Trnavské rybníky
reklama

Patová situácia na Trnavskej univerzite, dočasne ju povedie doterajší rektor

AKTUALITY - Trnava | 6.9.2023, 10.28, prispievatelia

Vo voľbách jeho nástupcu nezvolili, Trnavská univerzita si tým však oslabuje pozíciu smerom navonok.

Patová situácia na Trnavskej univerzite, dočasne ju povedie doterajší rektor

René Bílik (vpravo). Foto: Trnavská univerzita

reklama

 

Akademický senát Trnavskej univerzity poveril vedením univerzity doterajšieho rektora Reného Bílika. Poverenie platí do vymenovania nového rektora, najviac však do 31. decembra tohto roku. Riadne funkčné obdobie rektora sa skončilo 21. augusta.

 

O funkciu rektora Trnavskej univerzity sa vo voľbách v marci tohto roku uchádzali dekan Filozofickej fakulty Erik Hrnčiarik a dekanka Právnickej fakulty Andrea Olšovská, ani jeden z nich nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov volebného zhromaždenia.

 

Koncom júna kandidovali v opakovaných voľbách opäť, volebné zhromaždenie však vtedy nebolo uznášaniaschopné. Chýbali predovšetkým zástupcovia Akademického senátu Trnavskej univerzity.

Trnava - Kamenáč
reklama

 

Rektor René Bílik po neúspešných voľbách v otvorenom liste kritizoval neúčasť členov volebného zhromaždenia na voľbách, podľa neho nešlo o náhodu.

 

Upozornil, že poverenie výkonom funkcie rektora radikálne oslabuje pozíciu Trnavskej univerzity smerom navonok.

 

Pripomenul, že poverený rektor nemôže napríklad hlasovať v Slovenskej rektorskej konferencii, Trnavská univerzita tam tak stráca hlas.

 

Rektor je štatutárnym orgánom vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Za svoju činnosť sa zodpovedá akademickému senátu.

 

Rektora na návrh akademického senátu vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky. Trnavská univerzita mala od obnovenia svojej činnosti v roku 1992 doteraz šiestich rektorov.

 

Prvým bol Anton Hajduk, ďalšími boli Ladislav Šoltés, Peter Blaho, Martin Mišút, Marek Šmid a od roku 2019 stál na čele univerzity René Bílik.

 

SITA

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2023. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda plug in hybrid
reklama
Cisárky Sereď
reklama