Trnavské rybníky
reklama

Čo všetko musí spĺňať právne správny súdny preklad

AKTUALITY - Firmy | 12.2.2024, 17.53, reklamný článok

Rýchlosť dnešnej doby a neobmedzené možnosti, napríklad pri cestovaní, otvárajú priestor na nové známosti či možnosti na život všeobecne. Bez ohľadu na to, v akom smere prebehne interakcia medzi ľuďmi, takmer vždy bude istou prekážkou jazyk. Nehovoriac o úradných záležitostiach. Problém nastáva v situáciách, ktoré musia dosvedčiť alebo potvrdiť príslušné orgány, napríklad súdy. 

Čo všetko musí spĺňať právne správny súdny preklad

Ilustračné foto: New Africa / Adobestock.com


Čo je súdny preklad a kedy ho použiť?

Súdny, úradný, overený či preklad s okrúhlou pečiatkou. Rozdiel v nich hľadať netreba - ide o synonymá. Výsledkom je fyzický zväzok preloženého textu, dokumentu v pôvodnom jazyku a vyhlásenia, že text oboch listín je totožný.


Prekladateľ sa na záver podpíše a pridá aj odtlačok svojej pečiatky. Týmto potvrdzuje, že jeho činnosť je legálna, že bol poverený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Tento zväzok sa zviaže trikolórou. 


Súdny preklad je dôležitou spojnicou medzi rôznymi jazykmi a kultúrami, preto prekladateľ musí disponovať odbornou terminológiou, nielen základnými právnickými pojmami.

 

Neprípustná je zámena objektívnych pojmov za subjektívne, používanie slangových výrazov a nesmie dôjsť ani k významovým odchýlkam. 

 


Nielen problematika bývania a práce v zahraničí

Vo všeobecnosti, úradný preklad je potrebný tam, kde ho vyžadujú úrady, a to na oficiálne zdokladovanie skutočností. Medzi najbežnejšie listiny, ktoré si vyžadujú preklad, patria: rodný list, sobášny list, diplom, vysvedčenie, splnomocnenie a mnohé ďalšie. 


Časté sú aj prípady, ak nastupujete do zamestnania v zahraničí alebo tam idete študovať, prípadne ak si vybavujete prechodný pobyt či víza.

 

Súdnym prekladom sa dosvedčujú aj skutočnosti v súdnom spore (napr. určenie výživného, rozvod), v správnom konaní (priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, atď.), ale aj v prípade uplatnenia práva na zahraničných občanov.  

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy

reklama

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda
reklama
cale clinic
reklama