Trnavské rybníky
reklama

Gróf Erdődi zomrel pred 200 rokmi, od smrti Titusa Zemana uplynulo 55 rokov

RELAX - Retro | 8.1.2024, 07.00, prispievatelia

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň od 8. do 14. januára 2024.

Gróf Erdődi zomrel pred 200 rokmi, od smrti Titusa Zemana uplynulo 55 rokov

Titusa Zemana pripomína pamätná tabuľa na budove starého gymnázia na Hollého ulici v Trnave. Foto: Katarína Boháčková
 

reklama

 

8. január 
1814
– Pred 210 rokmi v Bratislave zomrel bývalý profesor Trnavskej univerzity, dekan jej právnickej fakulty a jej prvý svetský rektor JURAJ ŽIGMUND LAKIČ, autor jedinej aprobovanej učebnice právnej filozofie v Uhorsku.


1969 – Pred 55 rokmi v Bratislave na následky dlhoročného väznenia a mučenia po inscenovanom politickom procese zomrel pedagóg, kňaz a člen saleziánskeho rádu TITUS ZEMAN, ktorý pôsobil ako profesor chémie na gymnáziu v Trnave. Až v roku 1991 bol súdne rehabilitovaný in memoriam a roku 2017 ho pápež František blahorečil ako mučeníka. Jeho pamiatku pripomína pamätná tabuľa na budove gymnázia v Trnave, kde učil. Pomenovaná je po ňom aj trnavská ulica.

 


9. január 
1989
– Pred 35 rokmi v Košiciach zomrel poľovnícky funkcionár a publicista ALEXANDER NICOLINI, trnavský rodák, autor prvej slovenskej pôvodnej poľovníckej beletrie. 

reklama


1989 –Pred 35 rokmi v Montreale v Kanade zomrel rodák z Bohdanoviec FRANTIŠEK  KVETAN, učiteľ, organista, publicista, generálny tajomník Kanadskej slovenskej ligy a redaktor týždenníka Kanadský Slovák. 


2014 – Pred 10 rokmi v Bratislave zomrel divadelný historik, prvý riaditeľ Ústavu divadla a filmu SAV a publicista LADISLAV ČAVOJSKÝ, rodák z Trnavy a autor knižnej monografie Divadlo v Trnave.

 


10. január 
1984
– Pred 40 rokmi v Piešťanoch zomrel hudobník a pedagóg ŠTEFAN BARTOVIČ, organizátor hudobného života v Piešťanoch, člen kúpeľného orchestra a v rokoch 1938-51 riaditeľ ĽŠU. 

 


11. január 
1869
– Pred 155 rokmi členovia Slovenského ochotníckeho divadelného krúžku v Trnave zahrali za účasti početného obecenstva a mnohých známych národovcov Kotzebuovu drámu Gróf Beňovský. Bolo to prvé slovenské divadelné predstavenie v trnavskom divadle. 

 


12. január 
1824
– Pred 200 rokmi zomrel majiteľ piešťanských kúpeľov, krajinský hodnostár a gróf JOZEF ERDÖDI, ktorý dal v Piešťanoch znovu vystavať povodňou zničené budovy a položil základ kúpeľnému parku a v Hlohovci dal vybudovať Empírové divadlo, ktoré je najstaršou zachovanou divadelnou budovou na Slovensku.


2014 – Pred 10 rokmi v Trnave zomrel učiteľ telesnej výchovy, hádzanársky tréner a športový funkcionár JÁN RUMAN, predseda Zsl. zväzu hádzanej. 

 


13. január 
1679
– Pred 345 rokmi v Trnave zomrel profesor Trnavskej univerzity a dekan jej filozofickej fakulty ŽIGMUND MADOČÁNI. 


1929 – Pred 95 rokmi sa v Leopoldove narodila entomologička a univerzitná profesorka OĽGA ŠTEFANOVIČOVÁ, autorka odborných prác.  

 


14. január 
1709
– Pred 315 rokmi v dnešnom Maďarsku zomrel historik, pedagóg  a cirkevný hodnostár MARTIN ČELEŠ, rodák z Ružindola, profesor Trnavskej univerzity a dekan jej filozofickej fakulty.


1844 – Pred 180 rokmi v Dolnom Lopašove sa narodil historik, archeológ a ostrihomský kanonik PAVOL JEDLIČKA, rektor seminára a zakladateľ prvého mestského múzea v Trnave (+1917). 


1889 – Pred 135 rokmi sa v Kovačici v Srbsku narodil MILO RAPOŠ, od 1919 mestský inžinier v Trnave a tvorca regulačného plánu mesta, ktorý sa zaslúžil aj o reštaurovanie mestského divadla (+1937). 


1969 – Pred 55 rokmi v Piešťanoch umrel hudobný skladateľ, zbormajster a učiteľ ŠTEFAN ANTON PYŠNÝ, ktorý pôsobil aj ako správca školy a organista vo Vrbovom. 


PETER RADVÁNYI

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda balík výhod
reklama