Trnavské rybníky
reklama

Trnava dostala pokutu za verejné obstarávanie pri pumptracku na Prednádraží

AKTUALITY - Trnava | 26.5.2023, 13.12, prispievatelia

Mesto bude musieť zaplatiť sankciu takmer 25-tisíc eur.

Trnava dostala pokutu za verejné obstarávanie pri pumptracku na Prednádraží

Dráha na Prednádraží je stále vo výstavbe. Foto: Pavol Machovič

Cukrovar
reklama

 

Mesto Trnava dostalo od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pokutu 24 990 eur za postup pri obstarávaní stavebných prác na bicyklovú dráhu pumptrack na Prednádraží.

 

Na nesúlad postupu so zákonom upozornil ešte v minulom roku mestský poslanec Rastislav Mráz.

 

Trnava začiatkom minulého roku vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa pumptrackovej dráhy na sídlisku Prednádražie v Trnave, ktorá mala byť najväčšou na Slovensku.

Munipolis Trnava
reklama

 

O zákazku s predpokladanou cenou 683-tisíc eur mali záujem dvaja uchádzači, obaja boli pre nesplnenie podmienok vylúčení.

 

Mesto Trnava tak verejné obstarávanie zrušilo, zákazku v priamom rokovacom konaní získala spoločnosť Agrostav Trnava, ktorá sa do riadneho verejného obstarávania ani neprihlásila.

 

Pri rokovacom konaní už Trnava na podmienkach z pôvodného obstarávania netrvala.

 

„Pokiaľ pri prvej transparentnej súťaži bola predpokladaná hodnota zákazky stanovená na 683-tisíc eur bez DPH, v priamom rokovacom konaní bola zvýšená na približne 850 tisíc eur bez DPH. Zazmluvnená cena so spoločnosťou Agrostav bola 999 630 eur s DPH. Ďalším problémom bola požiadavka na referencie v prípade pôvodnej súťaže, ktorá sa už pri priamom rokovaní s Agrostavom neuplatnila,“ vysvetlil na dnešnej tlačovej konferencii poslaneckých klubov Trnava pre každého a Trnava hlavné výhrady ÚVO Rastislav Mráz, ktorý sa profesionálne zaoberá verejným obstarávaním.

 

Mesto Trnava v liste ÚVO akceptovalo všetky zistenia, ako aj pokutu vo výške 24 990 eur. Ak by radnica so zisteniami nesúhlasila, výška pokuty by sa vyšplhala na takmer 50-tisíc eur, teda päť percent zo zazmluvnenej ceny.

 

Čiastku 25-tisíc eur na pokutu mestskí poslanci pri nedávnej aktualizácii zaradili do výdavkovej časti rozpočtu mesta. Agentúra SITA požiadala o vyjadrenie k pokute vedenie mesta.

 

Trnavský pumptrack má byť podľa projektovej dokumentácie jedným z najväčších na Slovensku. Jeho hlavná dráha bude merať takmer 250 metrov, flowtrack 200 metrov a detský okruh 87 metrov.

 

Povrch bicyklovej dráhy bude zhotovený z jemného asfaltobetónu. Na celý pumptrackový areál je vyčlenená plocha s rozlohou viac ako 6300 metrov štvorcových.

 

Celková spevnená plocha bicyklových dráh, vrátane štartovacieho pahorku, je viac 2680 metrov štvorcových. Najnovšie bol termín dokončenia tohto športového areálu posunutý na 30. júna tohto roku.

 

SITA

 

Stanovisko Mesta Trnava k rozhodnutiu ÚVO a udeleniu pokuty

Reakciu trnavskej radnice prinášame v plnom znení a bez úprav:

 

"Mesto Trnava vo veci obstarávania zhotoviteľa na výstavbu pumptrackovej dráhy postupovalo v zmysle zákona. Ponuky uchádzačov boli zo súťaže vyhlásenej mestom Trnava vylúčené zo zákonných dôvodov podľa zákona č. 343/2015 Z.z., nakoľko uchádzači nesplnili podmienky súťaže.

 

Úrad pre verejné obstarávanie zrušenie súťaže nespochybnil, a teda zrušenie súťaže bolo zákonné. Podmienky na vyhlásenie priameho rokovacieho konania podľa zákona o VO boli splnené.

 

Proces priameho rokovacieho konania je jednou zo zákonných foriem verejného obstarávania a mesto ho využíva aj pri iných súťažiach, ak sú na to dôvody. Nakoľko však ide o najprísnejšie posudzovaný postup, využívame ho v minimálnej miere.

 

Vznesené námietky ÚVO sa týkali procesných nedostatkov - nedostatočnej preskúmateľnosti postupu verejného obstarávateľa, napr. tým, že mesto oslovilo uchádzača na rokovanie telefonicky, nie písomne.

 

Zákon však neukladá spôsob oslovenia uchádzača, čo priznal aj samotný úrad. V danom prípade tak možno konštatovať, že pochybenie bolo ustálené nie na základe objektívneho a preukázaného pochybenia, ale na základe subjektívneho úsudku, resp. „názoru“  úradu.

 

Poučení z tohto prípadu budeme v budúcnosti klásť väčší dôraz na písomnú formu komunikácie s uchádzačom, hoci telefonický kontakt zákon nezakazuje.

 

ÚVO v kontrole tiež namietal, že mesto nedostatočne preskúmalo dodržanie podmienok účasti tak, ako boli nastavené aj v samotnej podlimitnej súťaži, ktorá nebola úspešná.

 

Konkrétne, že mesto preukázateľne neoverovalo podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti.

 

Mesto Trnava v procese verejného obstarávania posúdilo ako dostatočné, že splnilo túto podmienku predložením zoznamu referencií hlavných subdodávateľov, obsahom ktorého sú identifikačné údaje zhotoviteľa, názov predmetu zákazky a obchodné mená subdodávateľov.

 

Máme za to, že z uvedeného referenčného zoznamu bolo dostatočne preukázané splnenie podmienok účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti.

 

Mestský úrad v Trnave postup konzultoval aj s bývalým zamestnancom úradu, ktorý verejné obstarávanie pripravoval, a ktorý dnes zodpovedá za metodiku ÚVO.

 

Mesto, rovnako aj expert ÚVO vníma rozhodnutie ÚVO ako nesprávne. Vedenie mesta Trnava prijalo rozhodnutie neodvolať sa voči sankcii ÚVO za namietané skutočnosti a zaplatilo 50 % z celkovej výšky pokuty, čo je zákonný a štandardný postup.

 

Zároveň však Mesto Trnava plánuje podať podnet na preskúmanie rozhodnutia ÚVO, nakoľko ho vníma ako subjektívne.

 

Ak predseda Úradu pre verejné obstarávanie dospeje k záveru, že ÚVO v konaní o preskúmaní úkonov kontrolovaného subjektu bolo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, môže rozhodnutie, rovnako tak aj sankčný nárok zrušiť alebo zmeniť. V takom prípade by pokuta mohla byť mestu vrátená."

 

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy

reklama

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda
reklama
cale clinic
reklama