Trnavské rybníky
reklama

V BESST-e učia deti po anglicky už v škôlke, na máj pripravujú zápisy do tried

RELAX - Rozhovory | 10.4.2024, 18.01, prispievatelia

Riaditeľka Ivana Puškárová v rozhovore bližšie predstavuje výchovu a predškolské vzdelávanie v trnavskej Súkromnej materskej škole BESST.

V BESST-e učia deti po anglicky už v škôlke, na máj pripravujú zápisy do tried

 

Ako by ste predstavili vašu materskú školu tým, ktorí ju ešte nepoznajú?

- Naša materská škola ponúka bilingválne vzdelávanie deťom od dvoch do sedem rokov. Vzdelávanie v materskej škole prebieha teda v dvoch jazykoch a zabezpečujú ho kvalifikované učiteľky.

 

Máme deväť tried, z toho tri triedy predškolákov v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Naša materská škola je zaradená do siete škôl, napĺňame tak  ciele štátneho vzdelávacieho programu a zároveň pripravujeme deti do bilingválnej základnej školy.

 

Ivana Puškárová.

 

 

V čom ste iní ako ostatné školy?
- Výnimočnosť vnímame v tom, že pod jednou strechou spolupracujeme so základnou bilingválnou školou, aj bilingválnym gymnáziom.

 

Deti pripravujeme do SZŠ BESST tak, aby bol prechod plynulý, bez stresu a veľkých zmien, a aby sme vzdelávaním v SMŠ nadviazali na osnovy základnej školy.

 

Preto sme už v materskej škole zaviedli Hejného metódu matematiky a vzdelávanie Lego STEAM-zručnosti pre 21.storočie. Pomáhajú nám odborníci a garanti v tejto oblasti, ktorí sú zamestnancami základnej školy. Ich spoluprácu veľmi oceňujeme.


Úzko spolupracujeme so základnou školou, pozývajú naše deti na otvorené hodiny k prvákom, kedy si naši predškoláci vyskúšajú, čo ich v škole čaká.


Jednotlivé štandardy štátneho vzdelávacieho programu plníme aj tým, že máme rôzne krúžky, ktoré sú zakomponované do vzdelávania, rozvíjame tak osobnosť každého dieťaťa vo všetkých oblastiach vývinu.


Ďalej ponúkame individuálny prístup, ktorý zabezpečujeme nižším počtom detí v triedach, maximálne 16 detí.


Máme podporný tím, poskytujeme logopedickú aj psychologickú podporu deťom v spolupráci s rodičmi.

 


 

Čo všetko musí dieťa zvládnuť, aby ste ho prijali do škôlky?

- Je potrebné, aby dieťa malo zvládnuté základné sebaobslužné a komunikačné zručnosti s ohľadom na vek. Tiež je dôležité, aby vedelo vyjadriť svoje potreby.

 

 

Koľko času trávia deti vonku počas dňa?
- Dopoludnia aj popoludní v priemere hodinu, záleží od počasia a ročného obdobia. V lete prebiehajú vonku aj edukačné aktivity, takže sa často stane, že sú deti vonku takmer celý deň. V zime sa zameriavame skôr na prechádzky do okolia. Chodíme na výlety do prírody.

 


Aké kvality má mať podľa vás dobrý učiteľ?
- Dobrý učiteľ musí mať na prvom mieste veľké srdce pre malé deti, empatiu a kreativitu, odbornosť v oblasti predprimárneho vzdelávania. 

 

 

Deti sa u vás učia aj cudzí jazyk. Akým spôsobom prebieha jeho výučba?
- Anglický jazyk učíme bilingválne, prirodzenou formou komunikácie v triedach, s podporou učiteľa s rodným jazykom anglický-native speaker.

 

Počas dňa garantujeme 50-percent komunikácie v anglickom jazyku. Našim cieľom je, aby dieťa vnímalo cudzí jazyk prirodzene ako súčasť vzdelávania a komunikácie.

 

 

Ako prebieha adaptačný proces vo vašej materskej škole?
- Adaptácia nových deti prebieha podľa adaptačného programu ešte pred nástupom dieťaťa do materskej školy. Deti sa takto spolu s rodičmi oboznámia s prostredím a s našimi zamestnancami.

 

My sa zasa zoznámime bližšie s rodičmi a môžeme tak efektívne spolupracovať pri začlenení dieťaťa do kolektívu. Viacero takýchto stretnutí pomôže dieťaťu uľahčiť odlúčenie od rodičov pri nástupe.

 

 

Kedy chystáte zápis a ako prebieha?
- Zápis je naplánovaný v mesiaci máj na dva dni - 14. a 15.mája. Spolu so zápisom bude prebiehať aj Deň otvorených dverí. Rodičia a návštevníci budú môcť nahliadnuť do tried, kde budú prebiehať rôzne aktivity.

 

Budeme ich sprevádzať priestormi materskej školy a zároveň odpovieme na všetky ich  otázky. Vedenie bude prijímať vyplnené žiadosti od rodičov a informovať o ďalšom postupe prijatia dieťaťa.

 

Bližšie informácie o zápise a žiadosť o prijatie nájdu záujemcovia na ms.besst.sk

 

 

 

 

 

 

 

(ac)

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy

reklama

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda
reklama
Kúpele Smrdáky
reklama