Trnavské rybníky
reklama

Eva Polláková: V BESST-e máme aj triedu budúcnosti, zaviedli sme predmet s legom

RELAX - Rozhovory | 23.3.2024, 12.01, prispievatelia

Riaditeľka Súkromnej základnej školy BESST v Trnave Eva Polláková odkryla v rozhovore detaily výučby na škole, ktorá má štátut Cambridge international school.

Eva Polláková: V BESST-e máme aj triedu budúcnosti, zaviedli sme predmet s legom

Žiaci sa učia v BESST-e kreatívnym štýlom.

 

Povedzme si niečo o Súkromnej základnej škole BESST. Ako by ste ju predstavili tým, ktorí ju ešte nepoznajú?
- Naša škola vznikla v roku 2009 z iniciatívy rodičov, ktorí hľadali pre svoje deti školu, do ktorej sa budú tešiť a kde sa budú plnohodnotne rozvíjať.

 

Z počiatočnej jednej triedy sme sa po 15 rokoch výrazne rozrástli a teraz nás je spolu s materskou školou a bilingválnym gymnáziom viac než 600. Škola prešla postupným vývojom aj zmenami, avšak základná myšlienka je stále rovnaká.


Poslaním našej školy je s láskou a rešpektom podporovať deti na ich ceste za vzdelaním. Na tejto ceste nás držia hodnoty, ktoré sú pre nás veľmi dôležité: kreatívne, so srdcom, spolu, bezpečne, ale aj náročne. Smerujeme za víziou, aby každé dieťa chcelo chodiť do Besstu.

 


V čom je vaša škola iná ako ostatné školy? V čom ste výnimoční?
- Besst je bilingválna anglicko-slovenská škola, v ktorej vyučujeme 50% predmetov po anglicky. Sme jedinou školou v Trnavskom kraji, ktorá má štatút Cambridge international school. V predmetoch anglický jazyk, matematika a prírodné vedy pokrývame cambridgské kurikulum.

 

Žiaci na našej škole píšu dva druhy Cambridge testov, sú to Progression testy a Checkpoint testy, z ktorých získavajú medzinárodne uznávané certifikáty. Týmito testami žiaci prechádzajú v treťom až deviatom ročníku. Našimi učebnými osnovami napĺňame štátny vzdelávací program.


Náš učiteľský tím je obohatený aj o zahraničných členov. Anglický jazyk okrem slovenských učiteľov vyučujú aj native speakeri. Vedieme žiakov k tomu, aby angličtinu používali s radosťou a bez zábran už od prvého ročníka základnej školy. Chceme, aby boli hodiny angličtiny pre deti zábavné, pretože angličtina sa nekončí absolvovaním štúdia, ale bude ich sprevádzať celý život.

 

Riaditeľka Súkromnej základnej školy BESST v Trnave Eva Polláková.

 


Priblížte nám podrobnejšie váš vzdelávací proces. Aké nástroje a metódy využívate?
- Naším cieľom je rozvíjať u žiakov kompetencie 21. storočia. Budúcnosť vzdelávania spočíva v budovaní zručností, ktoré reagujú na potreby dnešného sveta. Ako škola využívame viacero stratégií na podporu aktívneho a zmysluplného prístupu vo vzdelávaní.

 


Čo to znamená v procese? 
- Uprednostňujeme reálne zážitky, naši žiaci sa stávajú stredobodom vyučovacieho procesu, získavajú poznatky prostredníctvom aktívnej práce na hodinách.

 

Učiteľ musí mať na pamäti, že dieťa má počas procesu učenia prechádzať objavovaním, diskutovaním, výmenou a hľadaním informácií.


Rozvíjame tiež ich schopnosť pracovať v skupine, vyučovanie obohacujeme o zmysluplné využívanie technológií.


Najvýraznejším priblížením je koncept Triedy budúcnosti (Future Classroom Lab), ktorý vznikol v spolupráci s European Schoolnet, neziskovou organizáciou združujúcou 34 európskych ministerstiev. 

 

Deti majú k dispozícii iPady.

 


Povedzte nám o triede budúcnosti niečo viac.
- Podstatou triedy budúcnosti je rozdelenie vzdelávacieho priestoru na zóny určené na skupinovú prácu, rozvoj, výskum, spoluprácu, prezentáciu a samostatnú tvorbu. 


Naším cieľom je, aby žiaci nadobúdali poznatky vlastným bádaním a skúsenosťou. Ak chceme učiť žiakov tvoriť, potrebujeme im poskytnúť podnetné prostredie.


Rozvíjame u detí komunikáciu, kolaboráciu, kritické myslenie a kreativitu. Učitelia k vyučovaciemu procesu pristupujú kreatívnejšie, ako je možno inde zvykom.

 


Máte aj netradičné predmety, ktoré obohacujú vás vzdelávací proces? 
- Nami vytvorený predmet je napríklad predmet Lego Engineering. Pomocou neho rozvíjame balík zručností v oblasti vedy, technológií, inžinierstva, umenia aj matematiky.


V rámci našich hodín Lega Engineering využívame iPady na programovanie robotických súčastí Lega. Deti tak prostredníctvom špecifických aplikácií od firmy Lego objavujú základy programovania a robotiky.


Deti si osvojujú zručnosť spolupráce, musia sa dohodnúť na stratégii, rozširujú si predstavivosť, posilňujú kreativitu a jemnú motoriku.

