Trnavské rybníky
reklama

Životné jubileum oslávi publicistka Janka Pekarovičová a ďalšie osobnosti regiónu

RELAX - Retro | 2.10.2023, 09.46, prispievatelia

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň od 2. do 8. októbra 2023.

Životné jubileum oslávi publicistka Janka Pekarovičová a ďalšie osobnosti regiónu

Janka Pekarovičová. Foto: Ján Král

reklama


2. október
1963
– Pred 60 rokmi v Kvetoslavove zomrel majiteľ prvej požičovne filmov na Slovensku a vydavateľ filmových časopisov JOZEF ČEŘOVSKÝ. 


1998 – Pred 25 rokmi v Bratislave zomrel lekár FRANTIŠEK VAVERČÁK, dlhoročný prednosta gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia trnavskej nemocnice, ktorému roku 2018 udelili čestné občianstvo Trnavy in memoriam. 

 


3. október
1983
– Pred 40 rokmi v Kežmarku zomrel spisovateľ, publicista a novinár JOZEF ZAVARSKÝ, rodák zo Šúroviec a absolvent gymnázia v Trnave. 

reklama


2013 – Pred 10 rokmi pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na naše územie odhalili na budove Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave pamätnú tabuľu s citátom z Proglasu. 


2018 – Pred 5 rokmi v Trnave zomrel bývalý redaktor Trnavského hlasu a publicista ROBERT VAVRO. 

 


4. október
1948
– Pred 75 rokmi sa vo Veľkých Kostoľanoch narodila hádzanárka - reprezentantka AGNESA MICHALČÍKOVÁ, hráčka Odevy Hlohovec, s ktorou získala tri majstrovské tituly Československa. 


1953 – Pred 70 rokmi sa v Ostrave narodila výtvarníčka a pedagogička SLAVOMÍRA VALACHOVÁ, nositeľka Ceny TTSK, ktorá dlhé roky učila na ZUŠ v Hlohovci, kde aj zomrela (+2022). 


2018 – Pred 5 rokmi v Bratislave zomrel grafický dizajnér, textilný výtvarník. maliar a ilustrátor OTAKAR  BACHORÍK, rodák z Chtelnice. 

 


5. október
1863
– Pred 160 rokmi v Skalici vyšlo prvé číslo hospodárskeho časopisu Obzor - noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život, ktoré vydával Daniel Lichard. 


1923 – Pred 100 rokmi sa v Bohdanovciach narodil bibliograf a knihovník ŠTEFAN VALENTOVIČ, šéfredaktor vydavateľstva Matice slovenskej v Martine a vedúci oddelenia historických knižníc na Slovensku. 


1928 – Pred 95 rokmi sa v Ducovom narodil metalurg, odborník na technológiu zvárania, vynálezca a pedagóg ALOJZ GAŠPAR, ktorý externe prednášal na MTF STU v Trnave, kde mu roku 2011 udelili Cenu TTSK in memoriam (+2011). 


1943 – Pred 80 rokmi sa v Trnave narodila geologička, vysokoškolská profesorka a odborná publicistka ANNA VOZÁROVÁ. 


1943 – Pred 80 rokmi sa v Levoči narodila spisovateľka, prekladateľka a publicistka ETELA FARKAŠOVÁ, ktorá študovala na Pedagogickom inštitúte v Trnave, kde následne krátko učila na Poľnohospodárskom učilišti.  

 


6. október 
1848
– Pred 175 rokmi si dal básnik JÁN HOLLÝ napísať testament. 

 


7. október 
1893
– Pred 130 rokmi sa v Palárikove narodil FRIDRICH KUCHÁR, zakladajúci člen a dlhoročný predseda spevokolu Bradlan v Trnave , kde aj zomrel (+1974). 


1923 – Pred 100 rokmi sa v Cíferi narodil folklorista, kultúrny pracovník, publicista, ochotnícky divadelný herec a režisér LADISLAV BERNADIČ, absolvent trnavského gymnázia, spoluzakladateľ a redaktor nezávislého mesačníka Cíferpress a Čestný občan obce Cífer in memoriam (+2005).  


1948 – Pred 75 rokmi sa v Trnave narodila novinárka a publicistka JANKA PEKAROVIČOVÁ. 


2003 – Pred 20 rokmi v Leopoldove zomrel literárny historik, básnik, pedagóg a odborný publicista OTO KOLLÁRIK, ktorý pôsobil ako stredoškolský profesor v Piešťanoch a v Seredi a v rokoch 1960-87 prednášal na PdFUK v Trnave. Čestný občan mesta Leopoldov in memoriam.  

 


8. október
1838
– Pred 185 rokmi v Trnave umrel hudobný skladateľ a organista VÁCLAV MALINSKÝ, františkánsky fráter, autor sakrálnych skladieb a zborníka pochodov a nemeckých piesní. 

 

PETER RADVÁNYI

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda na splátky
reklama
Kúpele Smrdáky
reklama