Trnavské rybníky
reklama

Trnava opráši takmer zabudnuté nariadenie o miestnom referende

AKTUALITY - Trnava | 13.11.2023, 11.35, prispievatelia

Mestské zastupiteľstvo v Trnave bude o návrhu rokovať pravdepodobne na mimoriadnom zasadnutí. V decembri by poslanci na riadnom zasadnutí mali rozhodnúť už o vyhlásení miestneho referenda.

Trnava opráši takmer zabudnuté nariadenie o miestnom referende

Témou referenda v Trnave má byť parkovanie. FOTO: trnavskyhlas.sk

reklama

 

Mesto Trnava ešte pred konaním referenda „o zrušení a odmietnutí súčasnej parkovacej politiky mesta Trnava“ chystá zmenu všeobecne záväzného nariadenia o organizácii miestneho referenda.

 

Podľa dôvodovej správy k zverejnenému návrhu je cieľom jeho zosúladenie s platnou legislatívou. Trnava má platné nariadenie o organizácii ľudového hlasovania už od roku 2010, odvtedy nebolo aktualizované.

 

Mestské zastupiteľstvo v Trnave bude o návrhu rokovať pravdepodobne na mimoriadnom zasadnutí. V decembri by poslanci na riadnom zasadnutí mali rozhodnúť už o vyhlásení miestneho referenda.

Trnava - Kamenáč
reklama

 

Podľa zverejneného návrhu bude v prípade konania miestneho referenda v Trnave vytvorených minimálne 25 okrskov tak, aby jeden okrsok zahŕňal spravidla 2 000 voličov.

 

Referendum sa má konať „spravidla v sobotu“ od 7:00 do 20:00, čo je o dve hodiny kratší čas, ako je v terajšom nariadení.

 

Podľa návrhu nariadenia dostane každá domácnosť najneskôr 15 dní pred konaním referenda oznámenie, v ktorom bude uvedený čas jeho konania, okrsok a miestnosť pre referendum, ako aj stručná informácia o spôsobe úpravy hlasovacieho lístka.

 

Na vyhlásenie výsledkov referenda zvolá primátor mesta mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa musí konať do troch dní od doručenia zápisnice o výsledku hlasovania na mestský úrad.

 

Ak by primátor zasadnutie nezvolal, uskutočnilo by sa tretí deň po skončení referenda v zasadacej miestnosti na radnici so začiatkom o 13:00.

 

Petíciu za vyhlásenie miestneho referenda o zrušení terajšej parkovacej politiky v Trnave podpísalo viac ako 19-tisíc obyvateľov mesta. O konkrétnom termíne konania miestneho referenda rozhodnú poslanci.

 

Zo zákona však vyplýva, že referendum sa musí konať do 90 od odovzdania petície za jeho konanie, petičný výbor odovzdal petičné hárky mestskému úradu 18. októbra.

 

Trnavčania by v prípade konania miestneho referenda odpovedali na päť otázok. Prvá sa týka zrušenia VZN, ktoré rieši parkovanie v meste. Druhá otázka hovorí o podmienke vybudovať záchytné parkoviská s kapacitou 1 380 bezplatných parkovacích miest, tretia o pravidelnej kyvadlovej autobusovej doprave zo záchytných parkovísk do centra mesta, štvrtá a piata otázka sa týka konkrétnych podmienok pre zavedenie rezidentského parkovania v meste.

SITA

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2023. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda 3
reklama