Trnavské rybníky
reklama

Trnava upokojí dopravu na Kopánke, viceprimátor Krajčo: Na Slnečnej majú peklo

AKTUALITY - Trnava | 6.3.2024, 06.30, Ján Král

Mesto Trnava chystá postupné upokojovanie dopravy v obytných zónach. Počas tohto roka má prísť k dopravným zmenám aj na Kopánke a Peknom poli. Viceprimátora Marcela Krajča, ktorý za vedenie radnice intenzívne rieši dopravnú oblasť, sme sa pýtali na viaceré plánované zmeny, ktoré vychádzajú z navrhnutného dopravného plánu.

Trnava upokojí dopravu na Kopánke, viceprimátor Krajčo: Na Slnečnej majú peklo

Na Slnečnej ulici sa mesto pokúsi upokojiť dopravu. Foto: Ján Král

Cukrovar Trnava
reklama

 

Na Špačinskej ulici pri Námestí slov. Učeného tovarišstva majú vzniknúť dve kruhové križovatky. V akom stave je tento zámer?

- Stále je to v štádiu projektovej prípravy, očakávame, že tento rok by sme mohli dostať stavebné povolenie. Následne by to v ďalšom roku mohla byť jedna z hlavných investícií mesta.

 

Budeme sa snažiť hľadať externé zdroje, pri týchto typoch stavieb však býva nutné väčšinou financovanie z mestského rozpočtu. Presnú sumu momentálne nedokážem povedať. Súčasťou tohto jedného projektu je tiež rekonštrukcia jestvujúcej kruhovej križovatky pri obchodnej akadémii.
 

Víno Tirnavia
reklama

 

 

Ako sa bude meniť Špačinská cesta? Pribudnú tam aj koridory pre cyklistov?

- Cyklochodník na Špačinskej ceste je samostatná investičná akcia, nakoľko tam je šanca, že by bola preplatená napr. zo zdrojov Európskej únie. Snažíme sa projekty rozdeľovať, aby neboli navzájom podmienené.

 

Samozrejme, projektanti musia projekty v jednej lokalite navzájom koordinovať ako to uvidíme čoskoro na Bottovej a Moyzesovej, kde je plánovanie kruhovej križovatky tiež v súlade s novým cyklochodníkom.

 

Špačinská ulica už v prvej časti dostala nový povrch, kde tiež prebehli výmeny vodovodu a plynových potrubí a následne sme opravili cestu.

 

Dopravných projektantov je na Slovensku málo a boríme sa s problémom vysúťažiť dopravné stavby malého charakteru, lebo pre projektantov menšie zákazky nie sú veľmi zaujímavé.

 

Preto napr. teraz projektujeme tri kruhové križovatky naraz. V tejto súvislosti tiež pripravujeme súťaž, keď jeden projektant bude pripravovať projekt na šesť cyklotrás.

 

Frekventovaná križovatka Špačinskej a Saleziánskej sa zmení v budúcnosti na kruhovú križovatku. Ďalšiu vybudujú o desiatky metrov ďalej.

 

 

Na mape dopravných zmien na Kopánke je nakreslený aj kruhový objazd na Viktoríniho námestí, tiež jednosmerka na Ulici Parašutistov pri základnej škole. Aký je cieľ týchto zmien?

- Pôjde o menší kruháč ako je na Vajanského ulici, dôvodom je zjednosmernenie priľahlých ulíc.

 

Autori tohto projektu dostali zadanie od mesta, aby maximalizovali počet parkovacích miest. Mohli by sme vychádzať z toho, že rodinné domy majú dostatok parkovacích miest, napriek tomu ľudia z nejakých dôvodov parkujú aj na ulici.

 

Ak by sme nemali požiadavku na maximalizáciu parkovacích miest, ulice by boli bez nich a zostali by obojsmerné. Jeden z dôvodov zjednosmernenia teda je, aby sme na ulici mohli vyznačiť parkovací pás.

 

Druhý dôvod je, že niektoré ulice slúžia ako tranzitné a nemuseli by. Zabránením tranzitu vytlačíme dopravu a dosiahneme vyššiu bezpečnosť pri základnej škole.

 

 

Na Slnečnej a Ustianskej majú podľa mapy dopravných zmien pribudnúť spomaľovacie prahy?  Ide o vankúše, ktoré mesto inštalovalo napr. na Športovej ulici alebo na Špíglsáli?
- Nedávno prebehlo verejné obastrávanie na nového dodávateľa spomaľovacích vankúšov. Nové vankúše majú lepšie sklony a sú tichšie, takže ak pribudnú v meste nové spomalovače pôjde už o tento nový typ, alebo na vybraných miestach budú aj betónové spomaľovače. 
 

