Trnavské rybníky
reklama

Už o pár dní začnú platiť nové cestovné poriadky vo verejnej doprave

AKTUALITY - Trnava | 5.12.2023, 19.51, prispievatelia

Zmeny sa týkajú aj mestskej autobusovej dopravy v Trnave.

Už o pár dní začnú platiť nové cestovné poriadky vo verejnej doprave

Ilustračné foto: Ján Král

reklama

 

Nové cestovné poriadky verejnej osobnej dopravy pre obdobie 2023/2024 začnú na Slovensku platiť 10. decembra.

 

Hlavným cieľom zmien cestovných poriadkov prímestskej a mestskej autobusovej dopravy je udržať nadväznosť autobusových spojov, skrátiť čas cestovania a reagovať na požiadavky cestujúcich i objednávateľov.

 

V Trnavskom kraji zostanú aj po 10. decembri všetky linky regionálnej autobusovej dopravy prevádzkované spoločnosťou Arriva zachované.

Munipolis
reklama

 

Zmeny sa podľa spoločnosti týkajú najmä posunutia času odchodu pri vybraných spojoch s cieľom zlepšiť nadväznosť autobusovej a železničnej dopravy.

 

Pre optimalizáciu prevádzky boli zrušené niektoré vybrané spoje. Cestujúci nájdu informácie o príchodoch a odchodoch svojich autobusov aj na webovej stránke spoločnosti Arriva.

 

„Nový vlakový grafikon prináša významné zmeny, ale v spolupráci s našimi objednávateľmi sme sa snažili udržať a zlepšiť nadväznosť spojov, čo je z pohľadu cestujúcich najdôležitejšie. Všetky nové autobusy Arriva sú vybavené GPS systémom, takže pri príprave zmien sme mohli využiť presné údaje z každodennej prevádzky a na ich základe optimalizovať jazdné časy jednotlivých spojov,“ povedal Peter Stach, hovorca spoločností Arriva na Slovensku.

 

SITA

 

Zmeny v trnavskej mestkej autobusovej doprave

Prestupy

Zmena prestupov medzi linkou 2 a 14 zo smeru Kamenný mlyn – Družba. Po novom linka číslo 2 zo smeru Kamenný mlyn na smer Linčianska, bude obchádzať zastávku Zelený kríčok a bude zastavovať na novo vzniknutej zastávke Hospodárska, Zelený kríčok. Prestup bude následne zabezpečený medzi linkou číslo 2 a 3 alebo 4 na zastávke Železničná stanica. Zo smeru Družba – Kamenný mlyn bude prestup možný na zastávke Šrobárova/Zelený kríček, kde sa vo vybratých časových polohách zvýšil prestupný čas z 3 na 5 minút.

 

 

Zastávky
- Vznik novej zastávky MAD Trnava,  „Hospodárska, Zelený kríček“ pri čerpacej pumpe OMV na Hospodárskej ulici,

 

- Premenovanie zastávky Starohájska na zastávku „Starohájska, Poliklinika“.

 


Linka č. 1
Zmena časových polôh danej linky. Po novom je linka prispôsobená odchodom vlakov zo Železničnej stanice v smere od Kopánky a zároveň sú odchody autobusových spojov na smer Kopánka prispôsobené príchodom vlakov na Železničnú stanicu. Vybrané spoje linky číslo 1 budú v pracovné dni zachádzať až na zastávku Strojárenská, SACHS ako návoz ľudí na rannú, poobednú a nočnú smenu a taktiež zvoz naspäť z týchto smien. Celkom sa to týka 4 párov spojov. Linka taktiež lepšie pokrýva vyučovanie na Obchodnej Akadémii.

 

 

Linka č. 2
Zmena časových polôh danej linky. Po novom linka číslo 2 zo smeru Kamenný mlyn na smer Linčianska, bude obchádzať zastávku Zelený kríčok a bude zastavovať na novo vzniknutej zastávke Hospodárska, Zelený kríčok. V opačnom smere linka zastavuje na zastávke Zelený kríčok tak, ako doteraz.

 

Spoje 25 a 45 linky číslo 2, ktoré končia na zastávke Kamenný mlyn v súčasnosti o 14.18 h a 20.36 h budú po novom zachádzať až na zastávku Kočišské. Nový príchod na zastávku Kamenný mlyn bude o 14.10 h a 20.40 h a na Kočišské o 14.14 h a 20.44 h.

 

 

Linka č. 3
Zmena časových polôh danej linky. Po novom je linka prispôsobená odchodom vlakov zo Železničnej stanice v smere od Družby a zároveň sú odchody autobusových spojov na smer Družba prispôsobené príchodom vlakov na Železničnú stanicu. Pridaný ranný víkendový spoj s odchodom zo zastávky, Špačinská, Nám. SUT o 4.37 h s príchodom na Železničnú stanicu o 4.53 h k ranným vlakom.

