Trnavské rybníky
reklama

Zmeny v parkovacej politike idú na schvaľovanie: Zón bude výrazne menej

AKTUALITY - Trnava | 11.4.2024, 09.37, prispievatelia

Novinkou má byť zjednotenie sadzieb za parkovanie, platba cez SMS už nebude drahšia ako platba v parkovacom automate alebo cez aplikáciu.

Zmeny v parkovacej politike idú na schvaľovanie: Zón bude výrazne menej

Ilustračné foto: archív trnavskyhlas.sk

Cukrovar Trnava
reklama

 

Mesto Trnava pripravuje veľké zmeny v aktuálnej parkovacej politike, ktorá je účinná od septembra minulého roku. Výsledkom má byť výrazne nižší počet rezidentských zón a zjednodušenie celého systému.

 

Z nového návrhu všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní tiež vyplýva, že radnica ustupuje od zámeru rozšíriť platené parkovanie do celého mesta, vrátane okrajových častí.

 

Návrh nariadenia môže v súčasnosti pripomienkovať verejnosť, mestské zastupiteľstvo bude o ňom rokovať 30. apríla.

Víno Tirnavia
reklama

 

Mestské zastupiteľstvo v Trnave schválilo minulý rok nariadenie, ktorým rozdelilo Trnavu na 36 rôznych parkovacích zón. Podľa nového návrhu ich má byť 13.

 

Počet rezidentských zón v lokalitách s rodinnými domami sa po novom zníži z trinástich na dve, v lokalitách s bytovými domami zo sedemnástich na päť.

 

Napríklad v súčasnosti platené zóny s označením R1, R2, R3 a R6 sa podľa návrhu nariadenia zlúčia do jednej.

 

Predovšetkým ulice s rodinnými domami budú súčasťou zóny N, kde sa za parkovanie nebude platiť. S plateným parkovaním sa tak neráta napríklad v mestskej časti Modranka, v lokalitách Tulipán alebo v novej štvrti Za traťou.

 

Nový návrh naďalej ráta so spoplatnením centra mesta v zóne A, s cenovo najvýhodnejšími parkoviskami s označením B a zachovaný zostane aj systém parkovania pred poliklinikou na Starohájskej ulici.

 

Zachované zostanú sadzby za parkovanie v jednotlivých zónach aj doby spoplatnenia parkovania, výnimkou je len parkovisko na Starohájskej, kde sa bude platiť len do 16:00.

 

Novinkou má byť zjednotenie sadzieb za parkovanie, platba cez SMS už nebude drahšia ako platba v parkovacom automate alebo cez aplikáciu.

 

Návrh ráta aj s rozširovaním benefitov pre rezidentov zón, ktorí budú mať možnosť jednu hodinu denne parkovať v ktorejkoľvek inej zóne.

 

Platené parkovanie so zvýhodnením rezidentov malo byť v Trnave podľa aktuálne platného všeobecne záväzného nariadenia zavedené všade. Rozhodli o tom minulý rok mestskí poslanci.

 

Nesúhlas s takouto parkovacou politikou vyjadrilo začiatkom tohto roku viac ako 15-tisíc Trnavčanov v miestnom referende. Aj keď neprišiel dostatok občanov na to, aby bolo referendum platné, primátor Trnavy Peter Bročka hneď po ňom avizoval, že parkovacia politika bude jednoduchšia a akceptovateľnejšia.

 

„V tomto roku nás čaká finálne spustenie a zároveň radikálne zjednodušenie celého systému," povedal Bročka v polovici januára pri hodnotení výsledkov miestneho referenda.
 

Návrh parkovacej politiky po novom

Platené zóny s označením A, B, C D zostávajú, rezidentské zóny H a R sa majú meniť nasledovne:

 

ZÓNA H1

Zónou H1 sa na účely VZN rozumejú dopravnými značkami vymedzené úseky miestnych komunikácií nachádzajúce sa na uliciach a námestiach Andreja Hlinku, Komenského, Ferka Urbánka, Boženy Němcovej, Parková, Bradlanská, A. Sládkoviča, Eleny Maróthy Šoltésovej, Tomášikova, Študentská, Petra Pazmáňa, Františka Veselovského, Vladimíra Roya, Jána Sambucusa, Štefana Cyrila Parráka, Juraja Fándlyho, Jána Bottu, Kvetná, Agátová, Štúrova, Matuškova, Sadová, Terézie Vansovej, Okružné námestie.

 

Zóna H1 je platenou zónou.

 

 

ZÓNA H2

Zónou H2 sa na účely VZN rozumejú dopravnými značkami vymedzené úseky miestnych komunikácií nachádzajúce sa na uliciach Sladovnícka, Konštantína Čulena, Sasinkova, Hattalova, Nobelova, Bernolákova, Vančurova, Daxnerova, Viliama Paulínyho Tótha, Železná, Žitná, Palárikova, Samuela Jurkoviča, Denisova, Koniarekova.


Zóna H2 je platenou zónou.

 


ZÓNA R1

Zónou R1 sa na účely VZN rozumejú dopravnými značkami vymedzené úseky miestnych komunikácií nachádzajúce sa na uliciach Jiráskova, Nerudova, Generála Goliána, Limbová.


Zóna R1 je platenou zónou.

 


ZÓNA R2

Zónou R2 sa na účely VZN rozumejú dopravnými značkami vymedzené úseky miestnych komunikácií nachádzajúce sa na uliciach Kollárova, Ľudmily Podjavorinskej, B.S. Timravy, Sladovnícka, Spartakovská, Jozefa Adamoviča, Palárikova, Sasinkova, Koniarekova, Starohájska, Vladimíra Clementisa, Juraja Slottu, Teodora Tekela, Tehelná, Hlboká, Bučianska, V jame.


Zóna R2 je platenou zónou.

 


ZÓNA R3

Zónou R3 sa na účely VZN rozumejú dopravnými značkami vymedzené úseky miestnych komunikácií nachádzajúce sa na uliciach a námestiach Špačinská cesta, Jána Hajdóczyho, Námestie Jozefa Herdu, Prechodná, Jaderná, Okružná, Atómová, Veterná, Na hlinách, Murgašova, Lichardova, Legionárska, Bučianska, Kukučínova, Jánošíkova, Rybníková, Oblúková, Saleziánska, Strmá, Olympijská, Poštová, Rovná, Spojná, Letecká.


Zóna R3 je platenou zónou.

 


ZÓNA R4

Zónou R4 sa na účely VZN rozumejú dopravnými značkami vymedzené úseky miestnych komunikácií nachádzajúce sa na uliciach Hospodárska, Kollárova, Hodžova, Kalinčiakova, Ferka Urbánka, A. Sládkoviča, Študentská, Juraja Fándlyho, Agátová, Štúrova, Terézie Vansovej, Andreja Kubinu, Osvaldova.


Zóna R4 je platenou zónou.

 


ZÓNA R5

Zónou R5 sa na účely VZN rozumejú dopravnými značkami vymedzené úseky miestnych komunikácií nachádzajúce sa na uliciach Šafárikova, Čajkovského, Jozefa Gregora Tajovského, Mozartova, Ludvika van Beethovena, Botanická, Jána Bottu, Lomonosovova, Gejzu Dusíka, Kornela Mahra, Bedřicha Smetanu, Staničná.

 

Zóna R5 je platenou zónou.

 

Všetky ostatné časti mesta budú zaradené do neplatenej zóny N.


SITA

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy

reklama

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda na splátky
reklama
Kúpele Smrdáky
reklama