Vedenie trnavskej radnice. Zľava viceprimátori Eva Nemčovská, Marcel Krajčo a primátor Peter Bročka.

 

 

Mapa dopravných zmien na Kopánke hovorí o inštalovaní desiatich vankúšov na zhruba kilometrovej vzdialenosti na Slnečnej a Ustianskej. Nie je to priveľa?

- Mali sme množstvo podnetov od obyvateľov z Kopánky, ktorí sa sťažovali najmä na vysoké rýchlosti prejazdov, čo nám potvrdili aj radary, na ktorých vidíme, že sa nájde množstvo vodičov, ktorí sa nebránia brázdiť si ulice rýchlosťou nad 70 km/h.

 

Projektanti dostali zadanie, aby čo najviac upokojil dopravu, preto bolo spomaľovačov do projektu navrhnutých viac. Spomaľovače však nebudú umiestnené v tak vysokom počte, ako sú navrhnuté.

 

Teraz ešte vyhodnocujeme, či nebude lepšie namiesto vankúšov spraviť na ulici stavebne vyvýšené spomaľovacie prahy.

 

Súčasťou zmien bude aj zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na 30 kilometrov za hodinu. Slnečná ulica sa bude kompletne prerábať, pribudne tam aj cyklotrasa.
 

 

Slnečná a Ustianska sa stali v priebehu minulých rokov doslova tranzitnými ulicami. Ktorým smerom očakávate, že sa bude premávka odkláňať po zavedení spomínaných opatrení?

- Smerom na hlavné dopravné koridory. Doprava by sa mala primárne odkláňať na obchvat, bohužiaľ, obchvat je pre kamiónovú dopravu spoplatnený, majú tam mýto, niektorí dopravcovia si preto zámerne skracujú cestu cez obytné štvrte, hoci to nie je povolené.  Ide o smiešne peniaze, ale ako sme zisťovali, je to jeden z dôvodov.

 

Doprava, ktorá ide od Suchej a Ružindola tiež nesmeruje na obchvat, ale autá si krátia vzdialenosť cez Kopánku. Obchvat Trnavy sú cesty 1. a 2. triedy, a teda, mal by ich budovať štát a samosprávny kraj.

 

Napriek tomu mesto nečaká, ale proaktívne pripravuje projekty jednotlivých častí obchvatu. K samotnej realizácii vedie ešte mnoho krokov, ale nemôžeme to brať tak, že kým nemáme obchvat, budeme sa len tak prizerať na veľký objem dopravy medzi rodinnými domami.

 

Na Kopánke pribudne viacero spomaľovacích prahov, malo by však ísť o iné typy, aké sa inštalovali v meste doteraz.

 

 

Neplánuje mesto v tejto súvislosti dobudovať ďalšie napojenia na obchvat?

- Z územného plánu je dané, že raz by malo vzniknúť ďalšie napojenie cez Štrky a za bytovkou na Ulici Titusa Zemana.

 

Koncepčne sa pripravuje napojenie premostením na konci ulici Pri Kalvárii, ktoré by malo napojiť toto územie so Skladovou ulicou a obchvatom.

 

Ako však hovorím, aktuálne pracujeme na projekte severnej časti obchvatu, ktorým by sme napojili obytné zóny pri Kamennom mlyne na existujúci obchvat, čo by mohlo odbremeniť dopravu, aby vozidlá z týchto lokalít v tak vysokej miere nevchádzali do ulíc v meste.

 

 

Spomaľovače sú naplánované aj na Ulici Jána Hlubíka v smere od Slnečnej k Ulici Titusa Zemana? Tiež je tam navrhnutá hustá sieť spomaľovacích prahov ako na Slnečnej a Ustianskej. Aký je na to dôvod?

- Máme veľa podnetov od obyvateľov tejto zóny, aby sme tam upokojili dopravu. Pri rodinných domoch sa pohybujú aj malé deti a autá sa tam rútia neraz vysokými rýchlosťami.

 

Podobne ako na Slnečnej a Ustianskej, aj tu dopravný inžinier navrhol väčší počet spomaľovacích prahov. V realite ich bude menej s tým, že budeme pripravení reagovať na podnety obyvateľov.

 

Uvidíme, či prvé riešenie dopravnej situácii pomôže, ak áno, nebudeme pridávať ďalšie. Ak by sa vec nevyriešila, budeme reagovať.

 

Aj takto miestami vyzerá doprava na Ustianskej ulici.

 

 

Najnovšie vznikla požiadavka od občanov na spomaľovacie prahy na Schumerovej ulici, kde na križovatke v strede ulice prišlo k nehode cyklistu s autom. Vyhoviete žiadosti?

