Trnavské rybníky
reklama

Nebudete cez voľby doma? Môžete požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

AKTUALITY - Voľby | 7.9.2023, 10.03, prispievatelia

Hlasovací preukaz oprávňuje v deň volieb na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek z 5 996 volebných okrskov.

Nebudete cez voľby doma? Môžete požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

Ilustračné foto: trnavskyhlas.sk

reklama

 

Požiadať písomne o vydanie hlasovacieho preukazu pre septembrové voľby do Národnej rady SR je možné najneskôr do piatku 8. septembra.

 

Pripomína to na svojej internetovej stránke ministerstvo vnútra. O preukaz možno požiadať listinne alebo elektronicky e-mailom tak, aby žiadosť bola doručená obci najneskôr 8. septembra.

 

„Obec je povinná odoslať preukaz najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti, teda najneskôr do 13. septembra, a to doporučenou zásielkou 'Do vlastných rúk',“ uviedlo ministerstvo.

Munipolis
reklama

 

Zároveň zdôrazňuje, že osobne je o preukaz možné žiadať až do piatku 29. septembra. Na základe hlasovacieho preukazu môže volič hlasovať v sobotu 30. septembra v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku.

 

„O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je zapísaný,“ uviedol rezort s tým, že požiadať o preukaz je potrebné obec, kde má volič trvalý pobyt, a tá voliča vyčiarkne zo zoznamu voličov.

 

Hlasovací preukaz oprávňuje v deň volieb na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek z 5 996 volebných okrskov.

 

Osobne možno podľa ministerstva požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v piatok 29. septembra v úradných hodinách obce.

 

„Požiadať o vydanie preukazu do uvedeného termínu možno aj prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne,“ zdôraznil rezort.

 

Žiadosť o preukaz musí podľa rezortu obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

 

„Ak volič uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, v žiadosti je potrebné uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu,“ informoval rezort.

 

Obce podľa ministerstva vnútra na účely žiadostí o preukazy zverejňujú na svojom webovom sídle elektronickú adresu na ich doručovanie.

 

Ak nemajú webové sídlo, zverejnia e-mailovú adresu na úradnej tabuli. Rezort v tejto súvislosti upozorňuje, že hlasovací preukaz sa vydáva iba raz, volič by s ním preto mal nakladať opatrne.

 

„Pri strate alebo odcudzení obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá,“ zdôraznilo ministerstvo.

 

Obec podľa rezortu nevydá hlasovací preukaz voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou. „Výnimkou je situácia, ak volič zruší registráciu o voľbu poštou v prípade, že zásielka s materiálmi na hlasovanie bola Ministerstvu vnútra SR vrátená z cudziny späť ako nedoručiteľná,“ uviedlo ministerstvo.

 

Doplnilo, že v deň volieb je volič povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a predložiť volebnej komisii hlasovací preukaz.

 

„Ten mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov,“ uzavrel rezort vnútra.

 

SITA

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda
reklama