Trnavské rybníky
reklama

Všetko, čo potrebujete vedieť o prípojkách na dom

SERVIS - Dom a záhrada | 13.7.2023, 11.52, reklamný článok

Pri stavbe nového domu sa štandardne stretávame so 4 druhmi prípojok – kanalizačná, vodovodná, elektrická a plynová prípojka. Viete, čo všetko by ste o nich mali vedieť ešte predtým, ako sa pustíte do samotnej stavby domu?

Všetko, čo potrebujete vedieť o prípojkách na dom


Kanalizačná prípojka

Kanalizáciu si môžete predstaviť ako sústavu potrubí, ktoré slúžia na zachytávanie, odvádzanie a čistenie splaškov a ďalšej odpadovej vody.

 

Kanalizačná prípojka predstavuje časť potrubia, ktorá odvádza odpadovú vodu z pozemku. Ide o úsek od vyústenia kanalizačných rozvodov z objektu až po ich zaústenie do verejnej kanalizácie.


Na väčšine územia Slovenska je dnes už vybudovaná kanalizačná sieť, ale stále existujú menšie dediny, v ktorých kanalizačná sieť nie je dostupná.

 

Na takýchto miestach sa odvod odpadovej vody rieši prostredníctvom žumpy na vlastnom pozemku. Všade inde, kde už kanalizačná sieť je vybudovaná, ste povinný, splniť technické podmienky pripojenia sa na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu s vlastníkom verejnej kanalizácie o odvode odpadových vôd z vašej domácnosti.


Pre každú nehnuteľnosť sa štandardne buduje jedna kanalizačná prípojka. Na zriadenie prípojky sa najčastejšie používajú rúry, aké vyrába napríklad slovenská spoločnosť ASKONY.

 

Najmenšia povolená menovitá svetlosť kanalizačného potrubia kanalizačnej prípojky je DN 150 a najmenší dovolený sklon je pri DN 150 2 %.


Po správnom technickom vybudovaní kanalizácie môže byť váš dom na základe žiadosti pripojený na verejnú kanalizačnú sieť.
Vodovodná prípojka


Každý dom môže využívať vlastnú studňu alebo verejný vodovod. Pozor, nie je povolená ich kombinácia, napríklad využitie verejného vodovodu na pitnú vodu a studne na úžitkovú vodu je zakázané.


Na pripojenie sa k verejnému vodovodu slúži vodovodná prípojka. Ide o časť potrubia od verejného vodovodu až po vodomer, prípadne po hlavný domový uzáver.

 

Podobne, ako kanalizačnú prípojku, aj pri vodovodnej platí, že domácnosť by mala mať zriadenú len jednu prípojku.


Ideálna hĺbka vodovodnej prípojky je minimálne 1,2 m a maximálne 2 m pod zemským povrchom. Presne stanovené rozmery má aj vodomerná šachta, ktorá by sa mala nachádzať maximálne 10 m od hlavného rozvodu. Na tieto účely výborne slúžia betónové šachty.

 

 

Elektrická prípojka

Elektrická prípojka predstavuje miesto, odkiaľ sa odberateľ pripája do verejnej elektrickej siete. Jej začiatkom sú káble, ktoré vedú od elektrického stĺpa priamo na odberné miesto, konkrétne do rozvodnej skrinky.

 

Tá musí byť umiestnená na verejne prístupnom mieste. Najčastejšie je preto súčasťou oplotenia pozemku.


Ako prvé pred žiadosťou o zriadenie elektrickej prípojky budete potrebovať projekt elektroinštalácie, na základe ktorého môžete následne distribútora elektrickej energie požiadať o zriadenie prípojky.

 


Plynová prípojka

Plynové prípojky v minulosti predstavovali štandard, ktorý chcela mať väčšina domácnosti. Na plyne sa varilo a v mnohých domácnostiach sa ním aj vykurovalo.

 

No dnes sa postupne od plynových prípojok čoraz viac upúšťa. To ale neznamená, že ak ju budete chcieť, nemôžete si ju zriadiť aj v novom dome.


Plynovú prípojku zriaďuje distribútor zemného plynu na základe žiadosti o pripojenie do siete. Každá plynová prípojka musí byť na verejný plynovod napojená kolmo na os potrubia verejného plynovodu a tiež k obvodovej stene budovy, pri ktorej sa nachádza ukončenie prípojky.


Plynová prípojka končí hlavným uzáverom. Pozor. Jeho umiestnenie určuje vždy distribútor. Ten rovnako zabezpečí aj montáž plynového meradla.


Kým niektoré prípojky sú pre vás zo zákona povinné (kanalizácia), ďalšie sú najmä o komforte (elektrická energia) a niektoré čisto o dobrovoľnosti (vodovodná a plynová prípojka). To, na ktoré prípojky si svoj dom pripojíte, je teda takpovediac na vás.

 

Nezabudnite však na fakt, že každé zriadenie každej prípojky má svoj presný postup.

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy

reklama

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda balík výhod
reklama
cale clinic
reklama