- Kolegovia riešia každý takýto podnet a vyhodnotia ho.

 

Toto sa netýka priamo situácie na Schumerovej, ale treba v tejto veci povedať, že veľa ľudí si predstavuje, že hlavným upokojením dopravy je napr. zníženie rýchlosti na 30 km/h.

 

V našom tíme sa inšpirujeme dopravnými plánmi miest, ktoré robia správne kroky. Platí, že ak spravíte ulicu dopravne vhodne, nemusíte na jej začiatok dávať ani značku o znížení rýchlosti, lebo šoféra to viac ani nepustí.

 

Holanďania sú v tomto smere oveľa ďalej a idú do toho odvážnejšie. Už samotným tvarom ulíc, rôznymi zúženiami a spomaľovačmi dokážu docieliť to, že nemusia pridávať nové dopravné tabule.

 

V zásade platí, že ideálna je kombinácia rôznych prvkov dopravy a úplne najlepšie by bolo spraviť ulicu už pri jej rekonštrukcii do želanej podoby.

 

V Trnave v súčasnosti robíme dopravné značenie, je to však lacnejšie ako komplet ulicu prerobiť.

 

Áno, aj farba niečo stojí, ale keď si ulicu najprv nakreslíme a vyhodnotíme, kde ešte vzniká priestor na zmenu, zistíme, že ešte do ulice dokážeme vsadiť napr. zelený pás.

 

 

Kritici vám vyčítajú, že to je postup pokus – omyl...

- Kritici robili tlačovky o tom, ako zničíme trh presunom do centra a opak je pravdou. Kritici tvrdili, že sme postavili nelegálny parking na Rybníkovej a ani to nie je pravda.

 

Kritici tvrdia, že zadlžujeme mesto a pritom sme piaty rok po sebe samospráva s najlepším finančným zdravím z krajských miest. Väčšina kritikov má politické ambície a často neponúkajú riešenia a iba kritizujú.

 

Nikde na svete neexistujú univerzálne riešenia. Iba riešenia, na ktorých sa dá neustále pracovať a zlepšovať. Snažíme sa dostať do obytných zón čo najviac prvkov upokojenia dopravy.

 

Patrí sem napr. aj šikana, keď sa raz parkuje na pravej a raz na ľavej strane jednosmernej ulice. Vznikne esíčko, ktoré je prirodzeným spomaľovačom.

 

Na Špíglsáli už je vidno posun, ktorý sa podaril docieliť. Časom sa vyprofilovali aj neobsadené parkovacie miesta, ktoré nám ukazujú, že pri prerábke ulice môžeme uvažovať aj s iným využitím priestoru.

 

Na Ustianskej ulici je aj škôlka, čo je ďalším dôvodom na riešenie intenzity premávky.

 

 

Keď už sme pri Špíglsáli, ako s odstupom času vyhodnocujete riešenie napr. na Ulici Andreja Hlinku, kde sa po dopravných zmenách, najmä v začiatkoch, ozývali kritické hlasy?

- Ulica Andreja Hlinku je v určitých časových úsekoch dňa vyhodnotená ako dôležitá tepna pešej a cyklistickej dopravy, nakoľko ide o spojnicu medzi autobusovou stanicou a školami na Študentskej ulici.

 

Analýzou sme zistili, že keby sme spustili obojsmernú dopravu na Ulici Ferka Urbánka, Ulica Andreja Hlinku by nebola taká potrebná pre dopravu ako teraz a autá by dokázali ísť smerom k železničnej stanici okolo MAX-u.

 

Na Špíglsáli sa nám podarila upokojiť doprava všade s výnimkou ulíc Andreja Hlinku a Andreja Sládkoviča. Z oboch máme od ľudí požiadavky, aby sme tam problém s tranzitom riešili.

 

Napr. na Ulici Andreja Hlinku sa pri zobojsmernení Ulice Ferka Urbánka už počíta s profilom, keď budú na ulici aj parkovacie miesta a zároveň sa vytvoria rôzne zelené zálivy, ktoré na Ulici Andreja Hlinku aktuálne nie sú. Dostaneme tak na ulicu zeleň, ktorá tam chýba.

 

Ešte zvažujeme, či bude potom ulica obojsmerná alebo jednosmerná. Nebude tam síce po novom vytvorený cyklochodník, ale vzniknú také dopravné úpravy, že cyklista bude mať ulicou bezpečný prejazd, nakoľko sa tadiaľ bude jazdiť pomaly. Tranzitná doprava nebude mať dôvod vstupovať na ulicu.

 

 

Aké reakcie dostávate od ľudí z ostatných ulíc Špíglsálu?

