Trnavské rybníky
reklama

Mariannu Novotnú inaugurovali za dekanku Právnickej fakulty Trnavskej univerzity

AKTUALITY - Región | 11.4.2024, 07.01, prispievatelia

Funkciu bude vykonávať štyri roky.

Mariannu Novotnú inaugurovali za dekanku Právnickej fakulty Trnavskej univerzity

Novou dekankou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity (TU) je Marianna Novotná. Po slávnostnej inaugurácii jej ako prvý blahoželal rektor Trnavskej univerzity Miloš Lichner. Foto: mapa

Cukrovar bývanie
reklama

 

Koncom minulého roka (26. októbra 2023) si volebné zhromaždenie na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity zvolilo novú dekanku, univerzitnú profesorku Mariannu Novotnú, rod. Kosnáčovú, ktorú do funkcie vymenoval rektor, profesor René Bílik.

 

V pondelok 8. apríla sa v Primaciálnom paláci v Bratislave uskutočnila jej slávnostná inaugurácia, uvádzanie do funkcie dekanky, ktorú bude počas štvorročného obdobia vykonávať do 31. októbra 2027. 


Štyridsaťšesťročná Cíferčanka študovala na Univerzite Komenského v Bratislave, kde aj habilitovala na docentku. Na Trnavskej univerzite získala tituly JUDr. a PhD.

Víno Tirnavia
reklama

 

Na právnickej fakulte pôsobí už vyše dvadsať rokov, od roku 2022 na funkčnom mieste profesorky občianskeho práva. Nová dekanka ovládajúca angličtinu, nemčinu, francúzštinu má bohaté vedecké skúsenosti, vykonávala aj expertnú činnosť pre Európsky parlament.

 

Je členkou pedagogického zboru Justičnej akadémie a členkou komisie pre rekodifikáciu súkromného práva na ministerstve spravodlivosti a zároveň členkou viacerých medzinárodných organizácií (napr. SECOLA so sídlom v Berlíne či Českej a slovenskej spoločnosti pre delikátne právo a príbuzné odbory).

 

Vo svojom inauguračnom príhovore pripomenula hodnoty, ktoré tvoria základ dosahovania akademickej excelentnosti: spravodlivosť, vysoký etický štandard, slušnosť, tolerancia, rovný prístup, korektný dialóg a spolupráca.

 


Pri svojom slávnostnom inauguračnom príhovore nielenže pripomenula hodnoty, ktoré tvoria základ dosahovania akademickej excelentnosti (spravodlivosť, vysoký etický štandard, slušnosť, tolerancia, rovný prístup a korektný dialóg a spolupráca), ale aj vysoko vyzdvihla historické úspechy Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, prestíž, vedeckú a vzdelanostnú úroveň, vynikajúce vzťahy s domácimi i zahraničnými fakultami a partnermi.

 

Tiež ambície a ciele smerujúce k neustálemu zvyšovaniu nárokov na výsledky vedeckej a pedagogickej práce.

 

Grémium Právnickej fakulty TU spoločne s dekankou Mariannou Novotnou (tretia sprava), bude vykonávať svoje funkcie vykonávať do 31. októbra 2027.

 

 

Zároveň nezabudla zdôrazniť, že ona samotná sa cíti byť súčasťou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity už od prvého okamihu, od roku 2003, keď ju prijímal profesor Ján Lazar na katedru občianskeho a obchodného práva.   


Na slávnosti sa zúčastnilo vedenie Trnavskej univerzity na čele s rektorom Milošom Lichnerom, kolegovia, zástupcovia mesta Trnava, vzácni pozvaní hostia, ako aj rodinní príslušníci a blízki priatelia, ktorí prišli zablahoželať novej dekanke Marianne Novotnej pri slávnostnom uvádzaní do významný funkčný post.

 

Nová dekanka so svojou predchodkyňou, profesorkou Andreou Olšovskou (v súčasnosti pôsobí ako prodekanka), ktorej poďakovala za vedenie v predchádzajúcom funkčnom období a udelila jej Medailu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity za vykonanú prácu v prospech fakulty.

 

Dekanka Právnickej fakulty TU sa po slávnostnej ceremónii už v civilnom oblečení zvítala s tými najvzácnejšími gratulantmi, svojimi dvoma ratolesťami, dcérou Ladou a synom Filipom.


text a foto: mapa

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy

reklama

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda balík výhod
reklama
Kúpele Smrdáky
reklama