazyka (+1634).  


1923 – Pred 100 rokmi sa v Liskovej pri Ružomberku narodil hudobník a učiteľ hry na akordeón JINDRICH RICHTER, ktorý pôsobil ako riaditeľ ZUŠ v Trnave, kde aj zomrel (+2005). 


1973 – Pred 50 rokmi v Smoleniciach umrel spoluobjaviteľ jaskyne Driny  IMRICH VAJSÁBEL.


2008 – Pred 15 rokmi v Prahe zomrel divadelný a filmový herec OTTO LACKOVIČ, rodák z Hlohovca.  

 


5. február 
1963
– Pred 60 rokmi v Gabčíkove zomrel hudobný skladateľ, jazykovedec, stredoškolský profesor a publicista ALBERT FERDINAND WALLO. 

 

PETER RADVÁNYI

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2023. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda 30 rokov
reklama