Trnavské rybníky
reklama

Viera Peterková alebo Vladimír Rábik? Trnavská univerzita si volí rektora

AKTUALITY - Trnava | 11.2.2024, 20.41, prispievatelia

Univerzita je bez riadne zvoleného rektora od 21. augusta minulého roku.

Viera Peterková alebo Vladimír Rábik? Trnavská univerzita si volí rektora

Trnavská univerzita v Trnave. Foto: Truni

reklama

 

O funkciu rektora Trnavskej univerzity (TU) na obdobie rokov 2024 – 2028 sa v opakovaných voľbách budú o hlasy členov volebného zhromaždenia v stredu 14. februára uchádzať Viera Peterková z Pedagogickej fakulty a Vladimír Rábik z Filozofickej fakulty.

 

Informovala o tom predsedníčka volebnej komisie Katarína Karabová. O budúcom rektorovi bude rozhodovať volebné zhromaždenie, ktoré je zložené zo všetkých členov Akademického senátu a všetkých členov Správnej rady TU.

 

Počas schôdze volebného zhromaždenia budú obaja kandidáti vypočutí, zároveň predstavia svoj návrh stratégie rozvoja univerzity.

Munipolis
reklama

 

Po jednotlivých vystúpeniach bude nasledovať spoločná diskusia kandidáta a kandidátky na funkciu rektora/rektorky univerzity.

 

Trnavská univerzita je bez riadne zvoleného rektora od 21. augusta minulého roku, keď sa skončilo funkčné obdobie Reného Bílika.

 

Akademický senát ho poveril vedením Trnavskej univerzity do zvolenia nového rektora, najviac však do 31. decembra 2023. Od 1. januára tohto roku univerzitu dočasne vedie Miloš Lichner, dovtedajší prorektor pre vonkajšie vzťahy.

 

O funkciu rektora Trnavskej univerzity sa vo voľbách v marci minulého roku uchádzali dekan Filozofickej fakulty Erik Hrnčiarik a dekanka Právnickej fakulty Andrea Olšovská, ani jeden z nich nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov volebného zhromaždenia.

 

Koncom júna kandidovali v opakovaných voľbách opäť, volebné zhromaždenie však vtedy nebolo uznášaniaschopné.

 

Rektor je štatutárnym orgánom vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Za svoju činnosť sa zodpovedá akademickému senátu. Rektora na návrh akademického senátu vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky.

 

SITA

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda
reklama