 

Aj preto sa stali iPady našimi každodennými vernými pomocníkmi.

 

V našej škole nájdete aj priestor tzv. Makerspace, kde žiaci prechádzajú od praktických zručností cez digitalizáciu až po finálny produkt.

 

Žiaci si najskôr pomocou programu navrhnú konkrétny výrobok, ktorý chcú vyrábať, neskôr si ho vytlačia na 3D tlačiarni, vyrežú laserovou rezačkou alebo rukami spracujú z plastu, prípadne z kartónu.

 

Celý koncept Makerspace nadväzuje na nové kurikulum, keďže prepájanie vzdelávania a reálneho života je centrom kurikulárnych zmien.

 

Dôraz kladú na správny prístup vyučujúceho.

 


Pre 21. storočie je charakteristický pokrok aj digitalizácia. Čo však robíte pre to, aby deti nepohrdli knihou?
- Napriek tomu, že v škole využívame veľa digitálnych technológií, je pre nás dôležitá aj kultúra čítania, pretože veríme tomu, že kniha rozvíja, inšpiruje a obohacuje deti. Je základom samotného učenia sa. 


Naša školská čitáreň Dvojbodka je výnimočná tým, že je samoobslužná. Deti sem môžu prísť kedykoľvek. Našou ambíciou bolo vytvoriť z knižnice jedno z najobľúbenejších miest v škole a tak sme jej priestor pretvorili, aby bol pre deti príťažlivý, farebný, pohodlný.


Zároveň sme do nej doplnili modernú, kvalitnú literatúru, lákavú pre detského čitateľa. Deti si tu nájdu aj tituly v anglickom jazyku.

 


Akým spôsobom pracujete na čitateľskej gramotnosti u žiakov? 
- Pestujeme v deťoch radosť z čítania a chceme u nich rozvíjať zručnosť čítania s porozumením. To všetko je súčasťou nášho cieľa.  

 

Potvrdením úspešnosti našej snahy sú aj výsledky z posledného testovania ôsmakov zo slovenského jazyka, kde sme dosiahli v tematickej oblasti „Čítanie s porozumením“ výborné výsledky aj v porovnaní s inými školami.


Na prvom stupni sme zaviedli koncept „čítania pre radosť“, keď deťom na hodinách čítajú učitelia z vybranej knižky. Vťahujú ich do príbehu, rozvíjajú detskú fantáziu, cieľom je nadchnúť deti pre zážitok samotný. Staršie deti si už čítajú sami. 


Obľube sa teší aj celoškolské vysielanie „Živák“, ktorý ponúka priamu inšpiráciu z vlastnej skúsenosti. Deti sa podelia o knihu, ktorá ich zaujala, porozprávajú, čo sa im na príbehu páčilo, prečo sa oplatí po knihe siahnuť.


Súčasťou každej triedy je triedna knižnica, ktorá prispieva k vytvoreniu prirodzeného čitateľského prostredia.


Koncept „čítania pre radosť“ rozširujeme o čítanie za účelom vzdelávať sa a pracovať aktívne s textom. Zameriavame sa na rôzne techniky práce s textom a na porozumenie prečítaného.  

 

U žiakov upevňujú vzťah ku knihám.

 


Aké kvality má podľa vás mať dobrý učiteľ? 
- V prvom rade má otvorené srdce pre deti. Dobrý učiteľ je pilierom funkčného školstva. Bez ich nadšenia a elánu to nejde.
Dobrý učiteľ zohľadní nadanie a predpoklady každého jedného žiaka.

 

Pozitívne pracuje s chybou, podporuje u detí samostatnosť, má otvorenú myseľ novým nápadom. Volí také metódy, aby dával možnosť žiakom diskutovať, argumentovať, klásť otázky, navzájom si vysvetľovať. Komunikuje s rešpektom. Byť učiteľom je poslanie.

 

 

Aké školské krúžky a aktivity organizujete?
- Súčasťou školského klubu detí je aj bohatá krúžková činnosť. Sú to krúžky hudobné, výtvarné, jazykové, športové. Dieťa si podľa svojho záujmu vyberie to, čo ho napĺňa, kde vie rozvíjať svoju individualitu.


Chodievame aj na lyžiarsky výcvik, ktorý ponúkame všetkým deťom, organizujeme školu v prírode, zahraničné výlety, napríklad návštevu Legolandu v Nemecku.


Pripravujeme aj spoločné akcie s rodičmi - turistické výlety alebo školskú opekačku, kde sa stretávame v hojnom počte. Budovanie komunitných vzťahov je pre nás dôležité. 

 

Deti spoznávajú výdobytky techniky.

 


Apríl je mesiac zápisov. Kedy bude zápis v BESST-e?
- Tento rok organizujeme zápis detí 5. apríla 2024 v  priestoroch našej školy na Limbovej ulici 3 v Trnave. Veľmi sa tešíme na všetkých záujemcov. Bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke zs.besst.sk.


Veríme, že nás prístup ku vzdelávaniu, môže byť inšpiráciou aj pre ostatných. Spoločne tvoríme budúcnosť vzdelávania.

 

 

Ďalšia fotogaléria z výučby v BESST-e

 

 

 

 


 

(ln)

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy

reklama

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda na splátky
reklama
cale clinic
reklama