 

 

Linka č. 4
Zmena časových polôh danej linky. Po novom je linka prispôsobená odchodom vlakov zo Železničnej stanice v smere od Linčianskej a zároveň sú odchody autobusových spojov na smer Linčianska prispôsobené príchodom vlakov na Železničnú stanicu.  

 

Posilnenie raných spojov linky číslo 4 na zastávku Strojárenská, BOGE na ranné smeny. Po novom budú zachádzať na zastávku Strojárenská, BOGE dva spoje linky číslo 4 s príchodom na zastávku Strojárenská, BOGE o 5.25 h a 5.36 h pre ľudí na rannú smenu.

 

Predĺženie spoju číslo 16 linky číslo 4 až na zastávku Strojárenská, BOGE s príchodom o 7.56 h. Posilnenie poobedných spojov linky číslo 4 na zastávku Strojárenská, BOGE na poobednú smenu. Po novom budú zachádzať na zastávku Strojárenská, BOGE dva spoje linky číslo 4 s príchodom na zastávku Strojárenská, BOGE o 13.26 h a 13.36 h.

 

Posilnenie popoludňajších spojov linky číslo 4 na zastávku Kopánka, Nám. SUT. Po novom budú zo zastávky Strojárenská, BOGE odchádzať spoje o 14.15 h a 14.35 h pre ľudí z rannej smeny.

 

Po novom budú zo zastávky Strojárenská, BOGE odchádzať aj spoje 43, 55, 59 smer Kopánka, Nám. SUT o 13.35 h, 16.05 h a 17.05 h.

 

Pridaný spoj číslo 75 zo zastávky Linčianska o 23.00 h s príchodom na zastávku Špačinská, Nám. SUT o 23.21 h. Spoj nadväzuje na vlakové spojenie R615 z Bratislavy hl. st.

 

 

Linka č. 5

Zmena časových polôh danej linky. Po novom je linka prispôsobená odchodom ranných vlakov zo Železničnej stanice v smere od Prednádražia.

 

 

Linka č. 6
Bez zmeny.

 

 

Linka č. 12
Zmena časových polôh danej linky. Po novom je väčšina spojov linky prispôsobená odchodom vlakov zo Železničnej stanice v smere od Kopánky a zároveň je väčšina odchodov autobusových spojov na smer Kopánka prispôsobené príchodom vlakov na Železničnú stanicu. Linka taktiež lepšie pokrýva vyučovanie na Obchodnej Akadémii.

 

 

Linka č. 13

Linka číslo 13 bola obnovená v časoch doobedňajšieho sedla, čiže cca od 9.00 h do 13.00 h. Konkrétne sa jedná o 5 párov spojov zo zastávky Kamenný mlyn na zastávku Tesco. Linka bude chodiť v hodinovom takte. Pri smere od Tesca na Kamenný mlyn bude mať linka nové trasovanie cez zastávky V. Clementisa a Spartakovská.

 

 

Linka č. 14
Zmena časových polôh danej linky. Pridaný ranný spoj zo zastávky Modranka o 4.08 h s príchodom na Železničnú stanicu o 4.23 h k ranným vlakom. Ranné spoje zo zastávky Modranka boli posunuté o 5 minút, vďaka čomu budú nové príchody na zastávku Dohnányho o 4.51 h, 5.51 h, 6.20 h, 6.5 h, 7.20 h, 7.51 h, čím budú lepšie reflektovať odchody vlakov zo Železničnej stanice.

 

Po novom budú zo zastávky Viktoríniho námestie do Modranky odchádzať aj spoje o 11.44 h a 12.39 h. Pridaný spoj zo Železničnej stanice smer Modranka s odchodom o 23.03 h v nadväznosti na vlakové spojenie R615 z Bratislavy hl. st.

 

 

Linka č. 16
Po novom bude spoj číslo 2 linky číslo 16 začínať na zastávke Vozovka o 4.17 h. Predĺžený jazdný čas spoju číslo 9 linky číslo 16 s odchodom zo zastávky Nemečanka o 7.03 h o 10 minút medzi zastávkami Hospodárska – Železničná stanica z dôvodu vykrývania meškania v rannej špičke.

 

Pridaný nový spoj zo zastávky Vozovka s odchodom o 14.37 h a príchodom na Železničnú stanicu o 14.48 h predovšetkým pre potreby Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku a zamestnancov ŽOS Trnava.

 

 

Linka č. 21
Zmena časových polôh danej linky. Spoj teraz lepšie nadväzuje na koniec vyučovania na Strednej odbornej škole elektrotechnickej a Obchodnej akadémie.

 

 

Linka č. 22
Bez zmeny.

 

 

Linka č. 23
Bez zmeny.

 

zdroj: Mesto Trnava

 

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda balík výhod
reklama