- Po zavedení regulácie na Špíglsáli boli obyvatelia pochopiteľne nespokojní, nakoľko išlo o veľkú zmenu. Obávali sa, že tam bude málo parkovacích miest a nerozumeli zjednosmerneniu.

 

Aktuálne je všeobecná nálada iná a dostávame viac a viac podnetov na ešte rozsiahlajšie upokojenie zóny napr. vytvorením „slepých ulíc“.

 

Všetky podnety zbierame a vyhodnocujeme a zaraďujeme do koncepčného plánu pri rekonštrukcii ulíc. Ľudia vidia, že sa k svojim domovom dostanú a nie je potrebné, aby uličky boli využívané na tranzitnú dopravu.

 

Obdobné je to na Kopánke, kde majú obyvatelia Slnečnej a Ustianskej pri svojich domoch dopravné peklo. Plán je preto spraviť štvrť, do ktorej budú ľudia vchádzať autom, len keď budú musieť.

 

Aj na Ulici Jána Hlubíka v časti na Peknom poli pribudnú spomaľovacie prahy.

 

 

Neobávate sa toho, že po utlmení dopravy na Ustianskej a Slnečnej sa môže doprava presunúť do bočných ulíc, kadiaľ by mohli vodiči hľadať cestu ako sa vyhnúť spomaľovacím prahom?

- Budeme to sledovať, je to dynamický vývoj. Aj plánované zjednosmernenie viacerých ulíc však zabraňuje tomu, aby sa doprava presúvala do iných uličiek.

 

Máme plán udržateľnej mobility a vieme si tiež nasimulovať rôzne dopravné situácie.Tento postup sme využili aj pri riešení Námestia SNP. Model vychádzal tak, aká bola následne realita.

 

Uzavretím prejazdu cez Námestie SNP klesol počet vozidiel vchádzajúcich do križovatky pri železničnej stanici, čo korešpondovalo s dátami, ktoré sme vopred získali.

 

Obyvatelia Vajanského ulice v centre Trnavy už zákonite netranzitovali v takej miere cez križovatku pri stanici a potom cez námestie SNP, ale jazdili cez križovatku pri Bernolákovej bráne.

 

 

Na Kopánke a Peknom poli by sa aj po zavedení nového dopravného značenia nemalo platiť parkovné, prišlo by k tomu iba, ak by si to vyžiadali priamo obyvatelia niektorých ulíc. Máte už z niektorých ulíc takú požiadavku, aby sa výber parkovného predsa len zaviedol?

- Máme, ale budeme to vyhodnocovať neskôr, po spustení spoplatneného parkovania na sídlisku Na hlinách ako aj dopravnom vyznačení celej Kopánky.

 

Máme skúsenosti, že keď ľuďom ukážeme, kde môžu po novom parkovať, neraz sa bez problémov pomestia. Predpokladám, že po spustení zóny R9 (Na hlinách a priľahlé ulice, poz. red.) vznikne tlak na najbližšie ulice k sídlisku.

 

Paradoxne, mali sme už aj požiadavku z Ulice Titusa Zemana, kde jedna pani navrhovala spoplatnenú reguláciu, pritom ide o poslednú ulicu na Peknom poli.

 

Riešime každý podnet, snažíme sa ho čo najviac racionalizovať. Keď však niekto povie, že má problém zaparkovať do 20 metrov od svojho domu, musíme to vyhodnotiť tak, že toto reálny problém nie je.

 

 

Plánuje mesto už tento rok opravy niektorých ulíc na Kopánke?
- Do rekonštrukcie pôjde Ľudová ulica, vymení sa tam povrch vozovky.

 

 

Do platnosti nedávno vstúpil tzv. chodníkový zákon z dielne poslancov Národnej rady SR. Obzvlášť na Kopánke sú niektoré ulice pomerne úzke, napr. Krajná je v tomto úplne špecifická a bez parkovania na chodníkoch to tam asi nepôjde. Aké máte reakcie od ľudí?
- Mnohí sú s obmedzením parkovania na chodníkoch nespokojní, je tu však aj iný aspekt tejto veci. Keď autom vybehnete na chodník, problém sa síce neobjaví okamžite, no vzniká postupne.

 

Chodník je budovaný tak, aby vydržal tridsať rokov. Ak sa ale na ňom pravidelne parkuje, neraz už po piatich rokoch vznikajú preliačiny - koľajnice, čo následne spôsobuje zadržiavanie vody, v zime ľadové plochy a po desiatich rokoch je chodník nanovo rozpadnutý.

 

To vnímame ako problém, pretože okrem toho, že sa uberá priestor chodcom, sa aj ničí povrch a skladba chodníka.

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy

reklama

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda balík výhod
reklama
Kúpele Smrdáky
reklama