Trnavské rybníky
reklama

Ak nebudete v deň volieb doma, môžete si vybaviť hlasovací preukaz

AKTUALITY - Voľby | 19.8.2023, 10.29, prispievatelia

Ak prídete osobne, v ohlasovni pobytu na mestskom úrade vám vydajú hlasovací preukaz na počkanie.

Ak nebudete v deň volieb doma, môžete si vybaviť hlasovací preukaz

Ilustračné foto: TS

Cukrovar Trnava
reklama

 

Voliči, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania parlementných volieb nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sú zapísaní (v mieste svojho trvalého pobytu), môžu od stredy 16. augusta požiadať mesto o vydanie hlasovacieho preukazu.

 

Po jeho predložení budú môcť voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na Slovensku.

 

V Trnave sa žiadosti prijímajú

- osobne na Mestskom úrade v Trnave na Trhovej 3 na ohlasovni pobytu: najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr 29. septembra 2023) v úradných hodinách,

Mini Trnava
reklama

- v listinnej forme –  žiadosť musí byť doručená najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t. j. najneskôr 8. septembra 2023),

- e-mailom na adresu hlasovaci.preukaz@trnava.sk buď ako sken vyplneného tlačiva alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy – žiadosť musí byť doručená najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t. j. najneskôr 8. septembra 2023).

 

Adresa na prijímanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

Mestský úrad v Trnave
ohlasovňa pobytu
Trhová ulica 3
917 71 Trnava

Úradné hodiny ohlasovne pobytu MsÚ:

Pondelok: 8.00 – 11.30, 12.30 – 16.30 h
Utorok: nestránkový deň
Streda: 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 h
Štvrtok: 8.00 – 11.30, 12.30 – 16.30 h
Piatok: 8.00 – 11.30, 12.30 – 14.00 h

 

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje o voličovi:

 - meno a priezvisko,

- rodné číslo,

- štátnu príslušnosť,

- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

- korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz.

 

Ak prídete osobne, v ohlasovni pobytu na mestskom úrade vám vydajú hlasovací preukaz na počkanie. Pri listinných a e-mailových žiadostiach mesto zašle žiadateľovi jeho hlasovací preukaz na adresu jeho trvalého pobytu, pokiaľ v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu.

 

Preukazy sa zasielajú najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti (doporučene – do vlastných rúk).

Za voliča môže jeho hlasovací preukaz vyzdvihnúť aj iná osoba, ktorú na tento účel splnomocní. V žiadosti treba uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

 

Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

V prípade, že volič svoj hlasovací preukaz stratí, alebo mu bude odcudzený, sa už nový preukaz nevydáva.

(TS)

 

 

 

 

 

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy

reklama

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda / TANEX
reklama